Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XXVII/227/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie: określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 12:55

Uchwała Nr XXVII/228/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łowickiego do programu Leonardo da Vinci na okoliczność udziału uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w praktykach zawodowych w latach 2009-2010

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 12:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-07-26 13:27

Uchwała Nr XXVII/229/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Technikum w Zduńskiej Dąbrowie. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:08

Uchwała Nr XXVII/230/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:12

Uchwała Nr XXVII/231/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:15

Uchwała Nr XXVII/232/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:17

Uchwała Nr XXVII/233/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:19

Uchwała Nr XXVII/234/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008-2010

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:24

Uchwała Nr XXVII/235/2009 RPŁ
z dnia 28 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:26

Uchwała Nr XXVIII/236/2009 RPŁ
z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:52

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:55

Uchwała Nr XXVIII/237/2009 RPŁ
z dnia 25 lutego 2009 roku
w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się srodki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-13 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 09:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:15

Uchwała Nr XXVIII/238/2009 RPŁ
z dnia 25 lutego 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Planu Lokalnego na lata 2008-2013

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:08

Uchwała Nr XXVIII/239/2009 RPŁ
z dnia 25 lutego 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008-2010

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:21

Uchwała Nr XXVIII/240/2009 RPŁ
z dnia 25 lutego 2009 roku 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-03-16 08:24

Uchwała Nr XXIX/241/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:36

Uchwała Nr XXIX/242/2009
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 08:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:43

Uchwała Nr XXIX/243/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku 
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 10:47

Uchwała Nr XXIX/244/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:11

Uchwała Nr XXIX/245/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę NR XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:16

Uchwała Nr XXIX/246/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XV/143/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Łowickiego na lata 2008-2010 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:21

Uchwała Nr XXIX/247/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:31

Uchwała Nr XXIX/248/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu UMIEM WIĘCEJ  w ramach Poddziałania 7.2.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:36

Uchwała Nr XXIX/249/2009 RPŁ
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie powołania Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-04-16 11:40

Uchwała Nr XXX/250/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2008 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:28

Uchwała Nr XXX/251/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego" 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:32

Uchwała Nr XXX/252/2009 RPŁ
z dnia 29  kwietnia 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:35

Uchwała Nr XXX/253/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu powiatu łowickiego, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:43

Uchwała Nr XXX/254/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wyrażania zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.10 Pułku Piechoty w Łowiczu do realizacji projektu pt.: "Szkoła zawodowa-szansą na przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 10:50

Uchwała Nr XXX/255/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/242/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:12

Uchwała Nr XXX/256/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/243/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:16

Uchwała Nr XXX/257/2009 RPŁ
z dnia 29 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 13:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2009-05-06 11:18

Uchwała Nr XXXI/258/2009 RPŁ 
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego. 

 

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:07

Uchwała Nr XXXI-259-2009 RPŁ 
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego wspólnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu i Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:29

Uchwała Nr XXXII/260/2009 RPŁ 
z dnia 10 czerwca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-22 14:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:33

Uchwała Nr XXXIII/261/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2003 RPŁ z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:37

Uchwała Nr XXXIII/262/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie likwidacji technikum w Zduńskiej Dąbrowie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:40

Uchwała Nr XXXIII-263-2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOZ w Łowiczu za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:42

Uchwała Nr XXXIII/264/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum, Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:49

Uchwała Nr XXXIII/265/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:51

Uchwała Nr XXXIII/266/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2008 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 13:55

Uchwała Nr XXXIII/267/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 09:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:08

Uchwała Nr XXXIII/268/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:21

Uchwała Nr XXXIII/269/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:26

Uchwała Nr XXXIII/270/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ z dnia 09 czerwca 2008 roku              
w sprawie uchwalenia  Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:33

Uchwała Nr XXXIII/271/2009 RPŁ
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:36

Uchwała Nr XXXV/272/2009 RPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:45

Uchwała Nr XXXV/273/2009 RPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:49

Uchwała Nr XXXV/274/2009 RPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łyszkowice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:51

Uchwała Nr XXXV/275/2009 RPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 RPŁ  z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:56

Uchwała Nr XXXV/276/2009 RPŁ
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 14:59

