Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr 1121/2023 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Edukacji, kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do złożenia informacji z realizacji programu - ,,Laboratoria Przyszłości".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-01-12 11:03

Uchwała Nr 1122/2023 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-01-12 11:04

Uchwała Nr 1123/2023 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-01-20 11:33

Uchwała Nr 1124/2023 ZPŁ
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora, w przypadku nieobecnosci p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 10:02

Uchwała Nr 1125/2023 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2023 r. zobowiązań.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:19

Uchwała Nr 1126/2023 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr LXI/395/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:21

Uchwała Nr 1127/2023 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:23

Uchwała Nr 1128/2023 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:25

Uchwała Nr 1129/2023 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:27

Uchwała Nr 1130/2023 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1129/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:29

Uchwała Nr 1131/2023 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-21 08:31

Uchwała Nr 1132/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:09

Uchwała Nr 1133/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:17

Uchwała Nr 1134/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:19

Uchwała Nr 1135/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:21

Uchwała Nr 1136/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:23

Uchwała Nr 1137/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL010-KA120-VET-095807.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:30

Uchwała Nr 1138/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000109658.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:37

Uchwała Nr 1139/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja szkolna w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109664.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:39

Uchwała Nr 1140/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110415.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:42

Uchwała Nr 1141/2023 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie uszczególowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXII/407/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:44

Uchwała Nr 1142/2023 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 15:54

Uchwała Nr 1143/2023 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu grzewczego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-28 16:02

Uchwała Nr 1144/2023 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-09 12:07

Uchwała Nr 1145/2023 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-09 12:09

Uchwała Nr 1146/2023 ZPŁ
z dnia 09 marca 2023 r.
w sprawie uruchomienia zawodu technik automatyk w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstwowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-10 08:35

Uchwała Nr 1147/2023 ZPŁ
z dnia 09 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łowickiego w związku z udziałem w roku 2023 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj Polskę".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-10 08:37

Uchwała Nr 1148/2023 ZPŁ 
z dnia 17 marca 2023 
w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 08:49

Uchwała Nr 1149/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:04

Uchwała Nr 1150/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:07

Uchwała Nr 1151/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:11

Uchwała Nr 1152/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na małą skalę, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:15

Uchwała Nr 1153/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu Powiatu Łowickiego w roku 2023 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:16

Uchwała Nr 1154/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa sześciu stacji roboczych w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:25

Uchwała Nr 1155/2023 ZPŁ
z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa dwóch serwerów w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-21 09:32

Uchwała Nr 1156/2023 ZPŁ
z dnia 22 marca 2023 r.
w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:25

Uchwała Nr 1157/2023 ZPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:32

Uchwała Nr 1158/2023 ZPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXIV/417/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:35

Uchwała Nr 1159/2023 ZPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:39

Uchwała Nr 1160/2023 ZPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:42

Uchwała Nr 1161/2023 ZPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:44

Uchwała Nr 1162/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:45

Uchwała Nr 1163/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:47

Uchwała Nr 1164/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:49

Uchwała Nr 1165/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyboru ofert i określenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:52

Uchwała Nr 1166/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 08:53

Uchwała Nr 1167/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1166/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 09:46

Uchwała Nr 1168/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 09:47

Uchwała Nr 1169/2023 ZPŁ
z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-06 09:51

Uchwała Nr 1170/2023 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: ,,Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego, jednostek organizacyjnych Gminy Nieborów oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-20 12:47

Uchwała Nr 1171/2023 ZPŁ
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXV/419/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-20 14:26

Uchwała Nr 1172/2023 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-20 14:27

Uchwała Nr 1173/2023 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1172/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-20 14:29

Uchwała Nr 1174/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-26 11:30

Uchwała Nr 1175/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zwrócenia się do stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru powołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 08:57

Uchwała Nr 1176/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 09:00

Uchwała Nr 1177/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXVI/421/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 11:41

Uchwała Nr 1178/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 11:42

Uchwała Nr 1179/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1178/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 11:44

