Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Radomska– inspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Telefon: 46 811 53 36

e-mail: katarzyna.radomska@powiatlowicki.pl

pokój nr 14 (parter)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Do wniosku należy załączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) przyczynach wydłużenia stażu oraz zaliczania dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 – 16.00, środa w godz. 8.00-17.00

Opłaty: nie obowiązują.
 

Metryka

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-30 08:40
  • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-29 12:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7119
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-06-29 12:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9373094
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-07-01 15:16

Stopka strony