Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 9/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 5 stycznia 2007 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 11:19

Uchwała Nr 10/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla studentów w ramach uczestnictwa Powiatu Łowickiego w projekcie "Nowa szansa dla Żaka II"- Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 11:30

Uchwała Nr 11/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 11:49

Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-01-18 11:53

Uchwała Nr 13/2007 ZPŁ
z dnia 29 stycznia 2007 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:21

Uchwała Nr 15/2007 ZPŁ
z dnia 07 lutego 2007 roku
w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:23

Uchwała Nr 16/2007 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn.nr 1366 położonej w Łowiczu obręb Korabka, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:29

Uchwała Nr 17/2007 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2007 roku
w sprawie powołania imiennego składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:31

Uchwała Nr 18/2007 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2007 roku
w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:34

Uchwała Nr 19/2007 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej ds. przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
ze środków budżetu państwa.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:42

Uchwała Nr 20/2007 ZPŁ
z dnia 20 lutego 2007 roku

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:44

Uchwała Nr 21/2007 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:46

Uchwała Nr 22/2007 ZPŁ
z dnia 06 marca 2007 roku
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego w skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu mienia przekazywanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:49

Uchwała Nr 23/2007 ZPŁ
z dnia 06 marca 2007 roku
w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert
na realizację zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:52

Uchwała Nr 24/2007 ZPŁ
z dnia 13 marca 2007 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Dostawę zestawu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem dla
Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-05 12:55

Uchwała Nr 25/2007 ZPŁ
z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:13

Uchwała Nr 26/2007 ZPŁ
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego
za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:15

Uchwała Nr 27/2007 ZPŁ
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzuem w Łowiczu za 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:21

Uchwała Nr 28/2007 ZPŁ
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:24

Uchwała Nr 29/2007 ZPŁ
z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:28

Uchwała Nr 30/2007 ZPŁ
z dnia 30 marca 2007 roku

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 16/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 1366 położonej w Łowiczu obręb Korabka, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-04-06 08:35

Uchwała Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 3 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia wysokości podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:02

Uchwała Nr 32/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:06

Uchwała Nr 33/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:08

Uchwała Nr 34/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 kwietnia 2007 roku

uchylająca Uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę zestawu komputerowego i laptopów wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:14

Uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:17

Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:22

Uchwała Nr 37/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr VII/48/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:25

Uchwała Nr 38/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:27

Uchwała Nr 39/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:31

Uchwała Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-08 12:35

Uchwała Nr 41/2007 ZPŁ
z dnia 09 maja 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn.nr 281/2 położonej
w Łyszkowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
KW 25878, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:17

Uchwała Nr 42/2007 ZPŁ
z dnia 09 maja 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:22

Uchwała Nr 43/2007 ZPŁ
z dnia 09 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 03 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
w 2007 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:32

Uchwała Nr 44/2007 ZPŁ
z dnia 09 maja 2007 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu oraz innych czynności wynikających z regulaminu pracy doraźnej komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:38

Uchwała Nr 45/2007 ZPŁ
z dnia 16 maja 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:40

Uchwała Nr 46/2007 ZPŁ
z dnia 16 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-05-18 08:44

Uchwała Nr 47/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie odwołania Pana Jacka Chylińskiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:55

Uchwała Nr 48/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:58

Uchwała Nr 49/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 09:59

Uchwała Nr 50/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:03

Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:05

Uchwała Nr 52/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr VIII/55/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:09

Uchwała Nr 53/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 06 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:17

Uchwała Nr 54/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:20

Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. J.Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:24

Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:27

Uchwała Nr 57/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:29

Uchwała Nr 58/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:31

Uchwała Nr 59/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:32

Uchwała Nr 60/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 13 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:34

Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:38

Uchwała Nr 62/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:41

Uchwała Nr 63/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:43

Uchwała Nr 64/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-07-03 10:44

Uchwała Nr 65/2007 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie ustalena i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:45

Uchwała Nr 67/2007 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:50

Uchwała Nr 68/2007 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:52

Uchwała Nr 69/2007 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:54

Uchwała Nr 70/2007 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 11:59

Uchwała Nr 71/2007 ZPŁ
z dnia 26 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komisji przeprowadzającej egzaminy eksternistyczne.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:07