Uchwała Nr 1180/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 11:45

Uchwała Nr 1181/2023 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 11:47

Uchwała Nr 1182/2023 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-28 15:04

Uchwała Nr 1183/2023 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2023-2026".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-16 08:28

Uchwała Nr 1184/2023 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego, jednostek organizacyjnych Gminy Nieborów oraz Gminy Domaniewice i jej jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-16 08:31

Uchwała Nr 1185/2023 ZPŁ
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-16 10:37

Uchwała Nr 1186/2023 ZPŁ
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyzanie nagrody dla dyrektorów instytucji kultury.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-16 10:43

Uchwała Nr 1187/2023 ZPŁ
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do dokonywania czynności w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-16 10:45

Uchwała Nr 1188/2023 ZPŁ
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:01
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-29 11:01

Uchwała Nr 1189/2023 ZPŁ
z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2023-2026".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:13

Uchwała Nr 1190/2023 ZPŁ
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:14

Uchwała Nr 1191/2023 ZPŁ
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór podmiotu leczniczego realizującego badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolnosci do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:21

Uchwała Nr 1192/2023 ZPŁ
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:22

Uchwała Nr 1193/2023 ZPŁ
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:23

Uchwała Nr 1194/2023 ZPŁ
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-05-29 11:25

Uchwała Nr 1195/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa dwóch serwerów w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:32

Uchwała Nr 1196/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa - PUP współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:35

Uchwała Nr 1197/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Droga do aktywności I" realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łodzkiem, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa - PUP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:38

Uchwała Nr 1198/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:20

Uchwała Nr 1199/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych uchwałą Nr LXVII/425/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:28

Uchwała Nr 1200/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:31

Uchwała Nr 1201/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1200/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:35

Uchwała Nr 1202/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:39

Uchwała Nr 1203/2023 ZPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 10:49

Uchwała Nr 1204/2023 ZPŁ
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99 - 400 Łowicz. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 11:05

Uchwała Nr 1205/2023 ZPŁ
z dnia 7 czerwca 2023 r.
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łowickiego. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2023-06-16 11:08

Uchwała Nr 1206/2023 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie Powiatowi Łowickiemu długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-26 13:11

Uchwała Nr 1207/2023 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-26 13:13

Uchwała Nr 1208/2023 ZPŁ
z dnia 20 czerwca 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1207/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-26 13:14

Uchwała Nr 1209/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:07

Uchwała Nr 1210/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:09

Uchwała Nr 1211/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do samodzielnego reprezentowania Powiatu Łowickiego w związku z udziałem w roku 2023 w przedsięwzięciu pn. ,,Poznaj polskie ślady w Europie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:11

Uchwała Nr 1212/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:13

Uchwała Nr 1213/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Powiat Łowicki i jego jednostki organizacyjne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:16

Uchwała Nr 1214/2023 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie uszczególowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXVIII/433/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:19

Uchwała Nr 1215/2023 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:21

Uchwała Nr 1216/2023 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1215/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:24

Uchwała Nr 1217/2023 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:25

Uchwała Nr 1218/2023 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:27

Uchwała Nr 1219/2023 ZPŁ
z dnia 06 lipca 2023 r.
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:29

Uchwała Nr 1220/2023 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie Powiatowi Łowickiemu długoterminowego kredytu bankowego".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:32

Uchwała Nr 1221/2023 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem jest: ,,Usunięcie następstw awarii kotła parowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:35

Uchwała Nr 1222/2023 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2023 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1154/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 marca 2023 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa sześciu stacji roboczych w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 13:37

Uchwała Nr 1223/2023 ZPŁ
z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-14 11:16

Uchwała Nr 1224/2023 ZPŁ
z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-14 11:18

Uchwała Nr 1225/2023 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kompina w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-21 10:12

Uchwała Nr 1226/2023 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kompina w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-21 10:15

Uchwała Nr 1227/2023 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-21 10:17

Uchwała Nr 1228/2023 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa stacji roboczych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-21 10:42

Uchwała Nr 1229/2023 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa stacji roboczych wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji konkursu grantowego ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-21 10:44

