Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 122/2008 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:08

Uchwała Nr 123/2008 ZPŁ
z dnia 10 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:11

Uchwała Nr 124/2008 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn."Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:30

Uchwała Nr 125/2008 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:34

Uchwała Nr 126/2008 ZPŁ
z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn."Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-05-27 14:43

Uchwała Nr 127/2008 ZPŁ
z dnia 17 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:05

Uchwała Nr 128/2008 ZPŁ
z dnia 17 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Łowickiego zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:13

Uchwała Nr 129/2008 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:18

Uchwała Nr 130/2008 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:42

Uchwała Nr 131/2008 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:50

Uchwała Nr 132/2008 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 12:55

Uchwała Nr 133/2008 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XIV/136/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 13:18

Uchwała Nr 134/2008 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych W Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 13:24

Uchwała Nr 135/2008 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 13:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 13:35

Uchwała Nr 136/2008 ZPŁ
z dnia 05 lutego 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn. "Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 13:52

Uchwała Nr 137/2008 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-07-25 14:07

Uchwała Nr 138/2008 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 10:38

Uchwała Nr 139/2008 ZPŁ
z dnia 07 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 10:45

Uchwała Nr 140/2008 ZPŁ
z dnia 13 lutego 2008 roku
w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 10:48

Uchwała Nr 141/2008 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2008 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do zatwierdzania wszystkich projektów realizowanych przez PUP w Łowiczu współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie ich realizacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:00

Uchwała Nr 142/2008 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:07

Uchwała Nr 143/2008 ZPŁ
z dnia 20 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:09

Uchwała Nr 144/2008 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego: "Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:20

Uchwała Nr 145/2008 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:26

Uchwała Nr 146/2008 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XV/139/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:30

Uchwała Nr 147/2008 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 11:49

Uchwała Nr 148/2008 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:21

Uchwała Nr 149/2008 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:24

Uchwała Nr 150/2008 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2008 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.  


Uchwała Nr 151/2008 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 1/2006 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego.   

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:32

Uchwała Nr 152/2008 ZPŁ
z dnia 04 marca 2008 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego: "Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 12:36

Uchwała Nr 153/2008 ZPŁ
z dnia 04 marca 2008 roku
w sprawie  wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest zadanie inwestycyjne: "Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:18

Uchwała Nr 154/2008 ZPŁ
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie powołania składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców z Powiatu Łowickiego w 2007 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:25

Uchwała Nr 155/2008 ZPŁ
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i Centrum Kultury,Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2007 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:38

Uchwała Nr 156/2008 ZPŁ
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:44

Uchwała Nr 157/2008 ZPŁ
z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:52

Uchwała Nr 158/2008 ZPŁ
z dnia 17 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 13:56

Uchwała Nr 159/2008 ZPŁ
z dnia 20 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:09

Uchwała Nr 160/2008 ZPŁ
z dnia 20 marca 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn. "Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:14

Uchwała Nr 161/2008 ZPŁ
z dnia 20 marca 2008 roku
w sprawie  wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ w Łowiczu w ramach realizacji projektu pn. "Rehabilitacja szansą godnego życia osób niepełnosprawnych". 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:22

Uchwała Nr 162/2008 ZPŁ
z dnia 25 marca 2008 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 11:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:27

Uchwała Nr 163/2008 ZPŁ
z dnia 25 marca 2008 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:29

Uchwała Nr 164/2008 ZPŁ
z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVI/146/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:32

Uchwała Nr 165/2008 ZPŁ
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:35

Uchwała Nr 166/2008 ZPŁ
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie sprzętu rehabilitacyjnego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:38

Uchwała Nr 167/2008 ZPŁ
z dnia 31 marca 2008 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:41

Uchwała Nr 168/2008 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2008 roku
w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:46

Uchwała Nr 169/2008 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 usytuowanego w budynku 69 położonym w obrębie Nowe Zduny na działce 39/15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2564/42812, dla którego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 33292, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:53

Uchwała Nr 170/2008 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do zawarcia ze Szkołą Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z przeznaczeniem na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 14:59

Uchwała Nr 171/2008 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:03

Uchwała Nr 172/2008 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:05

Uchwała Nr 173/2008 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:08

Uchwała Nr 174/2008 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:11

Uchwała Nr 175/2008 ZPŁ
z dnia 06 maja 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej - drogi o charakterze wewnętrznym na terenie gmina miasto Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:23

Uchwała Nr 176/2008 ZPŁ
z dnia 06 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawach z zakresu administracji publicznej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:27

Uchwała Nr 177/2008 ZPŁ
z dnia 06 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawach z zakresu administracji publicznej. 