Uchwała Nr 72/2007 ZPŁ
z dnia 08 sierpnia 2007 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr IX/67/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:12

Uchwała Nr 73/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalena i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:14

Uchwała Nr 74/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:37

Uchwała Nr 75/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. J.Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:45

Uchwała Nr 76/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznje w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:47

Uchwała Nr 77/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. J.Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:49

Uchwała Nr 78/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:51

Uchwała Nr 79/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku

w sprawie powierzenia zadań doradców metodycznych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:53

Uchwała Nr 80/2007 ZPŁ
z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr 281/2 położonej
w Łyszkowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
KW 25878, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-02 12:58

Uchwała Nr 81/2007 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za
I półrocze 2007 roku.


Uchwała Nr 82/2007 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ
w Łowiczu, PBP w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2007 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:44

Uchwała Nr 83/2007 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:46

Uchwała Nr 84/2007 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr X/81/2007 RPŁ z dnia
29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:49

Uchwała Nr 85/2007 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za okres
od 1 stycznia do 31 lipca 2007 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:52

Uchwała Nr 86/2007 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:55

Uchwała Nr 87/2007 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:57

Uchwała Nr 88/2007 ZPŁ
z dnia 04 września 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 16:59

Uchwała Nr 89/2007 ZPŁ
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:02

Uchwała Nr 90/2007 ZPŁ
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Udzielenie w 2007 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:06

Uchwała Nr 91/2007 ZPŁ
z dnia 10 września 2007 roku

w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:08

Uchwała Nr 92/2007 ZPŁ
z dnia 18 września 2007 roku
w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:09

Uchwała Nr 93/2007 ZPŁ
z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:11

Uchwała Nr 94/2007 ZPŁ
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na:"Udzielenie w 2007 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2007-10-17 17:13

Uchwała Nr 95/2007 ZPŁ
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemii Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:33

Uchwała Nr 96/2007 ZPŁ
z dnia 3 października 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XI/85/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 01 października 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:43

Uchwała Nr 97/2007 ZPŁ
z dnia 9 października 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr 654 położonej w Bełchowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 28463, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:49

Uchwała Nr 98/2007 ZPŁ
z dnia 9 października 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr 241 położonej w Kocierzewie Południowym, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 7804, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:52

Uchwała Nr 99/2007 ZPŁ
z dnia 16 października 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:55

Uchwała Nr 100/2007 ZPŁ
z dnia 24 października 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 09:58

Uchwała Nr 101/2007 ZPŁ
z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:03

Uchwała Nr 102/2007 ZPŁ
z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:05

Uchwała Nr 103/2007 ZPŁ
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:08
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-07 10:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:08

Uchwała Nr 104/2007 ZPŁ
z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu Łowickiego do podpisania aneksu do umowy poręczenia z dnia 7 kwietnia 2006 r. kredytu obrotowego złotowego udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na podstawie umowy nr Ł/0/63/05/06/1626 z dnia 17 marca 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:16

Uchwała Nr 105/2007 ZPŁ
z dnia 31 października 2007 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:18

Uchwała Nr 106/2007 ZPŁ
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie opinii Programu Naprawczego /Restrukturyzacyjnego oraz Prognoz finansowych na lata 2007-2017 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:22

Uchwała Nr 107/2007 ZPŁ
z dnia 5 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:24

Uchwała Nr 108/2007 ZPŁ
z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:25

Uchwała Nr 109/2007 ZPŁ
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:28

Uchwała Nr 110/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawę kotłów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu" oraz powołania doraźnej  komisji przetragowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:34

Uchwała Nr 111/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XII/86/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:39

Uchwała Nr 112/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 10:45

Uchwała Nr 113/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:08

Uchwała Nr 114/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych w sprawie udzielenia poręczenia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:14

Uchwała Nr 115/2007 ZPŁ
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia  o przetargu, którego przedmiotem jest: "Dostawa kotłów grzewczych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:17

Uchwała Nr 116/2007 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2007 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:21

Uchwała Nr 117/2007 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:24

Uchwała Nr 118/2007 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 116/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:31

Uchwała Nr 119/2007 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XIII/104/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:35

Uchwała Nr 120/2007 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:38

Uchwała Nr 121/2007 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2007 roku
w sprawie powołania dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-01-07 11:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-08 14:20:09