Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego 2003 r. UCHWAŁA NR 74/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 13:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-04 13:57
Uchwała Nr 75/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8.07.2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zadnia „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-21 08:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 13:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-21 08:12
UCHWAŁA NR 76/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:00
UCHWAŁA NR 77 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zdania pn. ”Termomodernizcja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:02
Uchwała Nr 78/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca/ 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie docieplenia stropodachu I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadnia „Termomodernizacja budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu” i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:10
UCHWAŁA NR 79/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:18
UCHWAŁA NR 80 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie docieplenia stropodachu I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w ramach zadania „Termomodernizacja budynku głównego I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:20
UCHWAŁA Nr 81/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz - Różyce - Wejsce

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:36
UCHWAŁA NR 82/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:39
UCHWAŁA NR 83/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:42
Uchwała Nr 84 /2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie. Pn:”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 14:43
Uchwała Nr 85/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 sierpnia 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 15:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-04 15:32
UCHWAŁA NR 86 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie pn "Termomodemizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:01
UCHWAŁA NR 87/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:23
UCHWAŁA Nr 88/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 5 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego wymiany drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Zdunach oraz wymiany drzwi garażowych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:08
UCHWAŁA Nr 89/ 2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy wymiany drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Zdunach oraz wymiany drzwi garażowych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:27
U c h w a ł a N r 90/2003 Z a r z ą d u P o w i a t u Ł o w i c k i e g o z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, ustalenia ogłoszenia o przetargu oraz regulaminu przetargu dla nieruchomości ozn. nr 1366 położonej w Łowiczu obręb Korabka

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:29
U c h w a ł a N r 91 /2003 Z a r z ą d u P o w i a t u Ł o w i c k i e g o z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego w skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:31
UCHWAŁA Nr 92 / 2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy wyceny nieruchomości będącej własnością Powiatu Łowickiego położonej w Łowiczu przy ul.Składowej, obręb Łowicka Wieś ozn. nr 4023/6 i 4023/8 oraz nieruchomości zabudowanej 7-lokalowym budynkiem mieszkalnym na działce poł. w Łowiczu, obręb Korabka ozn. nr 1387/4 i 1387/5

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:33
Uchwała Nr 93/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy i dostawcy tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowej .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:47
Uchwała Nr 94/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:48
UCHWAŁA NR 95/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2003 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 09:18
UCHWAŁA NR 96/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:51
Uchwała Nr 97/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:54
Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie pn: ”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:57
UCHWAŁA NR 99 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 09:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 09:59
UCHWAŁA NR 100/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na dokonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie w ramach zadania pn: ”Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie.”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:17
UCHWAŁA NR 101/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:02
UCHWAŁA NR 101/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:24
UCHWAŁA NR 102/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów, które będą zastosowane w tym postępowaniu, którego celem jest wyłonienie wykonawcy wyceny nieruchomości będących własnością Powiatu Łowickiego położonych w Łowiczu przy ul.Składowej, obręb Łowicka Wieś ozn. nr 4023/6 i 4023/8, nieruchomości zabudowanej 7-lokalowym budynkiem mieszkalnym na działce poł. w Łowiczu, obręb Korabka ozn. nr 1387/4 i nieruchomości niezabudowanej dz. ozn. nr 1387/5.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:21
UCHWAŁA NR 103/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 02 września 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul.Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2003/2004 oraz nadania jej regulaminu pracy

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:25
UCHWAŁA NR 104/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:27
UCHWAŁA NR 105/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:34
UCHWAŁA NR. 106/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 9 września 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały NR 219/2001 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 10:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-05 10:39
UCHWAŁA NR 107/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia z dnia 09 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2003/2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:29
UCHWAŁA NR 108/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:47
UCHWAŁA NR 109/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr X/64/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:50
UCHWAŁA NR .110/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 16 września 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2002 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:53
UCHWAŁA NR 111/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia z dnia 19 września 2003r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:31
UCHWAŁA NR 112/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:57
UCHWAŁA NR .113 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 10:59
UCHWAŁA NR 114/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:01
UCHWAŁA NR 115/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:10
UCHWAŁA NR 116/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XI/75/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:12
U c h w a ł a N r 117/2003 Z a r z ą d u P o w i a t u Ł o w i c k i e g o z dnia 07 października 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu obręb Korabka ozn. nr 1366, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:14
U c h w a ł a N r 118/2003 Z a r z ą d u P o w i a t u Ł o w i c k i e g o z dnia 07 października 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice ozn. nr dz. 3002/7 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27844

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:16
Uchwala Nr 119/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 7 października 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawców na zadania: 1.Wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu 2.Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. Powyższe zadania wykonane będą w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 10:34
Uchwala Nr 120 / 2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07.10. 2003 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia banku, który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:19
UCHWAŁA NR 121/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 9 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:22
UCHWAŁA Nr 122 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 13 października 2003r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:24
UCHWAŁA NR 123/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 14 październnika 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia zaproszenia do składania ofert trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia banku który udzieli kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:26
UCHWAŁA NR 124/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 13 października 003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:28
UCHWAŁA NR 125/2003r. ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:33
Uchwała Nr 126/2003 r. Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2003 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie „Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.3 Maja 7”.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:35
UCHWAŁA NR 127/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-05 11:37
UCHWAŁA NR 128/2003r. ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:12
Uchwała Nr 129/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu dla nieruchomości oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i nieruchomości oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153 położonych w Łowiczu obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:17
UCHWAŁA NR 130/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:32
UCHWAŁA NR 131/ 2003r. ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 3 Maja 7.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2003-11-21 08:34
UCHWAŁA NR 132/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łowickiego w 2004 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:33
Uchwala NR 133/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu obręb Korabka ozn. nr 1366, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:37
UCHWAŁA NR 134/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:39
Uchwała Nr 135/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi o znaczeniu lokalnym na terenie gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:40
UCHWAŁA NR 136/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XII/92/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:43
UCHWAŁA NR 137/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 listopad 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:45
UCHWAŁA NR 138/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:47
UCHWAŁA Nr 139/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:49
UCHWAŁA NR 140/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nabycie na własność przez Powiat Łowicki mienia ruchomego przekazanego przez Urząd Wojewódzki w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:52
U c h w a ł a N r 141/2003 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu położonej w Łowiczu, obręb Łowicka Wieś przy ul. Składowej 19 oznaczonej nr 4023/6,dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23800 i oznaczonej nr 4023/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28153

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:55
UCHWAŁA NR 142/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:56
UCHWAŁA NR 143 /2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Figata ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i powołania na to stanowisko Pana Jacka Chylińskiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 17:59
UCHWAŁA NR 144/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:03
UCHWAŁA NR 145/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XIII/95/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:05
UCHWAŁA NR 146/2003 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 18:07

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13133
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 11:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8512658
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-07-23 15:05

Stopka strony