Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Osoba odpowiedzialna:
Piotr Miedzianowski -  inspektor W Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
telefon:   46 811 53 29
e-mail:    piotr.miedzianowski@powiatlowicki.pl
pokój nr 2 (parter)

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wymagane dokumenty:

  Wniosek spełniający wymagania określone w art.152 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219 z póź.zm.).

  Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne – wniosek spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz.879)

  Załączniki:

  - oryginał pełnomocnictwa poświadczony urzędowo, odpis pełnomocnictwo w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika

  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej i za pełnomocnictwo

 2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr 101, I piętro), ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00
 3. Opłaty: 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia z instalacji , opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł płatne na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)
 4. Termin załatwienia sprawy:
  W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 5. Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 6. Dodatkowe informacje: brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z póź.zm).
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz.879)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-10-30 10:05
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 07:38

formularz zgłoszeniowy instalacji

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2016-09-12 12:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-08 07:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8761260
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony