Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych.

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Miedzianowski - inspektor w  Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 811 53 29
e-mail:   piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu kierunku i terminie wykonania rekultywacji gruntów lub decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów.

  Załączniki

- decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopalin (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, np. umowa kupna - sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, skrócony odpis księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz terenu i obszaru górniczego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- opis projektowanych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji (dla uzyskania decyzji o kierunku rekultywacji).

- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty

- w przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów

- dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej

- projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych (dla uzyskania decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów)

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr  21, parter), ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:  Opłata 10,00 zł za wydanie decyzji,  opłata 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowe należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
    w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia  
    doręczenia decyzji stronie

6. Dodatkowe informacje: brak.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

Formularz do pobrania: brak

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 10:41
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-02 14:22

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-02 14:22:27