Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr IV/24/2007 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:34

Uchwała Nr IV/25/2007 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
i wyłonienia jej członków.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:40

Uchwała Nr IV/26/2007 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej oraz udzielenie dotacji na ten cel przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:43

Uchwała Nr IV/27/2007 RPŁ
z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:45

Uchwała Nr V/28/2007 RPŁ
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:48
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-04 13:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:48
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-04 12:50

Uchwała Nr V/29/2007 RPŁ
z dnia 28 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:53

Uchwała Nr V/30/2007 RPŁ
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:55
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 09:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:55

Uchwała Nr V/31/2007 RPŁ
z dnia 28 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 12:58

Uchwała Nr V/32/2007 RPŁ
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:02

Uchwała Nr VI/33/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

uchylająca uchwałę Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:07

Uchwała Nr VI/34/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:10

Uchwała Nr VI/35/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich
w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007 zmienionej Uchwałą Nr XLV/ 277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 /Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:18
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-04 13:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:18

Uchwała Nr VI/36/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia Pani Ewy Kotarskiej – Skarbnika Powiatu Łowickiego
o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:20

Uchwała Nr VI/37/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:23

Uchwała Nr VI/38/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:26

Uchwała Nr VI/39/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:28

Uchwała Nr VI/40/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:30

Uchwała Nr VI/41/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:32

Uchwała Nr VI/42/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:34

Uchwała Nr VI/43/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku
w sprawie wyboru pozaetatowego członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:36

Uchwała Nr VI/44/2007 RPŁ
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-04 13:37

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 08:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 11:43
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-08 11:45

Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 11:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 11:50

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/166/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet dla Radnych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 11:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 13:51

Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 13:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 13:52

Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 13:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 13:56

Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/40/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 14:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 14:15

Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniemu Technikum na podbudowie gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, kształcącego w zawodzie technik argobiznesu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 14:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 14:21

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:11

Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:13
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 09:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:13

Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:16
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:17

Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:19

Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:22

Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wynajem lokalu stanowiącego własność Powiatu Łowickiego na czas dłuższy niż 3 lata.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:26
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 09:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:27

Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargowej nieruchomości przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustanowienia służebności drogowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:31

Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie Statutu Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:34

Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:37

Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:39

Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie przekształcenia powiatowej jednostki organizacyjnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:41

Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:43

Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:45

Uchwała Nr IX/65/2007 RPŁ
z dnia 06 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia woli przekazania ministrowi właściwemu ds. rolnictwa do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Gospodarstwem Pomocniczym oraz Internatem w Zduńskiej Dąbrowie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:03
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-02 10:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:04

Uchwała Nr IX/66/2007 RPŁ
z dnia 06 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:08

Uchwała Nr IX/67/2007 RPŁ
z dnia 06 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:16

Uchwała Nr IX/68/2007 RPŁ
z dnia 06 sierpnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2007 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:19

Uchwała Nr X/69/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 RPŁ z dnia 28 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą RPŁ Nr VIII/52/2007 z dnia 06 czerwca 2007 roku w sparwie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:24

Uchwała Nr X/70/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:28

Uchwała Nr X/71/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:32

Uchwała Nr X/72/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:33
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-02 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:34

Uchwała Nr X/73/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:37

Uchwała Nr X/74/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:38

Uchwała Nr X/75/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:40

Uchwała Nr X/76/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:41

Uchwała Nr X/77/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:43

Uchwała Nr X/78/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 10:44

Uchwała Nr X/79/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:07

Uchwała Nr X/80/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:13

Uchwała Nr X/81/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:15

Uchwała Nr X/82/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:19

Uchwała Nr X/83/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:22

Uchwała Nr X/84/2007 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochorny Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2007 - 2009
w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:25

Uchwała Nr XI/85/2007 RPŁ
z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 08:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:00

Uchwała Nr XII/86/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:03

Uchwała Nr XII/87/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:11

Uchwała Nr XII/88/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 RPŁ z dnia 28 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą RPŁ Nr VIII/52/2007 z dnia 06 czerwca 2007 roku oraz uchwałą Nr X/69/2007 RPŁ z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:17

Uchwała Nr XII/89/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:20

Uchwała Nr XII/90/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Łowickiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:27
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 09:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:27

Uchwała Nr XII/91/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Łowickiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:42

Uchwała Nr XII/92/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:45

Uchwała Nr XII/93/2007 RPŁ
z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:47

Uchwała Nr XIII/94/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych placówek oświatowych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:48

Uchwała Nr XIII/95/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  jest Powiat Łowicki oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną w tych szkołach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:50

Uchwała Nr XIII/96/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za wyżywienie ich dzieci
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 09:55

Uchwała Nr XIII/97/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę  lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia,a także  wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku miekszaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych prez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:01

Uchwała Nr XIII/98/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:06

Uchwała Nr XIII/99/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2007 RPŁ z dnia 28 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą RPŁ Nr VIII/52/2007 z dnia 06 czerwca 2007 roku oraz uchwałą Nr X/69/2007 RPŁ z dnia 29 sierpnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XII/88/2007 RPŁ z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:09
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 10:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:11

Uchwała Nr XIII/100/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:14

Uchwała Nr XIII/101/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:16

Uchwała Nr XIII/102/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:20
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-08 10:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:20

Uchwała Nr XIII/103/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:23

Uchwała Nr XIII/104/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:25

Uchwała Nr XIII/105/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:29

Uchwała Nr XIII/106/2007 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-08 10:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10800
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-30 08:09:52