Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XIX/153/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:50

Uchwała Nr XIX/154/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:36

Uchwała Nr XIX/155/2020 RPŁ
z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-01-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:36

Uchwała Nr XX/156/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz oraz szkoły wchodzącej w jego skład.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:38

Uchwała Nr XX/157/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:39

Uchwała Nr XX/158/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:40

Uchwała Nr XX/159/2020 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:40

Uchwała Nr XX/160/2020 RPŁ
z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:41

Uchwała Nr XXI/161/2020 RPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:42

Uchwała Nr XXI/162/2020 RPŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-03-13
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-03-31 15:43

Uchwała Nr XXIII/163/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:43

Uchwała Nr XXIII/164/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Łowiczu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:50

Uchwała Nr XXIII/165/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz oraz nadania statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 08:53

Uchwała Nr XXIII/166/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz,

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:10

Uchwała Nr XXIII/167/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:12

Uchwała Nr XXIII/168/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony garażu zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 09:18

Uchwała Nr XXIII/169/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów-Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 10:41

Uchwała Nr XXIII/170/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 11:35

Uchwała Nr XXIII/171/2020 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałą Nr XVIII/136/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-04-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-05-06 11:38

Uchwała Nr XXIV/172/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 09:58

Uchwała Nr XXIV/173/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 10:00

Uchwała Nr XXIV/174/2020 RPŁ
z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-03 10:03

Uchwała Nr XXV/175/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:48

Uchwała Nr XXV/176/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzeni sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:51

Uchwała Nr XXV/177/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-06-30 15:54

Uchwała Nr XXV/178/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:06

Uchwała Nr XXV/179/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 1/3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:30

Uchwała Nr XXV/180/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:34

Uchwała Nr XXV/181/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:36

Uchwała Nr XXV/182/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz i likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:40

Uchwała Nr XXV/183/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie likwidacji Policealnego Studium Informatycznego wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:44

Uchwała Nr XXV/184/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie likwidacji Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:52

Uchwała Nr XXV/185/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 09:55

Uchwała Nr XXV/186/2020 RPŁ
z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-06-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-07-01 10:01

Uchwała Nr XXVI/187/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/78/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2707E Luszyn - Kiernozia - Kocierzew - Łowicz odcinek Luszyn - Kiernozia znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 14:59

Uchwała Nr XXVI/188/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Kocierzew Południowy - Różyce w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:03

Uchwała Nr XXVI/189/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Kiernozia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2710E Złaków Borowy - Czerniew - Osiek odcinek Czerniew - Sokołów Kolonia w granicach administracyjnych Gminy Kiernozia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:09

Uchwała Nr XXVI/190/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi Nr 2705E Karolew - Łasieczniki - Nieborów odcinek Karolew - Łasieczniki, 2701E Łasieczniki - Sypień - Bednary odcinek w m. Sypień i 2702E Stacja Kolejowa - Sypień odcinek w m. Sypień w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:13

Uchwała Nr XXVI/191/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2734E Bielawy - Sobota - Bąków odcinek Sobota - Leśniczówka w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:17

Uchwała Nr XXVI/192/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:20

Uchwała Nr XXVI/193/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:22

Uchwała Nr XXVI/194/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:34

Uchwała Nr XXVI/195/2020 RPŁ
z dnia 29 lipca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020 - 2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-08-03 15:36

Uchwała Nr XXVII/196/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:38

Uchwała Nr XXVII/197/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:41

Uchwała Nr XXVII/198/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:43

Uchwała Nr XXVII/199/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Łowickiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:45

Uchwała Nr XXVII/200/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łowickiego, od dnia 1 września 2020 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:47

Uchwała Nr XXVII/201/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 10:54

Uchwała Nr XXVII/202/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 11:00

Uchwała Nr XXVII/203/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 11:01

Uchwała Nr XXVII/204/2020 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-09-18 11:03

Uchwała Nr XXVIII/205/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, matki Bożej Jasnogórskiej, Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:19

Uchwała Nr XXVIII/206/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości położonej w Bąkowie Górnym stanowiącej działkę oznaczoną numerem 576, będącej własnością Powiatu Łowickiego, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW LD1O/00028837/4 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:26

Uchwała Nr XXVIII/207/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy materialnej w formie stypendium przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:28

Uchwała Nr XXVIII/208/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:34

Uchwała Nr XXVIII/209/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:37

Uchwała Nr XXVIII/210/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:43

Uchwała Nr XXVIII/211/2020 RPŁ
z dnia 30 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-10-19 15:45

Uchwała Nr XXIX/212/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek Wyborów - Niedźwiada w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 14:25

Uchwała Nr XXIX/213/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 14:39

Uchwała Nr XXIX/214/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:19

Uchwała Nr XXIX/215/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:24

Uchwała Nr XXIX/216/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:27

Uchwała Nr XXIX/217/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb 0005 Kostka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 4670/1, o powierzchni 0,2307 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00000605/7.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:36

Uchwała Nr XXIX/218/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:39

Uchwała Nr XXIX/219/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Łowickiego wyrażonego w Uchwale Nr XXVIII/208/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:46

Uchwała Nr XXIX/220/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:48

Uchwała Nr XXIX/221/2020 RPŁ
z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-11-03 15:50

Uchwała Nr XXX/222/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-28 17:54

Uchwała Nr XXX/223/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-28 17:56

Uchwała Nr XXX/224/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2020-2022".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-28 17:58

Uchwała Nr XXX/225/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-01-28 12:45

Uchwała Nr XXX/226/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:28

Uchwała Nr XXX/227/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łowicki od Gminy Miasta Łowicza prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka oznaczonej jako działki: nr 2959/4 o powierzchni 0,0577 ha i nr 2960/13 o powierzchni 0,0832 ha uregulowanej w KW Nr LD1O/00015175/1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:31

Uchwała Nr XXX/228/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Łowicki od Gminy Łyszkowice darowizny prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Łyszkowice, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 94/2, o powierzchni 0,0088 ha i 96/1 o powierzchni 0,1271 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LD1O/00037595/1.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:37

Uchwała Nr XXX/229/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:40

Uchwała Nr XXX/230/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:42

Uchwała Nr XXX/231/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:45

Uchwała Nr XXX/232/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/136/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2020-2023.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:47

Uchwała Nr XXX/233/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:49

Uchwała Nr XXX/234/2020 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2020-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2020-12-29 12:50

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-28 12:47:42