Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Osoba odpowiedzialna:

Anna Sobczyk– inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych

Telefon 46 830  33 46

e-mail eks1@powiatlowicki.pl

pokój nr 15 (parter)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o podjęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
2. Do wniosku załączyć:

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Pozytywnie zakończone postępowanie egzaminacyjne zamyka się najpierw wydaniem zaświadczenia o zdaniu egzaminu, a następnie wydaniem aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00 – 16.00, środa 8.00-17.00
Opłaty: nie obowiązują
 

  • opublikował: Joanna Idzikowska
    data publikacji: 2015-06-30 08:40
  • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4251
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-27 08:55

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6565817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 15:12

Stopka strony