Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XLIV/273/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2738 E Emilianów - Oszkowice - Waliszew odcinek Wola Gosławska - Stary Waliszew Znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:02

Uchwała Nr XLIV/274/2018 RPŁ
z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-23 13:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:11

Uchwała Nr XLV/275/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2018 r. o nr PNIK-I.4131.42.2018 o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwału Nr XLIII/266/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:19

Uchwała Nr XLV/276/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/362/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:21

Uchwała Nr XLV/277/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:25

Uchwała Nr XLV/278/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:30

Uchwała Nr XLV/279/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:38

Uchwała Nr XLV/280/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:40

Uchwała Nr XLV/281/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:44

Uchwała Nr XLV/282/2018 RPŁ
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-02-02 08:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:52

Uchwała Nr XLVI/283/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:53

Uchwała Nr XLVI/284/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniajaca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:55

Uchwała Nr XLVI/285/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:57

Uchwała Nr XLVI/286/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 11:59

Uchwała Nr XLVI/287/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Łowickiego publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:00

Uchwała Nr XLVI/288/2018 RPŁ
z dnia 28 lutego 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-03-02 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:01

Uchwała Nr XLVII/289/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020'' w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:03

Uchwała Nr XLVII/290/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:04

Uchwała Nr XLVII/291/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:06

Uchwała Nr XLVII/292/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:08

Uchwała Nr XLVII/293/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przekazania skargi na Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:09

Uchwała Nr XLVII/294/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:15

Uchwała Nr XLVII/295/2018 RPŁ
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-04 09:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:17

Uchwała Nr XLVIII/296/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:19

Uchwała Nr XLVIII/297/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:30

Uchwała Nr XLVIII/298/2018 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-04-30 15:18
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:33

Uchwała Nr XLIX/299/2018 RPŁ
z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/259/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek w miejscowości Jeziorko znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Kocierzew Południowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:55
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:38

Uchwała Nr XLIX/300/2018 RPŁ
 z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:56
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:44

Uchwała Nr XLIX/301/2018 RPŁ
z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-12
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-06-20 13:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:52

Uchwała Nr L/302/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:32
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:55

Uchwała Nr L/303/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 12:59

Uchwała Nr L/304/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:48
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 13:11

Uchwała Nr L/305/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:49
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 13:18

Uchwała Nr L/306/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:56
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:17

Uchwała Nr L/307/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 12:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:45

Uchwała Nr L/308/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:10
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:49

Uchwała Nr L/309/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:31
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:53

Uchwała Nr L/310/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/269/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:34
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 14:58

Uchwała Nr L/311/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:04

Uchwała Nr L/312/2018 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018 - 2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-07-02 13:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:11

Uchwała Nr LI/313/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru - Wojewody Łódzkiego do postanowienia &2 Uchwały Nr L/305/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:33
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:15

Uchwała Nr LI/314/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:16

Uchwała Nr LI/315/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zastrzeżeń organu nadzoru - Wojewody Łódzkiego do części zapisów Uchwały Nr L/307/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:38
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:18

Uchwała Nr LI/316/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLI/279/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:40
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:20

Uchwała Nr LI/317/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:41
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:21

Uchwała Nr LI/318/2018 RPŁ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-08-27 09:45
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:24

Uchwała Nr LII/319/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:24
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-23 15:26

Uchwała Nr LII/320/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zwolnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:27
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:08

Uchwała Nr LII/321/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:30
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:09

Uchwała Nr LII/322/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Łowickiego, o których dane są przekazywane do tego rejestru.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:32
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:10

Uchwała Nr LII/323/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:12

Uchwała Nr LII/324/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:15

Uchwała Nr LII/325/2018 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-08-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-09-27 15:41
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:16

Uchwała Nr LIII/326/2018 RPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-08 10:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:23

Uchwała Nr LIII/327/2018 RPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemca kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-08 10:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:32

Uchwała Nr LIII/328/2018 RPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2752 E Łowicz-Polesie-Stachlew, odcinek ul. 1-go Maja w Łowiczu, nr 2713 E Wszeliwy-Błędów-Łowicz, odcinek ul. Armii Krajowej w Łowiczu oraz drogi powiatowej nr 2754 E ul. Stanisławskiego w Łowiczu na terenie Gminy Miasto Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-08 10:45
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:47

Uchwała Nr LIII/329/2018 RPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-08 10:47
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 08:56

Uchwała Nr LIII/330/2018 RPŁ
z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-10-08 10:49
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 09:00

Uchwała Nr LIV/331/2018 ZPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/273/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2738 E Emilianów-Oszkowice-Waliszew odcinek Wola Gosławska-Stary Waliszew znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:13
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 09:08

Uchwała Nr LIV/332/2018 RPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Łowiczu na uchwałę Nr XLIII/268/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:16
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 09:28

Uchwała Nr LIV/333/2018 RPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:19
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 09:54

Uchwała Nr LIV/334/2018 RPŁ
z dnia 08 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:21
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 09:58

Uchwała Nr LV/335/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:23
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:03

Uchwała Nr LV/336/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:24
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:12

Uchwała Nr LV/337/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:27
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:21

Uchwała Nr LV/338/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:28
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:29

Uchwała Nr LV/339/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:30
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:44

Uchwała Nr LV/340/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:31
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:50

Uchwała Nr LV/341/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:32
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 10:57

Uchwała Nr LV/342/2018 RPŁ
z dnia 29 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-11-15 08:34
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:08

Uchwała Nr I/1/2018 RPŁ
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-24 09:43
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:15

Uchwała Nr I/2/2018 RPŁ
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:33
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:23

Uchwała Nr I/3/2018 RPŁ
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Starosty Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:31

Uchwała Nr I/4/2018 RPŁ
z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:47
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:34

Uchwała Nr I/5/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/233/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:50
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:37

Uchwała Nr I/6/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:51
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:40

Uchwała Nr I/7/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:55
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 11:48

Uchwała Nr I/8/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:57
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:32

Uchwała Nr I/9/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 08:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:38

Uchwała Nr I/10/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:00
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:40

Uchwała Nr I/11/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:02
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:43

Uchwała Nr I/12/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:04
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 12:53

Uchwała Nr I/13/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2020-04-24 12:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 13:03

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:16

Uchwała Nr I/14/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:22
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-24 13:12

Uchwała Nr I/15/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:24

Uchwała Nr I/16/2018 RPŁ
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-27 09:25

Uchwała Nr II/17/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:15
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 10:52

Uchwała Nr II/18/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/8/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:20
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:08

Uchwała Nr II/19/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:25
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-27 11:13

Uchwała Nr II/20/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2019-2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:27
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:34

Uchwała Nr II/21/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:28
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:37

Uchwała Nr II/22/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:31
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:39

Uchwała Nr II/23/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/290/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:34
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:45

Uchwała Nr II/24/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 11:58

Uchwała Nr II/25/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie delegowania radnego powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:53
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 12:01

Uchwała Nr II/26/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:55
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 12:04

Uchwała Nr II/27/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 13:57
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 12:08

Uchwała Nr II/28/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2019 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2018-12-20
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-12-28 14:00
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 12:17

Uchwała Nr II/29/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/260/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2018-2021.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-27 12:18

Uchwała Nr II/30/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-27 12:24

Uchwała Nr II/31/2018 RPŁ
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2019 rok.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
   data wytworzenia: 2018-12-20
  • opublikował: Beata Prus-Miterka
   data publikacji: 2020-04-27 12:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13546
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-08 12:12:36