Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a Prawa budowlanego Starosta Łowicki zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego informacje dotyczące zgłoszenia, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego (szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu danego Inwestora, informacja otworzy się w nowym oknie):

 1. Gmina Łyszkowice - Budowa w Stachlewie.
 2. Gmina Łyszkowice - Budowa w Kalenicach.
 3. Agnieszka Krupa - wycofanie zgłoszenia.
 4. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.
 5. Gmina Łowicz - Budowa w Zielkowicach.
 6. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.
 7. Gmina Łowicz - Budowa w Otolicach.
 8. Gmina Łowicz - Budowa w Klewkowie.
 9. SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie.
 10. Energa Operator S.A. - Oddział w Płocku.
 11. Gmina Nieborów - Budowa w Nieborowie.
 12. Gmina Nieborów - Budowa w Bobrownikach.
 13. Gmina Nieborów - Budowa w Bednarach.
 14. Energa Operator S.A. - Budowa w Kiernozi.
 15. Gmina Zduny - Budowa w Nowych Zdunach.
 16. Gmina Domaniewice - Budowa w Domaniewicach.
 17. Gmina Domaniewice - Budowa w Domaniewicach.
 18. Gmina Łyszkowice - Budowa w Stachlewie.
 19. Gmina Miasto Łowicz - Budowa w Łowiczu, ul. Szafirowa.
 20. Gmina MIasto Łowicz - Budowa w Łowiczu, ul. Mickiewicza.
 21. Gmina Domaniewice-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej , ul. Klonowa.
 22. Gmina Miasto Łowicz-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szafirowej.
 23. PGE Dystrybucja-Budowa sieci energetycznej nn. 0,4 kV
 24. Gmina Zduny-Budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego na działce  o nr ewid. 319/2 w msc. Szymanowice.
 25. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa sieci energetycznej napowietrznej nn. w msc. Zduny.
 26. PGE Dystrybucja S.A.-Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn. w msc. Bogoria Dolna.
 27. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa i rozbudowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn w msc. Strugienice
 28. PGE Dystrybucja S.A.-Rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w msc. Bogoria Górna, gm. Zduny.
 29. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Polesie, gm. Łyszkowice.
 30. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci elektreoenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakulin, gm. Łyszkowice.
 31. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa siec elektroenergetycznej nn, obręb Domaniewice, działki o nr ewid. 543, 558, 559/3, 604.
 32. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa sieci energetycznej nn w msc. Bobrowa, gm. Łyszkowice, nr ewid. działek 69, 278/1, 51.
 33. Gmina Miasto Łowicz-Budowa sieci kanalizacji deszczowej w msc. Łowicz, ul. Słowackiego, działki o nr ewid. 6487, 6504, 6533.
 34. Farmacol ITB Sp.zo.o. Sp. ka.-Budowa budynku stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym 15 kv na działce o nr ewid. 1086/1 położonej we Wrzeczku , gm. Łyszkowice.
 35. Gmina Miasto Łowicz- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida, Słowiackiego, Topolowej wraz z przyłączami.
 36. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakulin, gm. Łyszkwice.
 37. PGE Dystrybucja-Budowa sieci energetycznej nn w Łowiczu, ul. Armii Krajowej, Krudowskiego, działki o nr ewid. 1091/9, 1091/15, 1455/3.
 38. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa sieci energetycznej kablowej  nn w miejscowości Chyleniec, gm. Nieborów, działki o nr ewid. 98, 97, 86/4, 86/3.
 39. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci nn 0,4 kV, oświetlenia ulicznego w msc. Wrzeczko.
 40. Gmina Domaniewice-Budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej w Domaniewicach.
 41. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa siec energetycznej nn w msc. Łyszkowice, gm. Łyszkowice.
 42. PSG-Budowa sieci gazowej śr/c w ul. Mickiewicza w Łowiczu, działka o nr ewid. 7042.
 43. Nexera Sp.zo.o-Budowa telekomunikacyjnej kablowej linii w msc. Niedźwiada, świeryż I, Świeryź II, Wyborów.
 44. Energa Operator S.A.-Budowa sieci energetycznej kablowej w msc. Kiernozia, ul. Przytargowa.
 45. Gmina Kiernozia-Budowa kanalizacji deszczowej w Kiernozi w ul. Ogrodowej, działki o nr ewid. 407, 414.
 46. Gmina Kiernozia-Budowa kanalizacji deszczowej w Kiernozi w ul. T.Kościuszki, działki o nr ewid. 556, 557, 558, 355, 364, 363, 373, 386.
 47. Gmina Kiernozia-Budowa 4 odcinków sieci wodociągowych w gminnie Kiernozia w msc. Natolin, Sokołów Towarzystwo, Czerniew, Sokołów Kolonia, Stępów, Tydówka.
 48. PSG SP. z o. o.-Budowa sieci gazowej śr/c w ul. Uchanka w Łowiczu.
 49. PSG SP z o. o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Lipowej, Strzeleckiej,Brzozowej, żołnierskiej, Kiernozkiej, Płockiej, Małszyce.
 50. Gmina Kiernozia - Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Przytargowej.
 51. PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Zielkowice
 52. Gmina Kiernozia - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Stępów, gm. Kiernozia
 53. PGE Dystrybucja S.A.-Budowa siec elektroenergetycznej kablowej nn .0,4 kV w miejscowości Pilaszków i Otolice, gm. Łowicz.
 54. PSG Sp. z o.o.-Budowa sieci gazowej w ul. Włada w Łowiczu, działka o nr ewid. 8080/23.
 55. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci wodociągowej w msc. Stachlew, gm. Łyszkowice.
 56. PSG Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - budowa sieci gazowej Łowicz, ul. Radziecka i Zielona
 57. PSG Sp .z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi-Budowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Jaworowej i Wierzbowej.
