Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 267/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 10 stycznia 2005 roku

w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:30

Uchwała Nr 268/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 stycznia 2005 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w załączniku nr l do siwz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:35

Uchwała Nr 269/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia 24 stycznia 2005 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego opracowanego na podstawie projektu budżetu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:37

Uchwała Nr 270/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  15 stycznia 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 40/2003  z dnia 8 kwietnia 2003 roku, w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania samochodu ciężarowego Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:40

Uchwała  Nr 271/2005 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 24 stycznia 2005 roku

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:43

Uchwała Nr  272/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego   
z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaliczenia drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów do kategorii dróg wojewódzkich.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:48

Uchwała Nr 273/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 stycznia 2005 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dostawę samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu, o parametrach nie gorszych niż podane w załączniku nr l do siwz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:50

Uchwała Nr  274/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 lutego  2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na:
dostawę i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach i w Ośrodku Zdrowia w Łowiczu. Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:54

Uchwała Nr 275/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia   8 lutego   2005r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-16 16:56

Uchwała Nr 276/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 lutego 2005 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:33

Uchwała Nr 277/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie powołania imiennego składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:36

Uchwała Nr 278 / 2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 lutego 2005 roku

w sprawie Przyjęcia Regulaminu Nagradzania Najlepszych Sportowców w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:39

Uchwała Nr 279/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:41

Uchwała Nr 280/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego               
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:43

Uchwała Nr 281/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:44

Uchwała  Nr 282/2005 Zarządu   Powiatu   Łowickiego
z dnia 14 marca  2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego:  lokalu mieszkalnego nr 4  budynku nr 64E  położonym  w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 38/2 o pow. 1.076 m2  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33290 oraz lokalu  mieszkalnego nr 6 w budynku nr 69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce ozn. nr 39/15 o pow. 637 m2  dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292; ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:47

Uchwała Nr 285/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 marca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:49

Uchwała Nr 286/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:55

Uchwała Nr 287/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do  dzierżawy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 15:57

Uchwała Nr 288/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXVIII/195/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia  2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:04

Uchwała Nr 289/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:06

Uchwała Nr  290/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 2 maja 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie remontu dachu w budynku ZSP Nr 1
w Łowiczu w ramach zadania: " Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku. "

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:07

Uchwała Nr 291 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:09

Uchwała Nr  292/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 maja  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających 
z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Łowiczu - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku." Adres placówki: ZSP Nr 1, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:16

Uchwała Nr  293 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 maja 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie w ramach zadania: "Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie. "

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:17

Uchwała Nr  294 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 maja  2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie ocieplenia stropodachu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu przy ul. Powstańców 12 w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu - ocieplenie stropodachu. "

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-11 16:21

Uchwała Nr 295/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja 2005 r.

w sprawie aktualizacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:29

Uchwała Nr  296/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu - ocieplenie stropodachu." Adres placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Powstańców 1863 r. nr 12, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:39

Uchwała Nr   297/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kiernozi w ramach zadania: "Wykonanie pochylni dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Kiernozi."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:43

Uchwała Nr 298/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu przeprowadzonego na podstawie uchwały Nr 283/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego  z dnia 21 marca 2005 r. oraz ponownego ogłoszenia konkursu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:47

Uchwała Nr 299/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 14:54

Uchwała Nr  300/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  23 maja  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Wykonanie pochylni dla transportu osób niepełnosprawnych
w Ośrodku Zdrowia w Kiernozi." Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 6, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:01

Uchwała Nr 301/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXIX/202/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:04

Uchwała Nr 302/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:06

Uchwała Nr  303/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Łowiczu - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku." Adres placówki: ZSP Nr 1, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:11

Uchwała Nr 304/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:14

Uchwała Nr 305/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 92/2000 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 marca 2000 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:22

Uchwała Nr 306/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2005r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:24

Uchwała Nr 307/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:27

Uchwała Nr 308/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu - ocieplenie stropodachu." Adres placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Powstańców 1863 r. nr 12, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:29

Uchwała Nr 309/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  14 czerwca 2005 roku

w sprawie  powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert  na realizację zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:31

Uchwała Nr 310/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 czerwca  2005 roku

w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Europejski stażysta" - Działanie 1.2 oraz "Pomocna dłoń" - Działanie 1.3 -realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie jego realizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:48

Uchwała Nr 311/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 15:54

Uchwała Nr  312 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Łowiczu - wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części frontowej budynku." Adres placówki: ZSP Nr 1, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:09

Uchwała Nr 313/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:25

Uchwała Nr 314/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXX/210/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:27

Uchwała Nr 315/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca 2005 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań publicznych w 2005 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:30

Uchwała Nr 316/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca  2005r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:32

Uchwała Nr 317/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca  2005 roku  

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wymianę okien oraz modernizację łazienki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zdunach w ramach zadania: "Wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienki w budynku Ośrodka Zdrowia w Zdunach."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:34

Uchwała Nr 318 /2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca  2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia dostawcy na zakup i instalację sprzętu komputerowego dla ZSP Nr 4 w Łowiczu i ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu w ramach zadania: "Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu
i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:36

Uchwała Nr  319/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:38

Uchwała Nr  320/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 lipca  2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji  stanu lasów  dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do  osób fizycznych  i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin Bielawy i Łowicz w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 16:41

Uchwała Nr  321/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności  Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin  Bielawy i Łowicz w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:03

Uchwała Nr 322/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 lipca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 310/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Europejski stażysta" - Działanie 1.2 oraz "Pomocna dłoń" - Działanie 1.3 -realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie jego realizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:12

