Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXI/394/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:12

Uchwała Nr LXI/395/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:19

Uchwała Nr LXI/396/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:21

Uchwała Nr LXI/397/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:27

Uchwała Nr LXI/398/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru Koordynatorów Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:28

Uchwała Nr LXI/399/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:30

Uchwała Nr LXI/400/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji/zarządzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:32

Uchwała Nr LXI/401/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:35

Uchwała Nr LXI/402/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Jackowice - Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:37

Uchwała Nr LXI/403/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2716E Różyce - Jasieniec odcinek Kocierzew Północny - Lipnice znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:39

Uchwała Nr LXI/404/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:41

Uchwała Nr LXI/405/2023 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-01-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-02-01 09:44

Uchwała Nr LXII/406/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/405/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:37

Uchwała Nr LXII/407/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:38

Uchwała Nr LXII/408/2023 RPŁ
z dnia 21 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-01 15:40

Uchwała Nr LXIII/409/2023 ZPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:29

Uchwała Nr LXIII/410/2023 RPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:31

Uchwała Nr LXIII/411/2023 RPŁ
z dnia 15 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-24 14:34

Uchwała Nr LXIV/412/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:13

Uchwała Nr LXIV/413/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:16

Uchwała Nr LXIV/414/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:18

Uchwała Nr LXIV/415/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/329/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:21

Uchwała Nr LXIV/416/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentem drogi powiatowej nr 2717E znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:23

Uchwała Nr LXIV/417/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:25

Uchwała Nr LXIV/418/2023 RPŁ
z dnia 29 marca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-03-31 09:27

Uchwała Nr LXV/419/2023 RPŁ
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:54

Uchwała Nr LXV/420/2023 RPŁ
z dnia 13 kwietnia 2023 r.
zmieniajaca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:56

Uchwała Nr LXVI/421/2023 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:58

Uchwała Nr LXVI/422/2023 RPŁ
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-04-27 15:59

Uchwała Nr LXVII/423/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:50

Uchwała Nr LXVII/424/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:53

Uchwała Nr LXVII/425/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 09:55

Uchwała Nr LXVII/426/2023 RPŁ
z dnia 31 maja 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LXI/394/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2023-2036.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2023-06-02 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 623
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-02 10:18:24