Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr XIX/153/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:50

Uchwała Nr XIX/154/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:36

Uchwała Nr XIX/155/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:36

Uchwała Nr XX/156/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz oraz szkoły wchodzącej w jego skład.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:38

Uchwała Nr XX/157/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:39

Uchwała Nr XX/158/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:40

Uchwała Nr XX/159/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:40

Uchwała Nr XX/160/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:41

Uchwała Nr XXI/161/2020 RPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:42

Uchwała Nr XXI/162/2020 RPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:43

Uchwała Nr XXIII/163/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:43

Uchwała Nr XXIII/164/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:50

Uchwała Nr XXIII/165/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz nadania statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:53

Uchwała Nr XXIII/166/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:10

Uchwała Nr XXIII/167/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:12

Uchwała Nr XXIII/168/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:18

Uchwała Nr XXIII/169/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów-Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 10:41

Uchwała Nr XXIII/170/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 11:35

Uchwała Nr XXIII/171/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałą Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 11:38

Uchwała Nr XXIV/172/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:58

Uchwała Nr XXIV/173/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 10:00

Uchwała Nr XXIV/174/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 10:03

Uchwała Nr XXV/175/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:48

Uchwała Nr XXV/176/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzeni sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:51

Uchwała Nr XXV/177/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:54

Uchwała Nr XXV/178/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:06

Uchwała Nr XXV/179/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:30

Uchwała Nr XXV/180/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:34

Uchwała Nr XXV/181/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:36

Uchwała Nr XXV/182/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:40

Uchwała Nr XXV/183/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:44

Uchwała Nr XXV/184/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:52

Uchwała Nr XXV/185/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:55

Uchwała Nr XXV/186/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 10:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 532
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-01 10:01

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7567773
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 14:11

Stopka strony