Uchwała Nr 178/2008 ZPŁ
z dnia 06 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:32

Uchwała Nr 179/2008 ZPŁ
z dnia 09 maja 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:34

Uchwała Nr 180/2008 ZPŁ
z dnia 12 maja 2008 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:39

Uchwała Nr 181/2008 ZPŁ
z dnia 20 maja 2008 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia). 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:43

Uchwała Nr 182/2008 ZPŁ
z dnia 23 maja 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pożyczki Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:46

Uchwała Nr 183/2008 ZPŁ
z dnia 23 maja 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 12:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-04 15:48

Uchwała Nr 184/2008 ZPŁ
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej" oraz powołania doraźnej komisja przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 09:12

Uchwała Nr 185/2008 ZPŁ
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zmówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oraz ogłoszenia o przetargu,którego przedmiotem jest: "Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 09:40

Uchwała Nr 186/2008 ZPŁ
z dnia 02 czerwca 2008 roku
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie" oraz powołanie doraźnej komisji przetargowej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 09:46

Uchwała Nr 187/2008 ZPŁ
z dnia 02 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Budowa oczyszczalni ścieków w Oddziale ZOZ Rehabilitacji i Fizjoterapii w Stanisławowie".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 10:20

Uchwała Nr 188/2008 ZPŁ
z dnia 11 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XVIII/170/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:24

Uchwała Nr 189/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:28

Uchwała Nr 190/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 rok
u w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:30

Uchwała Nr 191/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Danuty Zakrzewskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 14:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:35

Uchwała Nr 192/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.


Uchwała Nr 193/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 14:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:42

Uchwała Nr 194/2008 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 11:55

Uchwała Nr 195/2008 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 12:00

Uchwała Nr 196/2008 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr 415/2 położonej w Nieborowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 24848, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 12:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 14:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-08-05 12:13

Uchwała Nr 197/2008 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 08:57

Uchwała Nr 198/2008 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:00

Uchwała Nr 199/2008 ZPŁ
z dnia 01 lipca 2008 roku
w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 14:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:03

Uchwała Nr 200/2008 ZPŁ
z dnia 08 lipca 2008 roku
w sprawie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu ul. Kaliska 5a - etap I" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:08

Uchwała Nr 201/2008 ZPŁ
z dnia 08 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu ul. Kaliska 5a - etap I". 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:13

Uchwała Nr 202/2008 ZPŁ
z dnia 08 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:16

Uchwała Nr 203/2008 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2008 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:18

Uchwała Nr 204/2008 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wymiana stolarki okiennej w Szpitalu Miejskim w Łowiczu ul. Ułańska 28" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:21

Uchwała Nr 205/2008 ZPŁ
z dnia 15 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wymiana stolarki okiennej w Szpitalu Miejskim w Łowiczu ul. Ułańska 28".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:25

Uchwała Nr 206/2008 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:28

Uchwała Nr 207/2008 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2008 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2008 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:31

Uchwała Nr 208/2008 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 09:53

Uchwała Nr 209/2008 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 10:28

Uchwała Nr 210/2008 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr 2425 i 2426 położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 18822, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 10:34

Uchwała Nr 211/2008 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Łowiczu ul. Powstańców 1863r 12g - etap I:wymiana okien i modernizacja łazienek" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 10:41

Uchwała Nr 212/2008 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2008 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu ul. Powstańców 1863r. 12g - etap I: wymiana okien i modernizacja łazienek".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-02 11:22

Uchwała Nr 213/2008 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2008 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 09:21

Uchwała Nr 214/2008 ZPŁ
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Poddziałania 7.1.2, w ramach Priorytetu VII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 09:26

Uchwała Nr 215/2008 ZPŁ
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Licealnych w Zdunach" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 09:54

Uchwała Nr 216/2008 ZPŁ
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Licealnych w Zdunach".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 09:58

Uchwała Nr 217/2008 ZPŁ
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:12

Uchwała Nr 218/2008 ZPŁ
z dnia 8 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wykonanie instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:16

Uchwała Nr 219/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XX/182/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:20

Uchwała Nr 220/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2008 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:24

Uchwała Nr 221/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2008 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:41

Uchwała Nr 222/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie uchylenia Uchwały 212/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu ul. Powstańców 1863r. 12G - etap I:Wymiana okien i modernizacja łazienek"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:50

Uchwała Nr 223/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu ul. Powstańców 1863r. 12G - etap I:Wymiana okien i modernizacja łazienek". 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 10:57

Uchwała Nr 224/2008 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:46

Uchwała Nr 225/2008 ZPŁ
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:48

Uchwała Nr 226/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:50

Uchwała Nr 227/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:52

Uchwała Nr 228/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:54

Uchwała Nr 229/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu oraz w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu" i powołania doraźnej komisji przetargowej.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 11:59

Uchwała Nr 230/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu oraz w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu".  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:03

Uchwała Nr 231/2008 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie powierzenia obowiązków
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:06

Uchwała Nr 232/2008 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/192/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:12

Uchwała Nr 233/2008 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXI/193/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:15

Uchwała Nr 234/2008 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:18

Uchwała Nr 235/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana okien w budynku administracyjnym szpitala w ramach termomodernizacji budynków ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:23

