Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr XXXI/235/2021 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2021 r. o wszczęciu z urzędu przez organ nadzoru postępowania nadzorczego określonego w rozdziale 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu kontroli legalności uchwały nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:37

Uchwała Nr XXXI/236/2021 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:43

Uchwała Nr XXXI/237/2021 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:49

Uchwała Nr XXXI/238/2021 RPŁ
z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-01-27
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-01 08:57

Uchwała Nr XXXII/239/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 08:58

Uchwała Nr XXXII/240/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego oraz nadania statutu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:04

Uchwała Nr XXXII/241/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy pn.: ,,Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:07

Uchwała Nr XXXII/242/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie pozbawienia odcinka drogi położonego na terenie powiatu łowickiego kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:17

Uchwała Nr XXXII/243/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:20

Uchwała Nr XXXII/244/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:22

Uchwała Nr XXXII/245/2021 RPŁ
z dnia 24 lutego 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-02-26 09:23

Uchwała Nr XXXIII/246/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:18

Uchwała Nr XXXIII/247/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:20

Uchwała Nr XXXIII/248/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Łowicki Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:23

Uchwała Nr XXXIII/249/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:25

Uchwała Nr XXXIII/250/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:28

Uchwała Nr XXXIII/251/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:29

Uchwała Nr XXXIII/252/2021 RPŁ
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 202o roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-04-08 16:32

Uchwała Nr XXXIV/253/2021 RPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:44

Uchwała Nr XXXIV/254/2021 RPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:50

Uchwała Nr XXXIV/255/2021 RPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 08:53

Uchwała Nr XXXIV/256/2021 RPŁ
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-04-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-18 09:04

Uchwała Nr XXXV/257/2021 RPŁ
z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-27 09:04

Uchwała Nr XXXV/258/2021 RPŁ
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-27 09:11

Uchwała Nr XXXV/259/2021 RPŁ
z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-05-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-05-27 09:27

Uchwała Nr XXXVII/260/2021 RPŁ
z dnia 01 czerwca 2021 r.

w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego w sprawie opracowania studium korytarzowego dla zadania ,,Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych Nr 14, 70 i 92" na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-06-04 09:25

Uchwała Nr XXXVIII/261/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:49

Uchwała Nr XXXVIII/262/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:51

Uchwała Nr XXXVIII/263/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:55

Uchwała Nr XXXVIII/264/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 09:58

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 10:00

Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 RPŁ 
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 10:11

Uchwała Nr XXXVIII/267/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 10:16

Uchwała Nr XXXVIII/268/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 10:18

Uchwała Nr XXXVIII/269/2021 RPŁ
z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego Powiatu Łowickiego na lata 2021 - 2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-07-12 10:21

Uchwała Nr XXXIX/270/2021 RPŁ
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:23

Uchwała Nr XXXIX/271/2021 RPŁ
z dnia 03 sierpnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-05 11:28

Uchwała Nr XL/272/2021 RPŁ
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2120 E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek Zalesie - Bogoria Dolna znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 08:50

Uchwała Nr XL/273/2021 RPŁ
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2717 E Dębsk - Kocierzew - Złaków Kościelny - Zduny - Sobota - Wola Kałkowa odcinek Skowroda - Karsznice w granicach administracyjnych Gminy Chąśno. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 08:53

Uchwała Nr XL/274/2021 RPŁ
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2751 E Seligów - Łowicz odcinek Zawady - Urbańszczyzna w granicach administracyjnych Gminy Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 08:56

Uchwała Nr XL/275/2021 RPŁ
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Bielawy prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2737 E Mroga - Łazinek zlokalizowaną w granicach administracyjnych Gminy Bielawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-08-18 09:00

Uchwała Nr XLI/276/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:41

Uchwała Nr XLI/277/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:42

Uchwała Nr XLI/278/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:47

Uchwała Nr XLI/279/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:52

Uchwała Nr XLI/280/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:54

Uchwała Nr XLI/281/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:56

Uchwała Nr XLI/282/2021 RPŁ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-08-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-14 15:59

Uchwała Nr XLII/283/2021 RPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ,,Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:01

Uchwała Nr XLII/284/2021 RPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:04

Uchwała Nr XLII/285/2021 RPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:09

Uchwała Nr XLII/286/2021 RPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:10

Uchwała Nr XLII/287/2021 RPŁ
z dnia 29 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2021-10-01 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-14 15:59

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8781283
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-28 12:53

Stopka strony