Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 74/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 13:57

Uchwała Nr 75/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8.07.2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zadnia „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-21 08:12

Uchwała Nr 76/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 lipca 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:00

Uchwała Nr 77 /2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zdania pn. ”Termomodernizcja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:02

Uchwała Nr 78/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 lipca/ 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie docieplenia stropodachu I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadnia „Termomodernizacja budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu” i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:10

Uchwała Nr 79/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:18

Uchwała Nr 80/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie docieplenia stropodachu I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadania „Termomodernizacja budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:20

Uchwała Nr 81/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz - Różyce - Wejsce

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:36

Uchwała Nr 82/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:39

Uchwała Nr 83/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:42

Uchwała Nr 84 /2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 sierpnia 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie. Pn:”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:43

Uchwała Nr 85/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 sierpnia 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 15:32

Uchwała Nr 86/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie pn "Termomodemizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:01

Uchwała Nr 87/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:23

Uchwała Nr 88/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 sierpnia 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wymiany drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Zdunach oraz wymiany drzwi garażowych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:08

Uchwała Nr 89/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Zdunach oraz wymiany drzwi garażowych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:27

Uchwała Nr 90/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości ozn. nr 1366 położonej w Łowiczu obręb Korabka

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:29

Uchwała Nr 91/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego w skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:31

Uchwała Nr 92/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wyceny nieruchomości będącej własnością Powiatu Łowickiego położonej w Łowiczu przy ul.Składowej, obręb Łowicka Wieś ozn. nr 4023/6 i 4023/8 oraz nieruchomości zabudowanej 7-lokalowym budynkiem mieszkalnym na działce poł. w Łowiczu, obręb Korabka ozn. nr 1387/4 i 1387/5

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:33

Uchwała Nr 93/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy i dostawcy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:47

Uchwała Nr 94/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:48

Uchwała Nr 95/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2003 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:18

Uchwała Nr 96/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:51

Uchwała Nr 97/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:54

Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie pn: ”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:57

Uchwała Nr 99/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 09:59

Uchwała Nr 100/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie w ramach zadania pn: ”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:17

Uchwała Nr 101/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:02

Uchwała Nr 102/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów, które będą zastosowane w tym postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy wyceny nieruchomości będących własnością Powiatu Łowickiego położonych w Łowiczu przy ul.Składowej, obręb Łowicka Wieś ozn. nr 4023/6 i 4023/8, nieruchomości zabudowanej 7-lokalowym budynkiem mieszkalnym na działce poł. w Łowiczu, obręb Korabka ozn. nr 1387/4 i nieruchomości niezabudowanej dz. ozn. nr 1387/5.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:21

Uchwała Nr 103/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 02 września 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul.Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2003/2004 oraz nadania jej regulaminu pracy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:25

Uchwała Nr 104/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:27

Uchwała Nr 105/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:34

Uchwała Nr 106/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 września 2003 r.
w sprawie: zmiany uchwały NR 219/2001 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 10:39

Uchwała Nr 107/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia z dnia 09 września 2003r.
w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2003/2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:29

Uchwała Nr 108/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:47

Uchwała Nr 109/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 września 2003 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr X/64/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:50

Uchwała Nr 110/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 września 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2002 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:53

Uchwała Nr 111/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia z dnia 19 września 2003r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:31

Uchwała Nr 112/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 września 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:57

Uchwała Nr 113/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 września 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:59

Uchwała Nr 114/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:01

Uchwała Nr 115/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:10

Uchwała Nr 116/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XI/75/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:12

Uchwała Nr 117/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 07 października 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu obręb Korabka ozn. nr 1366, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:14

Uchwała Nr 118/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 07 października 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice ozn. nr dz. 3002/7 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:16

Uchwala Nr 119/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 7 października 2003 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawców na zadania: 1.Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu 2.Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. Powyższe zadania wykonane będą w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:34

Uchwała Nr 120/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 07.10. 2003 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku, który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:19

Uchwała Nr 121/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 października 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 10:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:22

Uchwała Nr 122/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 października 2003r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:24

Uchwała Nr 123/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 października 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia zaproszenia do składania ofert trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia banku który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:26

Uchwała Nr 124/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 października 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:28

Uchwała Nr 125/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:33

Uchwała Nr 126/2003 r. Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie „Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.3 Maja 7”.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:35

Uchwała Nr 127/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 października 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:37

Uchwała Nr 128/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:12

Uchwała Nr 129/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 04 listopada 2003 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu dla nieruchomości oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i nieruchomości oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153 położonych w Łowiczu obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:17

Uchwała Nr 130/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:32

Uchwała Nr 131/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 listopada 2003 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:34

Uchwała Nr 132/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 listopada 2003 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:33

Uchwała Nr 133/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 listopada 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu obręb Korabka ozn. nr 1366, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:37

Uchwała Nr 134/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:39

Uchwała Nr 135/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 listopada 2003 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:40

Uchwała Nr 136/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XII/92/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:43

Uchwała Nr 137/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 listopad 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:45

Uchwała Nr 138/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:47

Uchwała Nr 139/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:49

Uchwała Nr 140/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 grudnia 2003 roku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie na własność przez Powiat Łowicki mienia ruchomego przekazanego przez Urząd Wojewódzki w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:52

Uchwała Nr 141/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 grudnia 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu, obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19 oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:55

Uchwała Nr 142/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:56

Uchwała Nr 143/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Figata ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i powołania na to stanowisko Pana Jacka Chylińskiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:59

Uchwała Nr 144/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:03

Uchwała Nr 145/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XIII/95/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:05

Uchwała Nr 146/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-26 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:07

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51255
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-26 11:15:50