Uchwała Nr 236/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana okien w budynku administracyjnym szpitala w ramach termomodernizacji budynków ZOZ w Łowiczu przy ul. Ułańskiej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:28

Uchwała Nr 237/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2008-09-05 12:31

Uchwała Nr 238/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ryszardowi Rybarczykowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:11

Uchwała Nr 239/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie upoważnienia Pana Ryszarda Rybarczyka pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:21

Uchwała Nr 240/2008 ZPŁ
z dnia 2 września 2008 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:24

Uchwała Nr 241/2008 ZPŁ
z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Łowickiego" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:32

Uchwała Nr 242/2008 ZPŁ
z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:36

Uchwała Nr 243/2008 ZPŁ
z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie powierzenia wykonania zadań wynikających z umowy nr WRR/000032/15/D o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" zawartej w dniu 28 sierpnia 2008r. w Łodzi pomiędzy państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Powiatem Łowickim z siedzibą w Łowiczu.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 09:45

Uchwała Nr 244/2008 ZPŁ
z dnia 22 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:01

Uchwała Nr 245/2008 ZPŁ
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Łowickiego".  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:06

Uchwała Nr 246/2008 ZPŁ
z dnia 11 września 2008 roku

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu "Zwiększenie skuteczności ratowania zdrowia i życia poprzez doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego ZOZ w Łowiczu w nowoczesne ambulanse medyczne". 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:10

Uchwała Nr 247/2008 ZPŁ
z dnia 25 września 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: " Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu" i powołania doraźnej komisji przetargowej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:12

Uchwała Nr 248/2008 ZPŁ
z dnia 25 września 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: " Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:17

Uchwała Nr 249/2008 ZPŁ
z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXII/199/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:22

Uchwała Nr 250/2008 ZPŁ
z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:24

Uchwała Nr 251/2008 ZPŁ
z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:27

Uchwała Nr 252/2008 ZPŁ
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej
w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:30

Uchwała Nr 253/2008 ZPŁ
z dnia 08 października 2008 roku
w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 415/1 położonej w Nieborowie, dla której w Sądze Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 24848, ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:35

Uchwała Nr 254/2008 ZPŁ
z dnia 08 października 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:37

Uchwała Nr 255/2008 ZPŁ
z dnia 17 października 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:40

Uchwała Nr 256/2008 ZPŁ
z dnia 17 października 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:43

Uchwała Nr 257/2008 ZPŁ
z dnia 17 października 20008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest:

 

" Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:49

Uchwała Nr 258/2008 ZPŁ
z dnia 17 października 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Udzielenie w 2008 r. kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 10:53

Uchwała Nr 259/2008 ZPŁ
z dnia 21 października 2008 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: " Udzielenie w 2008 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:09

Uchwała Nr 260/2008 ZPŁ
z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:11

Uchwała Nr 261/2008 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:14

Uchwała Nr 262/2008 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIII/206/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:17

Uchwała Nr 263/2008 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:26

Uchwała Nr 264/2008 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:28

Uchwała Nr 265/2008 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 157/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 20008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego( w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:35

Uchwała Nr 266/2008 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia zwycięzcy konkursu na projekt statuetki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:38

Uchwała Nr 267/2008 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Łowickiego na lata 2009-2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:40

Uchwała Nr 268/2008 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Marki Regionalnej "ŁOWICKIE"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:42

Uchwała Nr 269/2008 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:45

Uchwała Nr 270/2008 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr XXV/217/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:48

Uchwała Nr 271/2008 ZPŁ
z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:53

Uchwała Nr 272/2008 ZPŁ
z dnia 2 grudnia 2008 roku
w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 11:58

Uchwała Nr 273/2008 ZPŁ
z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:00

Uchwała Nr 274/2008 ZPŁ
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej, wykonanej na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu LPIS, dla gminy Nieborów,
w powiecie Łowickim, województwie łódzkim", i powołania doraźnej komisji przetargowej.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:07

Uchwała Nr 275/2008 ZPŁ
z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: " Wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na podstawie wektorowej mapy ewidencyjnej, wykonanej na zamówienie Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa dla potrzeb systemu LPIS, dla gminy Nieborów, w powiecie łowickim, województwie łódzkim".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:21

Uchwała Nr 276/2008 ZPŁ
z dnia 5 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-22 15:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:28

Uchwała Nr 277/2008 ZPŁ
z dnia 5 grudnia 2008 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Łowicki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:32

Uchwała Nr 278/2008 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:34

Uchwała Nr 279/2008 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 276/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:37

Uchwała Nr 280/2008 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:39

Uchwała Nr 281/2008 ZPŁ
z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/225/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2008 rok.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:43

Uchwała Nr 282/2008 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2008rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:50

Uchwała Nr 283/2008 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2008 roku
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 12:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28420
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-22 15:51:48