Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Klauzula informacyjna dla klientów Starostwa Powiatowego w Łowiczu

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, jest:

a) Starosta Łowicki – w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego;

b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu – w sprawach pozostałych,

 z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz; te. 46 811 53 00, e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

6) Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny; konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Martyna Bogucka
  data publikacji: 2018-06-15 12:48
 • zmodyfikował: Martyna Bogucka
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-20 11:12

KLAUZULE INFORMACYJNE

Metryka

 • opublikował: Martyna Bogucka
  data publikacji: 2023-04-20 11:05
 • zmodyfikował: Martyna Bogucka
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-28 13:59

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11844
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-28 14:00:25