Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zatwierdzanie projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zatwierdzanie dokumentacji geologicznych oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej

Osoba odpowiedzialna:
Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz odpowiednim opracowanie geologicznym tj. projektem robót, dodatkiem do projektu, dokumentacją lub dodatkiem do dokumentacji- wykonanymi zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze przez uprawnionych geologów.

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr 101, I piętro) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty:
- 10,00 zł za wydanie decyzji
Opłatę skarbową należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na konto Urzędu Miasta w Łowiczu (aktualny nr konta dostępny na stronie internetowej UM w Łowiczu)

4. Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania po uzyskaniu odpowiednich opinii oraz uzgodnień.

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Łowickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Dodatkowe informacje:  brak

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.).Formularz do pobrania: brak

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 12:03
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-08 09:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8092
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-08 09:13:31