Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 381/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 09 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkól publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:04

Uchwała Nr 382/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 9 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:06

Uchwała Nr 383/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup sprzętu IT dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie w ramach programu :Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - realizacja przedmiotu specjalizacyjnego pt.  Podstawy ogrodnictwa i ochrony roślin".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:09

Uchwała Nr  384/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup sprzętu IT dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie w ramach programu :Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej - realizacja przedmiotu specjalizacyjnego pt. Podstawy ogrodnictwa i ochrony roślin."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:10

Uchwała Nr 385/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 stycznia 2006 roku.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: ,, Instalacja baterii słonecznych w budynku SPZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:12

Uchwała Nr 386 /2006  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 stycznia 2006 roku.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Instalacja baterii słonecznych w budynku SPZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:14

Uchwała Nr 387 /2006  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 stycznia 2006r.

w  sprawie  ustalenia  i  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:19

Uchwała Nr 388/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:26

Uchwała Nr 389/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:39

Uchwała Nr 390/2006  Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 stycznia 2006 r.

0 zmianie uchwały nr 388/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: ,,Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:44

Uchwała Nr 391/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2005 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:46

Uchwała Nr 392/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 lutego 2006 roku

w sprawie  powołania imiennego składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:49

Uchwała  Nr  393/2006 Zarządu  Powiatu  Łowickiego
z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  ustnego  przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, ustalenia regulaminu przetargu i treści  ogłoszenia  o przetargu dla nieruchomości położonej  w Łowiczu  obręb Bolimowska przy ul. Bolimowskiej oznaczonej nr 2623/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 27018

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:51

Uchwała Nr 394/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 lutego 2006 roku

w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonywania czynności prawnych w sprawie udzielenia poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:56

Uchwała Nr 396/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 16:58

Uchwała Nr 397/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na   2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:01

Uchwała Nr 398/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. " Europejski start" - Działanie 1.2 oraz "Nowa szansa" - Działanie 1.3  - realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie jego realizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:04

Uchwała Nr 399/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego
do Uchwały Nr XLI/256/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:13

Uchwała Nr 400/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-12 17:15

Uchwała Nr  401 /2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 04 kwietnia 2006 roku

w sprawie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego celem wyłonienia  wykonawcy  na  sporządzenie  uproszczonych planów  urządzenia  lasu  oraz   inwentaryzacji   stanu  lasów  dla lasów nie stanowiących  własności   Skarbu Państwa   należących   do  osób fizycznych  i wspólnot gruntowych  położonych na terenie gmin:       Bielawy,  Chąśno,   Domaniewice,  Kiernozia,  Kocierzew, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny  w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:37

Uchwała Nr  402/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 04 kwietnia  2006 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innych czynności wynikających  z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej  powołanej w celu wyłonienia wykonawcy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów  nie stanowiących własności  Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin:  Bielawy, Chąśno,   Domaniewice,   Kiernozia,  Kocierzew,  Łowicz,  Łyszkowice,  Nieborów i Zduny  w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:41

Uchwała Nr 403/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 04 kwietnia 2006 roku

w sprawie  powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-04-13 09:49

Uchwała Nr 404/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:46

Uchwała Nr 405/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:49

Uchwała Nr 406/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 kwietnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:51

Uchwała Nr 407/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku
w sprawie utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:54

Uchwała Nr 408/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XLII/258/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:57

Uchwała Nr 409/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 15:59

Uchwała Nr 410/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2006 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 16:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-24 16:04

Uchwała Nr 411/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania: "Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu - opracowanie dokumentacji projektowej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:25

Uchwała Nr 412/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 maja 2006 roku

w sprawie zawarcia umowy o dotację z Fundacją Ekofundusz na realizację zadania: "Instalacja baterii słonecznych w budynku SPZOZ w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:29

Uchwała Nr 413/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 maja 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania:" Zakup laptopa dla potrzeb Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:44

Uchwała Nr 414/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 15 maja 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania:" Montaż platformy dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:47

Uchwała Nr 415/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 maja 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Montaż platformy dla transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Sobocie".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:51

Uchwała Nr 416/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 maja 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Zakup laptopa dla potrzeb Wydziału Rozwoju, Informacji i Promocji Powiatu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:55

Uchwała Nr 417/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 maja 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 08:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:57

Uchwała Nr 418/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 09:59

Uchwała Nr 419/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:03

Uchwała Nr 420/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/2005 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:11

Uchwała Nr 421/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:16

Uchwała Nr 422/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:18

Uchwała Nr 423/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 czerwca 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia Wykonawcy zadania:"Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:25

Uchwała Nr 424/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:28

Uchwała Nr 425/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:29

Uchwała Nr 426/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: "Zakup laptopa dla potrzeb Wydziału Rozwoju Informacji i Promocji Powiatu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:38

