Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXI/394/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:12

Uchwała Nr LXI/395/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:19

Uchwała Nr LXI/396/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:21

Uchwała Nr LXI/397/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:27

Uchwała Nr LXI/398/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:28

Uchwała Nr LXI/399/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:30

Uchwała Nr LXI/400/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:32

Uchwała Nr LXI/401/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:35

Uchwała Nr LXI/402/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Jackowice - Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:37

Uchwała Nr LXI/403/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:39

Uchwała Nr LXI/404/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:41

Uchwała Nr LXI/405/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:44

Uchwała Nr LXII/406/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/405/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:37

Uchwała Nr LXII/407/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:38

Uchwała Nr LXII/408/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:40

Uchwała Nr LXIII/409/2023 ZPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:29

Uchwała Nr LXIII/410/2023 RPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:31

Uchwała Nr LXIII/411/2023 RPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:34

Uchwała Nr LXIV/412/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:13

Uchwała Nr LXIV/413/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:16

Uchwała Nr LXIV/414/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:18

Uchwała Nr LXIV/415/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:21

Uchwała Nr LXIV/416/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:23

Uchwała Nr LXIV/417/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:25

Uchwała Nr LXIV/418/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:27

Uchwała Nr LXV/419/2023 RPŁ
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:54

Uchwała Nr LXV/420/2023 RPŁ
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
zmieniajaca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:56

Uchwała Nr LXVI/421/2023 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:58

Uchwała Nr LXVI/422/2023 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:59

Uchwała Nr LXVII/423/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:50

Uchwała Nr LXVII/424/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:53

Uchwała Nr LXVII/425/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:55

Uchwała Nr LXVII/426/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 10:17

Uchwała Nr LXVIII/427/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:06

Uchwała Nr LXVIII/428/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:08

Uchwała Nr LXVIII/429/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:10

Uchwała Nr LXVIII/430/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:12

Uchwała Nr LXVIII/431/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:14

Uchwała Nr LXVIII/432/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/423/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:18

Uchwała Nr LXVIII/433/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:20

Uchwała Nr LXVIII/434/2023 RPŁ
z dnia 28 czerwca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-06-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-11 14:25

Uchwała Nr LXIX/435/2023 RPŁ
z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2727E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-07-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-07-13 10:29

Uchwała Nr LXX/436/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:19

Uchwała Nr LXX/437/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:22

Uchwała Nr LXX/438/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:24

Uchwała Nr LXX/439/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/413/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:27

Uchwała Nr LXX/440/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXIV/416/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:29

Uchwała Nr LXX/441/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 5118E i 2737E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:32

Uchwała Nr LXX/442/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:33

Uchwała Nr LXX/443/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2023 i 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:36

Uchwała Nr LXX/444/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:37

Uchwała Nr LXX/445/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:39

Uchwała Nr LXX/446/2023 RPŁ
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-04 14:41

Uchwała Nr LXXI/447/2023 RPŁ
z dnia 18 września 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023 -2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-18
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-09-25 11:03

Uchwała Nr LXXII/448/2023 ZPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/386/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 14:46

Uchwała Nr LXXII/449/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 14:49

Uchwała Nr LXXII/450/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 14:52

Uchwała Nr LXXII/451/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łowiczu w obrębie Bolimowska oznaczonych jako działki nr 2767/6 i nr 2767/4 oraz w obrębie Małszyce oznaczonej jako działka nr 554/1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 14:55

Uchwała Nr LXXII/452/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/403/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 14:59

Uchwała Nr LXXII/453/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 15:01

Uchwała Nr LXXII/454/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 15:02

Uchwała Nr LXXII/455/2023 RPŁ
z dnia 27 września 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-02 15:05

Uchwała Nr LXXIII/456/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXXII/450/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale Nr LXX/436/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:12

Uchwała Nr LXXIII/457/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2023-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:29

Uchwała Nr LXXIII/458/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2024 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:32

Uchwała Nr LXXIII/459/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu, obręb Bratkowice oznaczonej jako działki nr 8497/241 i 8516/5.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:35

Uchwała Nr LXXIII/460/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:37

Uchwała Nr LXXIII/461/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:39

Uchwała Nr LXXIII/462/2023 RPŁ
z dnia 25 października 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-10-31 15:41

Uchwała Nr LXXIV/463/2023 RPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie ustalenia wysokosci opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzezonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-30 15:14

Uchwała Nr LXXIV/464/2023 RPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Zalesie - Jackowice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-30 15:18

Uchwała Nr LXXIV/465/2023 RPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego8 z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2732E Bogoria Górna - Bąków Dolny odcinek w m. Bąków Dolny znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-30 15:23

Uchwała Nr LXXIV/466/2023 RPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-30 15:24

Uchwała Nr LXXIV/467/2023 RPŁ
z dnia 22 listopada 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-11-22
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-11-30 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1437
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-30 15:27:21