Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 18/2015 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-29 12:08

Uchwała Nr 19/2015 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-29 12:13

Uchwała Nr 20/2015 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2015 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-29 12:16

Uchwała Nr 21/2015 ZPŁ
z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-29 12:19

Uchwała Nr 22/2015 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 08:13

Uchwała Nr 23/2015 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 08:32

Uchwała Nr 24/2015 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 08:58

Uchwała Nr 25/2015 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 09:00

Uchwała Nr 26/2015 ZPŁ
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 25/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 09:02

Uchwała Nr 27/2015 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 09:03

Uchwała Nr 28/2015 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 27/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-11 09:05

Uchwała Nr 29/2015 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-27 13:37

Uchwała Nr 30/2015 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-27 13:42

Uchwała Nr 31/2015 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Kapituły ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-27 13:44

Uchwała Nr 32/2015 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-27 13:46

Uchwała Nr 33/2015 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-02-27 13:48

Uchwała Nr 34/2015 ZPŁ
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VI/31/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:32

Uchwała Nr 35/2015 ZPŁ
z dnia 09 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gminy Łyszkowice i gminy Zduny''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:36

Uchwała Nr 36/2015 ZPŁ
z dnia 09 marca 2015 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:38

Uchwała Nr 37/2015 ZPŁ
z dnia 09 marca 2015 r.

w sprawie wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-12 12:41

Uchwała Nr 38/2015 ZPŁ
z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie odwołania upoważnień udzielonych Panu Zdzisławowi Gołębiowskiemu Kierownikowi Sekcji Planowania i Utrzymania Zaplecza w PZDiT w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:09

Uchwała Nr 39/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu na czas zastępstwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:11

Uchwała Nr 40/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Karcza Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:17

Uchwała Nr 41/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy Łyszkowice i gminy Zduny''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:20

Uchwała Nr 42/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:21

Uchwała Nr 43/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 42/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:23

Uchwała Nr 44/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:26

Uchwała Nr 45/2015 ZPŁ
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 613/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-25 10:28

Uchwała Nr 46/2015 ZPŁ
z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:35

Uchwała Nr 47/2015 ZPŁ
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VII/40/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:38

Uchwała Nr 48/2015 ZPŁ
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:40

Uchwała Nr 49/2015 ZPŁ
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:42

Uchwała Nr 50/2015 ZPŁ
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:45

Uchwała Nr 51/2015 ZPŁ
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Remont pomieszczeń w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-03-31 13:47

Uchwała Nr 52/2015 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-04-21 14:33

Uchwała Nr 53/2015 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (I)'' realizowanego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pracy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-04-21 15:03

Uchwała Nr 54/2015 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,, Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-04-21 15:07

Uchwała Nr 55/2015 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-04-21 15:21

Uchwała Nr 56/2015 ZPŁ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:43

Uchwała Nr 57/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie złożenia skargi na Uchwałę Nr 9/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:45

Uchwała Nr 58/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane w pomieszczeniach Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 09:48

Uchwała Nr 59/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Remont pomieszczeń Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 10:30

Uchwała Nr 60/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 10:33

Uchwała Nr 61/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 10:34

Uchwała Nr 62/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 61/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 10:36

Uchwała Nr 63/2015 ZPŁ
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-05 10:38

Uchwała Nr 64/2015 ZPŁ
z dnia 07 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy Nieborów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-26 15:49

Uchwała Nr 65/2015 ZPŁ
z dnia 07 maja 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla gminy Nieborów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-26 15:49

Uchwała Nr 66/2015 ZPŁ
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-26 15:49

Uchwała Nr 67/2015 ZPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie korekty sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-05-26 15:49

Uchwała Nr 68/2015 ZPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 69/2015 ZPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 70/2015 ZPŁ
z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 69/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 71/2015 ZPŁ
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 72/2015 ZPŁ
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 71/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 73/2015 ZPŁ
z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-16 13:46

Uchwała Nr 74/2015 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-18 12:49

Uchwała Nr 75/2015 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-19 13:51

Uchwała Nr 76/2015 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 77/2015 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 78/2015 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 79/2015 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 80/2015 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 81/2015 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 82/2015 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-06-30 09:51

Uchwała Nr 83/2015 ZPŁ
z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków X/60/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-09 08:54

Uchwała Nr 84/2015 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-09 08:54

Uchwała Nr 85/2015 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-09 08:54

Uchwała Nr 86/2015 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-09 08:54

Uchwała Nr 87/2015 ZPŁ
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie użyczenia urządzenia wielofunkcyjnego Samsung SCX - 6555N stanowiącego własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-15 14:33

Uchwała Nr 88/2015 ZPŁ
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 89/2015 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (I)'' realizowanego w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 90/2015 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie ralizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 91/2015 ZPŁ
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 92/2015 ZPŁ
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 93/2015 ZPŁ
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 92/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 94/2015 ZPŁ
z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-27 14:03

Uchwała Nr 95/2015 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''. 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-30 09:35

Uchwała Nr 96/2015 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-07-30 09:35

Uchwała Nr 97/2015 ZPŁ
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnych i faktycznych dokonanych na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 98/2015 ZPŁ
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwał: Nr 680/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 683/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, Nr 9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. i Nr 13/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz Nr 25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. i Nr 27/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 99/2015 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 100/2015 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 101/2015 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi działającymi na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 102/2015 ZPŁ
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie cofnięcia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 9/48/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 103/2015 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 104/2015 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 105/2015 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 106/2015 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 107/2015 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-08-21 10:21

