Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA LUB PRZEDŁUŻENIE JEJ WAŻNOŚCI

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami:
  • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora - jeżeli jest wymagane;
  • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora - jeżeli jest wymagane;
  • 1 zdjęcie ( w przypadku wymiany z powodu zmiany danych);
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, jeżeli jest wymagane;
  • dokumenty będące podstawą wpisu do ewidencji instruktorów (w przypadku rozszerzenia uprawnień);
  • zaświadczenie z Policji ( w przypadku kradzieży legitymacji).

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

W przypadku wymiany legitymacji i przedłużenia jej ważności nie pobiera się opłaty.

Za ponowny wpis do ewidencji instruktorów pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania przez Starostwo odpowiednich dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Wymiana legitymacji następuje z powodu zmiany danych w niej zawartych (zmiana adresu, nazwiska, rozszerzenie uprwnień) bądź ze względu na brak miejsca na przedłużenie ważności legitymacji. Ponadto w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży legitymacji instruktora wydaje się jej wtórnik.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013r., poz. 93);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019).

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7939
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 12:19:02