Uchwała Nr 1230/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 08 sierpnia 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 08:44

Uchwała Nr 1231/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 09 sierpnia 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 08:47

Uchwała Nr 1232/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 07 sierpnia 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 08:50

Uchwała Nr 1233/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 09:10

Uchwała Nr 1234/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 09:12

Uchwała Nr 1235/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1234/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 09:22

Uchwała Nr 1236/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 09:24

Uchwała Nr 1237/2023 ZPŁ
z dnia 27 lipca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-01 09:26

Uchwała Nr 1238/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbydowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-07 15:27

Uchwała Nr 1239/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-11 14:56

Uchwała Nr 1240/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków akredytacji Erasmusa+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-11 15:21

Uchwała Nr 1241/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000047182 w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-11 15:27

Uchwała Nr 1242/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-11 15:30

Uchwała Nr 1243/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-11 15:32

Uchwała Nr 1244/2023 ZPŁ
z dnia 07 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 08:42

Uchwała Nr 1245/2023 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 08:49

Uchwała Nr 1246/2023 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1182/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 08:56

Uchwała Nr 1247/2023 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:06

Uchwała Nr 1248/2023 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację i realizację warunków akredytacji Erasmusa+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:10

Uchwała Nr 1249/2023 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-00006315 w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilnosć Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:28

Uchwała Nr 1250/2023 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070164 w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:32

Uchwała Nr 1251/2023 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:37

Uchwała Nr 1252/2023 ZPŁ
z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-08-29 09:42

Uchwała Nr 1253/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:17

Uchwała Nr 1254/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXX/444/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:36

Uchwała Nr 1255/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:38

Uchwała Nr 1256/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1255/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:40

Uchwała Nr 1257/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:41

Uchwała Nr 1258/2023 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:44

Uchwała Nr 1259/2023 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:45

Uchwała Nr 1260/2023 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie upoważnienia dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-06 10:49

Uchwała Nr 1261/2023 ZPŁ
z dnia 05 września 2023 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-25 10:52

Uchwała Nr 1262/2023 ZPŁ
z dnia 05 września 2023 r.
w sprawie otwartego naboru partnerów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-25 10:54

Uchwała Nr 1263/2023 ZPŁ
z dnia 11 września 2023 r.
w sprawie powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,Borówek" im. Krystyny Bochenek w Borówku czynności związanych z realizacją projektu pn.: ,,Bus dla DPS ,,Borówek" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-11
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-25 15:26

Uchwała Nr 1264/2023 ZPŁ
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów oraz trwałości projektu grantowego pn. ,,Cyfrowy Powiat".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-25 15:28

Uchwała Nr 1265/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania FELD.07.09  ,,Usługi społeczne i zdrowotne".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 13:49

Uchwała Nr 1266/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXXII/454/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Uchwała Nr 1267/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmiany budzetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 13:56

Uchwała Nr 1268/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1267/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 13:58

Uchwała Nr 1269/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 14:00

Uchwała Nr 1270/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 14:06

Uchwała Nr 1271/2023 ZPŁ
z dnia 27 wrzesnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji rządowego programu wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 14:08

Uchwała Nr 1272/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania wniosków o bony dla nauczycieli w ramach realizacji rządowego programu wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów nauczycieli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-03 14:11

Uchwała Nr 1273/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kontroli i zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 w ramach kryterium: ,,Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-04 11:48

Uchwała Nr 1274/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie realizacji dodatkowej nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich w roku szkolnym 2023/2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-04 11:50

Uchwała Nr 1275/2023 ZPŁ
z dnia 04 października 2023 r.
w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania FELD.07.09 ,,Usługi społeczne i zdrowotne".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-09 14:28

Uchwała Nr 1276/2023 ZPŁ
z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-09 14:34

Uchwała Nr 1277/2023 ZPŁ
z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-09 14:43

Uchwała Nr 1278/2023 ZPŁ
z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie powołania doraźniej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-09 14:46

Uchwała Nr 1279/2023 ZPŁ
z dnia 06 października 2023 r.
w sprawie wyboru Partnera/Partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania FELD.07.09 ,,Usługi społeczne i zdrowotne".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-09 14:49