Uchwała Nr 108/2015 ZPŁ
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 109/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 110/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2015 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 111/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 112/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r
.
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 113/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie odwołania Pana Waldemara Janusa ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w związku z przyjęciem rezygnacji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 114/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 115/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 116/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przekazania mienia ruchomego znajdującego się w budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 117/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu z przeznaczeniem na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 118/2015 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-03 10:17

Uchwała Nr 119/2015 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 120/2015 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 119/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 121/2015 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 122/2015 ZPŁ 
z dnia 04 września 2015 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 123/20154 ZPŁ
z dnia 04 września 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 124/2015 ZPŁ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 125/2015 ZPŁ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 126/2015 ZPŁ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 127/2015 ZPŁ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 128/2015 ZPŁ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-09-21 14:16

Uchwała Nr 129/2015 ZPŁ
z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie: formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 130/2015 ZPŁ
z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 131/2015 ZPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XII/74/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 132/2015 ZPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 133/2015 ZPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 132/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 134/2015 ZPŁ
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 135/2015 ZPŁ
z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 136/2015 ZPŁ
z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do podpisywania umów o dofinansowanie oraz do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-10-07 08:56

Uchwała Nr 137/2015 ZPŁ
z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o skreślenie zabytku z rejestru.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 138/2015 ZPŁ
z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie wyboru nabywcy oraz w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z wyłonieniem nabywcy na zbycie naniesień w postaci budynku drewnianego przeznaczonego do rozbiórki usytuowanego na działce położonej w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 ul. Blich 7.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 139/2015 ZPŁ
z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 140/2015 ZPŁ
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 141/2015 ZPŁ
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 142/2015 ZPŁ
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 313/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 143/2015 ZPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie uszczegołowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIII/86/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 144/2015 ZPŁ
z dnia 21 pażdziernika 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 145/2015 ZPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 144/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 146/2015 ZPŁ
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 147/2015 ZPŁ
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-02 14:49

Uchwała Nr 148/2015 ZPŁ
z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-09 15:14

Uchwała Nr 149/2015 ZPŁ
z dnia 02 listopada 2015 r
.
w sprawie przekazania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w nieodpłatne użytkowanie rowerowych punktów obsługi turysty oraz infrastruktury wytyczonego szlaku kajakowego na rzece Bzurze wraz z montażem z przeznaczeniem na cele turystyczne.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-09 15:14

Uchwała Nr 150/2015 ZPŁ
z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-09 15:14

Uchwała Nr 151/2015 ZPŁ
z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-09 15:14

Uchwała Nr 152/2015 ZPŁ
z dnia 02 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-09 15:14

Uchwała Nr 153/2015 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-13 12:24
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-13 12:17

Uchwała Nr 154/2015 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-13 12:24

Uchwała Nr 155/2015 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 154/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 03 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-13 12:24

Uchwała Nr 156/2015 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Karcza Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 157/2015 ZPŁ
z dnia 03 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Karcza Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 158/2015 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Modernizacja ekopracowni geograficznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 159/2015 ZPŁ
z dnia 09 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Wytwarzanie trwałych nawyków i zachowań w duchu ekologicznego stylu życia'' - pracownia Edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 160/2015 ZPŁ
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działaność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała nr 161/2015 ZPŁ
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ,,Książki naszych marzeń''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 162/2015 ZPŁ
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zadania w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ,,Książki naszych marzeń''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 163/2015 ZPŁ
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn. ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 164/2015 ZPŁ
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - III etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-11-18 10:18

Uchwała Nr 165/2015 ZPŁ
z dnia23 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 166/2015 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 167/2015 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbednymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potzreb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 168/2015 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 169/2015 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 168/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 170/2015 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-04 10:04

Uchwała Nr 171/2015 ZPŁ
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-08 12:00

Uchwała Nr 172/2015 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-08 12:00

Uchwała Nr 173/2015 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-08 12:00

Uchwała Nr 174/2015 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 173/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-08 12:00

Uchwała Nr 175/2015 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-08 12:00

Uchwała Nr 176/2015 ZPŁ
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wypadków wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-11 13:36

Uchwała Nr 177/2015 ZPŁ
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-11 13:36

Uchwała Nr 178/2015 ZPŁ
z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postepowania o udzielenie zamówienia uzupełniajacego w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-11 13:36

Uchwała Nr 179/2015 ZPŁ
z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-11 13:36

Uchwała Nr 180/2015 ZPŁ
z dnia 08 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łowickiego w Stowarzyszeniu ,,Łowicka Grupa Rybacka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-18 12:50

Uchwała Nr 181/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego, któego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-18 12:50

Uchwała Nr 182/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-18 12:50

Uchwała Nr 183/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przyprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-18 12:50

Uchwała Nr 184/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie yboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-12-18 12:50

Uchwała Nr 185/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 186/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 185/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 187/2015 ZPŁ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 188/2015 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie użyczenia 2 szt. urządzeń: drukarka HP laser jet 1102 z pakietem użytkowym stanowiącego własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 189/2015 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr 680/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. Nr 683/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok, Nr 9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. i Nr 13/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok oraz Nr 25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. i Nr 27/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 190/2015 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XV/98/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

Uchwała Nr 191/2015 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2016-01-12 14:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-20 10:46:33