 58. PSG SP z. o. o -Budowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Uchanka, nr działek 3854/1, 3809/6.
 59. Gmina Łyszkowice-Budowa sieci wodociągowej w msc. Bobrowa, gm. Łyszkowice, działki o nr ewid. 737, 893, 889, 888, 887, 1083, 727/2, 727/1, 726, 725.
 60. Polska Spółka Gazownictwa Sp z. o. o-Budowa sieci gazowej Śr/c w Łowiczu w ul. Bołtucia i Armii Krajowej, działki o nr ewid. 1455-3, 7762.
 61. Polska Spółka Gazownictwa Sp.o.o-Budowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Grunwaldzkiej i Włada, działki o nr ewid. 8080/23, 8080/27, 8080/26, 8080/21.
 62. PSG Sp.zo.o-BUdowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Rybackiego, działki o nr ewid. 7625/1, 7949/1, 7625/4.
 63. PSG Sp.zo.o.-Budowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Zagrodowej, działki o nr ewid. 7460, 7535.
 64. Gmina Zduny-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nowe Zduny, działka o nr ewid. 15/1.
 65. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o-Budowa siec gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Ułańskiej, działka o nr ewid. 3162/3.
 66. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.- Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Cichej, działka o nr ewid. 1426.
 67. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Grunwaldzkiej i Magnoliowej, działki o nr ewid. 8142, 1011/26, 1011/21, 7140/1.
 68. Polska Spółka Gazownictwa Spz.o.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Kaźmierczaka i Ułańskiej, działki o nr ewid. 7622, 7621.
 69. Polska Spółka Gazownicza Sp. Z o.o.-Budowa sieci gazowej w Łowiczu w ul. Gen Włada, działki o nr ewid. 8080/23, 8080/45.
 70. Polska spółka Gazownictwa Sp.zo.o.-Budowa sieci śr/c w Łowiczu w ul. Radzieckiej i Zielnej, nr działek 4984, 7573, 7574, 7621.
 71. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Dolnej, działki  o nr ewid. 7067, 6480, 6481. 
 72. Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu - budowa sieci kanalizacyjnej
 73. Gmina Łyszkowice - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego.
 74. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.zo-Budowa sieci gazowej śr/c , obręb Zielkowice, obręb Zielkówka, działki o nr ewid. 3060, 3061, 3058, 3057, 3054, 3059, 226.
 75. Energa Operator S.A.-Budowa sieci energetycznej kablowej nn w msc. Brodne Towarzystwo, Chruśle, gm. Kiernozia, działki o nr ewid. 7, 34, 35/2, 36, 37, 38, 184, 233.
 76. PSG-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu, obręb Kostka, dz. nr ewid. 7, 34, 35,/2, 36, 37, 38, 5062, 4479/1, 4435, 4366.
 77. KARTA INFORMACYJNA ZGŁOSZENIA Gmina Łyszkowice
 78. Bakalarska Dominika - budowa instalacji doziemnej gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 79. Stanisława Jacaszek - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym
 80. Cholewa Bożena Marianna - budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 81. Klimkiewicz Stanisław - budowa instalacji doziemnej gazu i wewnętrznej instalacji gazowej  w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 82. Jeżak Krystyna - budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 83. Perzyna Tadeusz - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 84. PSG Sp. z o.o. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 90
 85. Gmina Łyszkowice - budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 2751E w miejscowości Seligów, gm. Łyszkowice
 86. Znajdek Jan - budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 87. Rutkowska Jadwiga - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 88. Gładki Henryk - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 89. Jacaszek Stanisława - budowa instalacji gazowej wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 90. PGE Dystrybucja S.A. - budowa stacji transformatorowej nr 4-0445 "Broniewskiego" - kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp20/630-5
 91. Domańska Grażyna - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 92. Borowiec Artur - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 93. Zagawa Barbara - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 94. PSG Sp.zo.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu, obręb Górki.
 95. PSG Sp.zo.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu, w ul. Baczyńskiego.
 96. Wielgomas Marcin i Marat Wielgomas Anna - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 97. Brejnak Józef i Hanna - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym.
 98. Kaba Agnieszka - budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 99. Krajewski Piotr i Elżbieta - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na gaz propanowy
 100. Waśkiewicz Małgorzata - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 101. Pałyga Monika i Daniel -budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym.
 102. Sęk Marek - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 103. Michalak Jerzy - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 104. Haczykowski Eugeniusz i Danuta - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 105. SIME POLSKA Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 
   

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2015-07-03 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-21 11:25

Karty informacyjne zgłoszeń

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2015-07-03 10:32
 • zmodyfikował: Bogusława Lisiewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-21 14:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8252938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-21 14:21

Stopka strony