Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana : murowany budynek usługowy, budynek gospodarczy, metalowy garaż. W części działki znajduje się ogólnodostępny parking o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony , porośnięty starym drzewostanem parkowym. Fragment parku wpisany do rejestru zabytków.
Powierzchnia nieruchomości – 6.117m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, komunikacji – parking ogólnodostępny 
i zieleni - parki
Cena wywoławcza – 1.799.300,-zł
Wadium – 180.000,- zł                                   
Do ceny gruntu, która stanowi 69%  ceny wywoławczej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% z tytułu wpisania gruntu jako parku do rejestru zabytków.                                 
I przetarg odbył się 24.11.2016r.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu  13 luty 2017r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  16 luty 2017r. o godz. 11  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a oraz na stronie internetowej: 
http://www.bip.powiat.lowicz.pl/plik,8034,uchwala-nr-419-2013-zpl.pdf
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-07 13:26

Starosta Łowicki ogłasza

II ustny  przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek, gmina Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60  ha 

Cena wywoławcza wynosi  55 000 zł 
                                 
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr LD10 /00040183/4
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów
przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową , 
w pozostałej  części to tereny rolne i leśne.
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy dla części nieruchomości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .
Termin przeprowadzonego I przetargu : 28.07.2016 r.
             Wadium w wysokości 5500,- zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu  85  9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej
 w dniu  19 grudnia   2016 r . 
             Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18  o godz. 10 00
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A .
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.   
 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

V ustny przetarg nieograniczony

przetargu  na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063

 

Opis nieruchomości

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

Położona w Łowiczu obręb Korabka oznaczona nr 1391/12

KW 23063;

nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem, przeznaczonym do rozbiórki

0,1023

Brak  planu

65.000,-

6.500

                                  

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

I przetarg odbył się 21.04.2016r.

II przetarg odbył się 23.06.2016r.

III przetarg odbył się 11.08.2016r.

IV przetarg odbył się 06.10.2016r.

 

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego   w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 05 grudnia 2016r.

Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.

Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg  odbędzie się w dniu  08 grudnia  2016r. o godz. 10  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu,  udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-10-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-10-26 12:11
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 12:13

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8
Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana : murowany budynek usługowy, budynek gospodarczy, metalowy garaż. W części działki znajduje się ogólnodostępny parking o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony , porośnięty starym drzewostanem parkowym. Fragment parku wpisany do rejestru zabytków.
Powierzchnia nieruchomości – 6.117m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, komunikacji – parking ogólnodostępny 
i zieleni - parki
Cena wywoławcza – 1.894.000,-zł
Wadium – 189.400,- zł                                   
Do ceny gruntu, która stanowi 69%  ceny wywoławczej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% z tytułu wpisania gruntu jako parku do rejestru zabytków.                                 

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu  21 listopada 2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  24 listopada 2016r. o godz. 11  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a oraz na stronie internetowej: 
http://www.bip.powiat.lowicz.pl/plik,8034,uchwala-nr-419-2013-zpl.pdf
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-09-15 10:10

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

IV ustny przetarg nieograniczony 
przetargu  na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063 

Opis nieruchomości: Położona w Łowiczu obręb Korabka oznaczona nr 1391/12 KW 23063; nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem, przeznaczonym do rozbiórki
Powierzchnia (ha): 0,1023
Przeznaczenie w planie: Brak planu
Cena wywoławcza: 70.000,-
Wadium (zł): 7.000

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
I przetarg odbył się 21.04.2016r.
II przetarg odbył się 23.06.2016r.
III przetarg odbył się 11.08.2016r.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego   w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 03 października 2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  06 października  2016r. o godz. 10  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu,  udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-08-26 11:04
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 11:05

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony 
przetargu  na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063.
Opis nieruchomości:
Położona w Łowiczu obręb Korabka oznaczona nr 1391/12 KW 23063; nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem, przeznaczonym do rozbiórki
Powierzchnia (ha): 
0,1023    
Przeznaczenie w planie:
Brak  planu
Cena wywoławcza:
80.000,-
Wadium (zł)
8.000

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
I przetarg odbył się 21.04.2016r.
II przetarg odbył się 23.06.2016r.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego   w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 08 sierpnia 2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  11 sierpnia 2016r. o godz. 10  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-07-18 08:42
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-18 08:45

Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Polesie
Gmina  Łyszkowice  ozn. nr dz. 409   o pow. 0,26  ha

Cena wywoławcza wynosi  7 800 złotych . 
                                 
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr LD10 /00025845/2 .
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyszkowice 
przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem ZL – lasy 
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
             Wadium w wysokości 780 ,- zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu  85  9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej
 w dniu  25 lipca  2016 r . 
             Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca  2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18  o godz. 11 00  
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A .
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.   

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-06-10 12:55

Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek
Gmina  Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60  ha 

Cena wywoławcza wynosi  65 000 zł netto .
                                 
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr LD10 /00040183/4
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów
przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową , w pozostałej  części to tereny rolne i leśne.
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
Wadium w wysokości 6500,- zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu  85  9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej
 w dniu  25 lipca  2016 r . 
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca  2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18  o godz. 10 00
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A .
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.   

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-05-20 10:02
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 10:05

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony 
przetargu  na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063 

Opis nieruchomości: Położona w Łowiczu obręb Korabka oznaczona nr 1391/12
KW 23063;nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem, przeznaczonym do rozbiórki
Powierzchnia (ha): 0,1023
Przeznaczenie w planie: Brak  planu
Cena wywoławcza: 85.000,-
Wadium (zł): 8.500
                                   
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
I przetarg odbył się 21.04.2016r.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego   w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 20 czerwca 2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  23 czerwca 2016r. o godz. 10  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.
                                            

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-05-13 15:12

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana : murowany budynek usługowy, budynek gospodarczy, metalowy garaż. W części działki znajduje się ogólnodostępny parking o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony , porośnięty starym drzewostanem parkowym. Fragment parku wpisany do rejestru zabytków.
Powierzchnia nieruchomości – 6.117m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, komunikacji – parking ogólnodostępny i zieleni - parki
Cena wywoławcza – 1.815.165,- zł
Wadium – 182.000 zł
Do wylicytowanej ceny zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50% z tytułu wpisania gruntu jako parku do rejestru zabytków.                                   
Grunt stanowi 44,8% ceny wywoławczej. 

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.
I przetarg odbył się 24.03.2016r.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu  27.06.2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  30 czerwca 2016r. o godz. 11  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a 
                                                                            

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-04-22 13:00

Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-04-12
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-04-12 13:44

Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-04-12
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-04-12 13:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 23063 

Położona w Łowiczu obręb Korabka oznaczona nr 1391/12 
KW 23063; nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem, przeznaczonym do rozbiórki
Powierzchnia (ha) 0,1023
Przeznaczenie w planie: Brak  planu
Cena wywoławcza: 87.000,-
Wadium (zł) 8.700
Godzina przetargu 10
                                 
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego   w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 18.04.2016r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2016r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-03-10 11:44
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-10 11:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9652
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-13 08:50:21