Uchwała Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 17:14

Uchwała Nr 325/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 lipca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:27

Uchwała Nr 326/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 1 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:30

Uchwała  Nr  327/2005 Zarządu   Powiatu   Łowickiego
z dnia 1 sierpnia  2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego ozn.  nr 1 w budynku 69 położonym w obrębie Nowe Zduny  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,18754 stanowiącego własność Powiatu Łowickiego, dla którego Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW 26816; ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:36

Uchwała  Nr  328/2005 Zarządu   Powiatu   Łowickiego
z dnia 1 sierpnia  2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu,  położonej w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1,  obręb Bratkowice ozn. nr 3002/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844; ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 08:54

Uchwała Nr 329/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 1 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 274/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 08.02.2005 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia  wykonawcy na:
,,Dostawę i montaż platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach i w Ośrodku Zdrowia w Łowiczu."
Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Domaniewicach, ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice
Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul. Świętojańska 1/3b,
99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:05

Uchwała Nr  330/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup i montaż platformy przyschodowej dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3b."
Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
ul. Świętojańska 1/3b, 99-400 Łowicz

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:08

Uchwała Nr 331/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 1 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:19

Uchwała Nr 332/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  8 sierpnia  2005 r.

w sprawie ponownego powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:22

Uchwała Nr 333/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:29

Uchwała Nr  334 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 sierpnia  2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających
z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu."
Adresy placówek:
ZSP Nr 4, ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz
ZSP Nr 2 RCKU, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:38

Uchwała Nr 335/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2005 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 09:58

Uchwała Nr  336 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienki
i ogrodzenia w Ośrodku Zdrowia w Zdunach."
Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zduny 34, 99-440 Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:12

Uchwała Nr 337/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXXII/217/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:16

Uchwała Nr 338/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:19

Uchwała Nr 339/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 sierpnia  2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Bielawy do występowania o środki na termomodernizację  budynku  stanowiącego własność Powiatu Łowickiego położonego w Bielawach przy ul. Garbarskiej 10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:21

Uchwała Nr 340/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 września 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wymianę okien w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Domaniewicach w ramach zadania: "Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:30

Uchwała Nr  341 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających 
z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej, powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. "
Adresy placówek:
Zespół Szkół Licealnych
Zduny 70 B
99-440 Zduny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Zduńska Dąbrowa 64
99-440 Zduny

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:39

Uchwała Nr 342/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego
do Uchwały Nr XXXIII/222/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:42

Uchwała Nr 343/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:48

Uchwała Nr 344/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 września 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego
w ciągu roku niedoboru budżetu powiatu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:51

Uchwała Nr  345 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 7 września. 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej, powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Zdrowia w Domaniewicach".
Adres placówki: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Domaniewicach,
ul. Główna 9, 99-434 Domaniewice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 10:54

Uchwała  Nr 346/2005 Zarządu   Powiatu   Łowickiego
z dnia  12 września 2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 1366 położonej w Łowiczu  obręb Korabka, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270, ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:01

Uchwała Nr   347/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia   12 września  2005 roku

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków   w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2005/2006  oraz  nadania jej  regulaminu pracy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:06

Uchwała Nr  348/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Powiatu Łowickiego
na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:14

Uchwała Nr 349/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 września 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:17

Uchwała Nr 350/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 września   2005r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:19

Uchwała Nr 351/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  19 września   2005r.

w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków   w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2005/2006

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-10 11:22

Uchwała Nr 352/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:03

Uchwała Nr353/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 września 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku , który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:10

Uchwała Nr 354/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 września 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:13

Uchwała Nr 355/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 września 2005 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego do dnia 31 grudnia 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:15

Uchwała Nr 356/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XXXIV/223/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:21

Uchwała Nr 357/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:24

Uchwała Nr 358 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających
z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia banku, który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków
nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:26

Uchwała  Nr 359/2005  Zarządu  Powiatu  Łowickiego 
z dnia 14 października  2005 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,  położonej w Łowiczu przy ul. Ułańskiej,  obręb Bratkowice ozn. nr 8508/4 i 8510/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29555; ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:29

Uchwała Nr 360/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:31

Uchwała Nr 361/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:34

Uchwała Nr 362/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 360/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 października 2005 r. sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:35

Uchwała Nr 363/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:37

Uchwała Nr 364/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 października 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 września 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 14:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-11-15 16:38

Uchwała Nr 365/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 7 listopada 2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: "Rozbiórka garaży Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:44

Uchwała Nr 366/2005  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:46

Uchwała Nr 367/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 listopada 2005 roku

w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla studentów w ramach uczestnictwa Powiatu Łowickiego w projekcie "Nowa szansa dla Żaka" - Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu  państwa.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:48

Uchwała Nr 368/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:51

Uchwała Nr  369 /2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:56

Uchwała Nr 370/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 listopada  2005 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: "Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu stypendialnego - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z obszarów wiejskich - 2".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 14:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:00

Uchwała Nr  371/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 listopada 2005  r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu stypendialnego - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z obszarów wiejskich - 2"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:03

Uchwała Nr 372/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego
do Uchwały Nr XXXV/227/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:06

Uchwała  Nr 373/2005 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 5 grudnia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:22

Uchwała Nr 374/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:32

Uchwała Nr 375/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 grudnia 2005 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:35

Uchwała Nr  376/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia  12 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu stypendialnego - Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich - 2"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:38

Uchwała Nr 377/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego
do Uchwały Nr XXXVI/228/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:41

Uchwała Nr 378/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:44

Uchwała Nr 379/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego
do Uchwały Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:46

Uchwała Nr 380/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 15:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 15:48

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67500
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-23 15:05:27