Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

 • 16381

WICESTAROSTA ŁOWICKI
Piotr Malczyk

tel. (46) 811 53 00

e-mail: wicestarosta@powiatlowicki.pl

 

Zgodnie z §13 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu do zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Starostę;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych
  i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych określonych w zarządzeniu Starosty, o którym mowa w §10 Regulaminu;
 4. dokonywanie okresowych ocen kierujących komórkami organizacyjnymi i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 3;
 5. udzielanie urlopów wypoczynkowych i wydawanie poleceń podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w szczególności osobom, o których mowa w pkt 4;
 6. wykonywanie innych zadań w imieniu Starosty na podstawie i w granicach udzielonych przez niego upoważnień;
 7. zastępowanie Starosty podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą oraz w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych przyczyn,w szczególności w związku z odbywaniem podróży służbowej lub nieobecnością spowodowaną wykonywaniem zadań poza Starostwem.

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-07 10:57:43