Uchwała Nr 427/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:40

Uchwała Nr 428/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 10:57

Uchwała Nr 429/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały Nr XLIV/273/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 11:35

Uchwała Nr 430/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 11:37

Uchwała Nr 431/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 lipca 2006 roku
 
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: "Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:00

Uchwała Nr 432/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 lipca 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: " Wykonanie ścianek ogniochronnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:03

Uchwała Nr 433/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 lipca 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: " Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:07

Uchwała Nr 434/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 4 lipca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:09

Uchwała Nr 435/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 lipca 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania:"Renowacja elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:19

Uchwała Nr 436/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 lipca 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania:"Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:25

Uchwała Nr 437/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 lipca 2006 roku

w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:50

Uchwała Nr 438/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 24 lipca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:53

Uchwała Nr 439/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 lipca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-23 09:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-08-25 12:58

Uchwała Nr 440/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 lipca 2006 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:50

Uchwała Nr 441/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 08 sierpnia 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Nieborowie - ocieplenie stropodachu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 09:57

Uchwała Nr 442/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy zadania: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu stypendialnego: " Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim -2".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 10:35
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-03 10:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 10:35

Uchwała Nr 443/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu stypendialnego: " Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim -2".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 10:43

Uchwała Nr 444/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania: " Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nieborowie - ocieplenie stropodachu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 14:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 14:38

Uchwała Nr 445/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrekotra Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 14:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-03 14:42

Uchwała Nr 447/2006
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:27

Uchwała Nr 448/2006
z dnia 16 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum
w Łowiczu za pierwsze półrocze 2006 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:31

Uchwała Nr 449/2006
z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:40

Uchwała Nr 450/2006
z dnia 28 sierpnia 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Wymiana sieci kanalizacyjnej na terenie Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 14:48

Uchwała Nr 451/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr XLV/280/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:10

Uchwała Nr 452/2006
z dnia 4 września 2006 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym
2006/2007 oraz nadania jej regulaminu pracy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:17

Uchwała Nr 453/2006
z dnia 4 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:19

Uchwała Nr 454/2006
z dnia 11 września 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
i zatwierdzenia dokumentów wymaganych w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia dostawcy oleju opałowego do ogrzania budynków w Łowiczu ul. Świętojańska 1/3 i 5/7 w sezonie grzewczym 2006/2007.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:24

Uchwała Nr 455/2006
z dnia 13 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:28

Uchwała Nr 456/2006
z dnia 19 września 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:33

Uchwała Nr 457/2006
z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-09 15:38

Uchwała Nr 458/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2006 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:16

Uchwała Nr 459/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do negocjacji oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu wyłonienia wykonawcy zadania: "Modernizacja bydunku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:25

Uchwała Nr 460/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 09:40

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr XLVI/282/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 10:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 10:01

Uchwała Nr 462/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 02 października 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego
i spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 10:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 10:23

Uchwała Nr 463/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 października 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :"Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji
i Transportu"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:46

Uchwała Nr 464/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 11 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:48

Uchwała Nr 465/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 października 2006 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej
w Borówku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 11:51

Uchwała Nr 466/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie wybory trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ""Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego
i spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:01

Uchwała Nr 467/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 23 października 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:04

Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 października 2006 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:07

Uchwała Nr 469/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 października 2006 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Wykonanie
i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 12:40

Uchwała Nr 470/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 października 2006 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr XLVII/285/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 13:26

Uchwała Nr 471/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 października 2006 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania:"Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny w Powiecie Łowickim".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:23

Uchwała Nr 472/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 października 2006 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia uzupełniającego w ramach zadania:"Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny w Powiecie Łowickim".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:29

Uchwała Nr 473/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 7 listopada 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:33

Uchwała Nr 474/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 398/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pt:"Europejski start" - Działanie 1.2 oraz "Nowa szansa" - Działnie 1.3 - realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie jego realizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-12 14:41

Uchwała Nr 475/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 listopada 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:14

Uchwała Nr 476/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 14 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:21

Uchwała Nr 477/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 listopada 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-16 09:26

Uchwała Nr 478/2006
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:10

Uchwała Nr 479/2006
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:13
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-17 16:15

Uchwała Nr 480/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 1 grudnia 2006 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-17 16:20

III KADENCJA ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO


Uchwała Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 6 grudnia 2006 roku

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 08:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 08:56

Uchwała Nr 2/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 08:59
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-18 09:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:00

Uchwała Nr 3/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 grudnia 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/2000 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
29 września 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród przez Zarząd Powiatu Łowickiego w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:05

Uchwała Nr 4/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 19 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr II/12/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:26

Uchwała Nr 5/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 09:29

Uchwała Nr 6/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego do Uchwały
Nr III/21/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:08

Uchwała Nr 7/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:10

Uchwała Nr 8/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu i aparatury medycznej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 10:18

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37412
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-23 09:21:46