Uchwała Nr XXXVI/277/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:07

Uchwała Nr XXXVI/278/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Janickiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:13

Uchwała Nr XXXVI/279/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Chądzyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:23

Uchwała Nr XXXVI/280/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łowiczu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:19

Uchwała Nr XXXVI/281/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:26

Uchwała Nr XXXVI/282/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:29

Uchwała Nr XXXVI/283/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:33

Uchwała Nr XXXVI/284/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:36

Uchwała Nr XXXVI/285/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Chąśno.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:38

Uchwała Nr XXXVI/286/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:17

Uchwała Nr XXXVI/287/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-01-07 15:44

Uchwała Nr XXXVI/288/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:06

Uchwała Nr XXXVI/289/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-29 10:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:16

Uchwała Nr XXXVI/290/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:24

Uchwała Nr XXXVI/291/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:33

Uchwała Nr XXXVI/292/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:48

Uchwała Nr XXXVI/293/2009 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 14:55

Uchwała Nr XXXVIII/294/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o przekazanie na rzecz Powiatu Łowickiego niezabudowanej nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:03

Uchwała Nr XXXVIII/295/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:08

Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy Gminie Zduny na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:22

Uchwała Nr XXXVIII/297/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:29

Uchwała Nr XXXVIII/298/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:37

Uchwała Nr XXXVIII/299/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:38

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-08 15:46

Uchwała Nr XXXVIII/300/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w Programie Wieloletnim "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 08:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 08:52

Uchwała Nr XXXVIII/301/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie powierzenia Gminie Nieborów zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2700 E na terenie Gminy Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 08:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 08:58

Uchwała Nr XXXVIII/302/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:09

Uchwała Nr XXXVIII/303/2009 RPŁ
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:39

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:16

Uchwała Nr XXXVIII/304/2009 RPŁ
z dnia 8 października 2009 roku

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:21

Uchwała Nr XXXVIII/305/2009 RPŁ
z dnia 8 października 2009 roku

zmieniającą Uchwałę Nr II/9/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:30

Uchwała Nr XXXVIII/306/2009 RPŁ
z dnia 8 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/8/2006 Rady powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:44

Uchwała Nr XXXIX/307/2009 RPŁ
z dnia 19 października 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:49

Uchwała Nr XXXIX/308/2009 RPŁ
z dnia 19 października 2009 roku

w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 09:53

Uchwała Nr XXXIX/309/2009 RPŁ
z dnia 24 października 2009 roku

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasta Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:12

Uchwała Nr XXXIX/310/2009 RPŁ
z dnia 19 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:19

Uchwała Nr XL/311/2009 RPŁ
dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2009.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:23

Uchwała Nr XL/312/2009 RPŁ
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:30

Uchwała Nr XL/313/2009 RPŁ
z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/237/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:36

Uchwała Nr XLI/314/2009 RPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:40

Uchwała Nr XLI/315/2009 RPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:47

Uchwała Nr XLI/316/2009 RPŁ
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:52

Uchwała Nr XLII/317/2009 RPŁ
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 10:57

Uchwała Nr XLIII/318/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:02

Uchwała Nr XLIII/319/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:07

Uchwała Nr XLIII/320/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/308/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:13

Uchwała Nr XLIII/321/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zbudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:22

Uchwała Nr XLIII/322/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości na rzecz Gminy Domaniewice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:25

Uchwała Nr XLIII/323/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:31

Uchwała Nr XLIII/324/2009
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:39

Uchwała Nr XLIII/325/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:43

Uchwała Nr XLIII/326/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Powiatu Łowickiego do stowarzyszenia pn. "Łowicka Grupa Rybacka".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:48

Uchwała Nr XLIII/327/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:53

Uchwała Nr XLIII/328/2009 RPŁ
z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 11:57

Uchwała Nr XLIV/329/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2010 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:02

Uchwała Nr XLIV/330/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:14

Uchwała Nr XLIV/331/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody "Łowicka Róża".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:18

Uchwała Nr XLIV/332/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania "Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:21

Uchwała Nr XLIV/333/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:24

Uchwała Nr XLIV/2009 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 11:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-09 12:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55764
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-15 11:46:17