Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a Prawa budowlanego Starosta Łowicki zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego informacje dotyczące zgłoszenia, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego (szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu danego Inwestora, informacja otworzy się w nowym oknie):

 1. Polska spółka Gazownictwa Spz.o.o.-Budowa sieci gazowej śr/c w Łowiczu w ul. Bołtucia, działka o nr ewid. 7763.
 2. Trąbczyński Krzysztof - Budowa instalacji zbiornikowej zasilanej pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności V = 4850 l do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 3. Wiercioch Krystyna - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 4. Gajda Agnieszka - budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym.
 5. Skóra Rafał i Monika - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 6. Zakrzewska Anna - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 7. Flak Iwona - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 8. Baleja Kazimierz - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 9. Kosmowska Helena - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 10. Grzegory Wiesława - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym
 11. Komorowski Artur - budowa wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym. 
 12. Kujawiak Marzanna - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 13. Każmierczak - Dziuk - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 14. Antos Grzegorz, Prochaska Danuta - budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 15. Igielski Marian - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 16. Chojnacki Wojciech - Budowa  instalacji  doziemnej  i  wewnętrznej  gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 17. Ciężki Jacek - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 18. Piorun Piotr i Piorun Damian - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 19. Krupa Grzegorz - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 20. Bryszewski Przemysław - Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 21. Czop Jadwiga - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 22. Rosiński Henryk - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 23. Placek Witold i Wiesława - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 24. Sarnowska Sylwia - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 25. Pawełkowicz Aleksandra - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 26. Karwat Marian i Marianna - Budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 27. Wyszogrodzki Adam - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 28. Więcek Michalina, Cichal Sebastian - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 29. Matuszewski Paweł - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 30. PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - Budowa sieci średniego ciśnienia. 
 31. PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - Budowa sieci średniego ciśnienia, obręb Kostka. 
 32. Wronka Renata i Dariusz - Budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 33. Duraj Marzena - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 34. Wielemborek Mirosław - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 35. Pójdak Barbara - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 36. Bujanowski Krzysztof - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 37. Wójcik Alicja i Henryk - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 38. Łabińska Anna - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku usługowego.
 39. Gałązka Bogusław - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 40. Frankowska Anna - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 41. PSG Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Łodzi - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia. 
 42. Wyszogrodzcy Elżbieta i Jerzy - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 43. Gmina Domaniewice - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Krępa, gm. Domaniewice.
 44. Karp Karolina - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 45. Bogusz Edmund - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 46. Rudak Bożena - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 47. Szymajda Renata - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 48. Kolas Andrzej i Teresa - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 49. Pawełkowicz Andrzej - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 50. Rybicki Piotr - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 51. Gajek Henryk i Danuta - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 52. Dzięgiel Michał - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 53. Wiechno Marcin - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 54. Stań Justyna i Mariusz - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 55. Gmina Domaniewice-Budowa sieci rozdzielczej w msc. Domaniewice, gm. Domaniewice.
 56. Gmina Domaniewice-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Reczyce, gm. Domaniewice.
 57. Wojda Joanna - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 58. Pomarański Piotr - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 59. Pokrop Beata i Leszek - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 60. Skowron Janina - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 61. Marciniak-Dzik Paulina - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 62. Kłos Elżbieta - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 63. Pietruczenko Rafał - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 64. Pawlina-Kosiorek Elżbieta - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 65. Borchard Rafał - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 66. Rudnicki Krzysztof, Jurkiewicz Małgorzata, Cytryńska Anna - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 67. Boczek Jacek - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 68. Dymek Waldemar - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 69. Czechowscy Mirosław i Krystyna - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 70.  PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - budowa sieci gazowej śr/c 90PE
 71. PSG  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - budowa sieci gazowej śr/c 63PE
 72. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - budowa sieci gazowej 40PE wraz z przyłączem gazowym 25PE.
 73. PSG Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi - budowa sieci gazowej 63PE wraz z przyłączem gazowym 25PE.
 74. Jarosz - Jezierska Bogumiła - budowa instalacji doziemnej gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 75. Górczyński Tomasz - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 76. Mucha Zygmunt, Mucha Alina - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 77. Burzyńska Marta - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 78. Podrażka Henryk, Podrażka Leokadia - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 79. Grzegorek Agnieszka - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 80. Nezdropa Zofia - budowa instalacji gazowej doziemnej oraz wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 81. Roskosz Zbigniew - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 82. Kunikowski Jarosław - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 83. Cebula Piotr - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 84. Smoleńscy Mariola i Andrzej - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 85. Michalak Agnieszka i Maciej - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 86. Bejda Teresa i Roman - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 87. Staszewska Małgorzata - budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 88. Jędrzejczak - