Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wymagane dokumenty:

- wniosek

- dokumenty z przebiegu rokowań

- wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- mapa z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości
- odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów, w razie braku ww. dokumentów, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Opłaty:

brak opłat

Czas załatwienia sprawy:

sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Łódzki

Podstawa prawna:

ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Zbigniew Rybus
    data publikacji: 2018-08-28 12:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5330
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-12 15:05:39