Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

SEKRETARZ POWIATU ŁOWICKIEGO
Agata Tracz

tel. (46) 811 53 06

e-mail: agata.tracz@powiatlowicki.pl

 

 

Zgodnie z § 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu Sekretarz, na podstawie i w granicach upoważnienia Starosty, zapewnia sprawne funkcjonowanie i właściwą organizację pracy Starostwa oraz realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności:

​1) sprawuje nadzór nad:
a) prowadzeniem spraw osobowych pracowników Starostwa,
b) dyscypliną pracy w Starostwie,
c) przestrzeganiem przez pracowników Starostwa przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, regulaminu pracy, zarządzeń Starosty oraz uchwał Rady i Zarządu,
d)terminowym przygotowaniem przez komórki organizacyjne materiałów na sesje Rady, posiedzenia komisji Rady i posiedzenia Zarządu,
e) terminowym załatwianiem spraw obywateli oraz skarg i wniosków;
2) analizuje sytuację kadrową i warunki pracy w Starostwie oraz inicjuje
ich usprawnienie i doskonalenie;
3) dba o podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników Starostwa, kierując
ich na szkolenia i inne formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;
4) organizuje sprawny obieg dokumentów w Starostwie oraz prawidłową obsługę klientów Starostwa;
5) wyznacza komórkę organizacyjną odpowiedzialną za koordynowanie działań związanych z realizacją zadania, w przypadku  potrzeby  wykonania tego zadania przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną;
6) koordynuje prace związane z przygotowaniem wyborów powszechnych i referendów;
7) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
8) wykonuje zadania Starosty i Wicestarosty z zakresu bieżącej pracy Starostwa, podczas ich nieobecności;
9) wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę;
10) kieruje Wydziałem Organizacyjnym.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15273
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 09:51:36