Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr IV/24/2015 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017'' w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:26

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:26

Uchwała Nr IV/25/2015 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:29

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:29

Uchwała Nr IV/26/2015 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:31

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-04 09:31

Uchwała Nr V/27/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:21

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:21

Uchwała Nr V/28/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:38

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:38

Uchwała Nr VI/29/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:43

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:44

Uchwała Nr VI/30/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Kapituły Nagrody ,,Łowicka Róża'' i jej składu osobowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:45

Uchwała Nr VI/31/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:47

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:47

Uchwała Nr VI/32/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:51

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:51

Uchwała Nr VI/33/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:52

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:52

Uchwała Nr VI/34/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:54

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:54

Uchwała Nr VI/35/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:56

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 11:56

Uchwała Nr VI/36/2015 RPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:00

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:00

Uchwała Nr VII/37/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 12:49

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 12:49

Uchwała Nr VII/38/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:13

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:13

Uchwała Nr VII/39/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:16

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:16

Uchwała Nr VII/40/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:17

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:17

Uchwała Nr VII/41/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:19

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:19

Uchwała Nr VII/42/2015 RPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:21

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-27 13:21

Uchwała Nr VIII/43/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 08:53

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 08:53

Uchwała Nr VIII/44/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu, wykorzystywanego na przejazd w podróży służbowej przez radnego powiatu.

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 08:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:41

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 08:58

Uchwała Nr VIII/45/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu ,,Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:00

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:00

Uchwała Nr VIII/46/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:02

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:02

Uchwała Nr VIII/47/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:03

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:03

Uchwała Nr VIII/48/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:06

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:06

Uchwała Nr VIII/49/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zajęcia stanowiska na zmianę warunków pracy i płacy radnemu powiatu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:08

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:08

Uchwała Nr VIII/50/2015 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Rady Powiatu Łowickiego przed sądami administracyjnymi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:11

Uchwała Nr IX/51/2015 RPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Uchwała Nr IX/52/2015 RPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 - 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Uchwała Nr IX/53/2015 RPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie przekazania zażalenia EIP Sp. z o. o. z dnia 5 maja 2015 r. według właściwości.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-28 15:10

Uchwała Nr X/54/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-02 09:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/55/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/56/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/57/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/58/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/59/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/60/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/61/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015 - 2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/62/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/63/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr X/64/2015 RPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-02 09:48

Uchwała Nr XI/65/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/66/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/67/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz jego likwidacji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/68/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu Technikum Uzupełniającego Nr 3 oraz jego likwidacji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/69/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/70/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/71/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/72/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XI/73/2015 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:57

Uchwała Nr XII/74/2015 RPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Uchwała Nr XII/75/2015 RPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Uchwała Nr XII/76/2015 RPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Miasto Łowicz, Gminą Łowicz i Gminą Nieborów do realizacji zadania pod nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno - budowalnej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno - rowerowego ,,Perły Księstwa Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Uchwała Nr XII/77/2015 ZPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Uchwała Nr XII/78/2015 RPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Maków, Powiatem Skierniewickim, Gminą Lipce Reymontowskie oraz Gminą Łyszkowice do realizacji projektu pn. ,,Połączenie terenów marginalizowanych wschodniej części województwa łódzkiego z autostradą A2, szansą na rozwój regionu'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 09:34

Uchwała Nr XIII/79/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/80/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/81/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/82/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 - 2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/83/2015 RPŁ 
z dnia 21 października 2015 r
.
w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/84/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu realizacji projektu w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/85/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/86/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIII/87/2015 RPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2015-2018.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-22 15:25

Uchwała Nr XIV/88/2015 RPŁ
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-10 09:34
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 09:31

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-10 09:34

Uchwała Nr XIV/89/2015 RPŁ
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-10 09:34

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-10 09:34

Uchwała Nr XV/90/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/91/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/92/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/93/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko ustaleń tego programu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/94/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/95/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2015.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/96/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2016 rok.
 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/97/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Uchwała Nr XV/98/2015 RPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7449
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:41:08