Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Radomska– inspektor w Wydziale Edukacji, Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Telefon: 46 811 53 36

e-mail: katarzyna.radomska@powiatlowicki.pl

pokój nr 14 (parter)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Do wniosku należy załączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • przyczynach wydłużenia stażu oraz zaliczania dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 1. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 – 16.00, środa w godz. 8.00-17.00

Opłaty: nie obowiązują.
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-06-30 08:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-24 11:18

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-04-13 08:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9047
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-24 11:18:52