Uchwała Nr 1280/2023 ZPŁ
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie: formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-17 15:24

Uchwała Nr 1281/2023 ZPŁ
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie udzielania pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o akredytację, podpisania umowy i realizację warunków akredytacji Erasmus+ w sektorze: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-17 15:27

Uchwała Nr 1282/2023 ZPŁ
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:18

Uchwała Nr 1283/2023 ZPŁ
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1282/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:20

Uchwała Nr 1284/2023 ZPŁ
z dnia 10 października 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:21

Uchwała Nr 1285/2023 ZPŁ
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn. ,,Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:24

Uchwała Nr 1286/2023 ZPŁ
z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania pn.: ,,Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnoksztalcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:26

Uchwała Nr 1287/2023 ZPŁ
z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:29

Uchwała Nr 1288/2023 ZPŁ
z dnia 23 października 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:31

Uchwała Nr 1289/2023 ZPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie uszczególowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXXIII/461/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:34

Uchwała Nr 1290/2023 ZPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:36

Uchwała Nr 1291/2023 ZPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1290/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:39

Uchwała Nr 1292/2023 ZPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 13:55

Uchwała Nr 1293/2023 ZPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 14:05

Uchwała Nr 1294/2023 ZPŁ
z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-14 08:31

Uchwała Nr 1295/2023 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1294/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-14 08:34

Uchwała Nr 1296/2023 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-14 08:44

Uchwała Nr 1297/2023 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze E.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-14 08:52

Uchwała Nr 1298/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-22 09:33

Uchwała Nr 1299/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, nastepstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenia floty pojazdów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-22 09:44

Uchwała Nr 1300/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, nastepstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenia floty pojazdów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-22 09:47

Uchwała Nr 1301/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-22 09:50

Uchwała Nr 1302/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 11:54

Uchwała Nr 1303/2023 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1302/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 12:00

Uchwała Nr 1304/2023 ZPŁ
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 12:02

Uchwała Nr 1305/2023 ZPŁ
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 12:54

Uchwała Nr 1306/2023 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 13:02

Uchwała Nr 1307/2023 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pn. ,,Program rozwoju Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 13:08

Uchwała Nr 1308/2023 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXXIV/466/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 13:11

Uchwała Nr 1309/2023 ZPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 13:13

Uchwała Nr 1310/2023 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2023 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 05 grudnia 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-29 13:16

Uchwała Nr 1311/2023 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Powiatu Łowickiego w roku 2021 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na podstawie umowy Nr 1/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-04 09:26

Uchwała Nr 1312/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2024 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-04 09:31

Uchwała Nr 1313/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-04 09:39

Uchwała Nr 1314/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-12 12:21

Uchwała Nr 1315/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1314/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-12 12:23

Uchwała Nr 1316/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-12 12:24

Uchwała Nr 1317/2023 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-12 12:26

Uchwała Nr 1318/2023 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do dokonywania czynności w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-12-19 11:55

Uchwała Nr 1319/2023 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 09:47

Uchwała Nr 1319/2023 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 09:47

Uchwała Nr 1320/2023 ZPŁ
z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majatku, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 09:54

Uchwała Nr 1321/2023 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXXVI/476/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 09:57

Uchwała Nr 1322/2023 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 10:24

Uchwała Nr 1323/2023 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1322/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 10:26

Uchwała Nr 1324/2023 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-02 10:28

Uchwała Nr 1325/2023 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-09 08:21

Uchwała Nr 1326/2023 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1325.2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-09 08:23

Uchwała Nr 1327/2023 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-09 08:25

Uchwała Nr 1328/2023 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 1127/2023 Zarząd Powiatu Łowickiego z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-09 08:30

Uchwała Nr 1329/2023 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-09 08:32

Uchwała Nr 1330/2023 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-11 13:59

Uchwała Nr 1331/2023 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian w wydatkach wprowadzonych Uchwałą Nr 1330/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-11 14:01

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3025
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-11 14:01:53