Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, Żaneta Pawłowska

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

pokój nr 11 parter

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia; 
  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, wydanego na podstawie art. 76 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.);
  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, wydanego na podstawie art. 82 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.);
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;
  • kserokopia prawa jazdy;
  • dowód tożsamości.

 

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

 

3. Opłaty:

Opłata za wydanie zezwolenia  50,00 zł.

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 2 dni od daty skompletowania i weryfikacji przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Odbiór osobisty  lub możliwość przesłania dokumentu pocztą na wskazany adres.

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

6. Dodatkowe informacje:

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r. poz. 603).

 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5156
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 12:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9566454
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-09-26 14:36

Stopka strony