Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXI/394/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:12

Uchwała Nr LXI/395/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:19

Uchwała Nr LXI/396/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:21

Uchwała Nr LXI/397/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:27

Uchwała Nr LXI/398/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:28

Uchwała Nr LXI/399/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:30

Uchwała Nr LXI/400/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:32

Uchwała Nr LXI/401/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:35

Uchwała Nr LXI/402/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Jackowice - Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:37

Uchwała Nr LXI/403/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:39

Uchwała Nr LXI/404/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:41

Uchwała Nr LXI/405/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-01 09:54:56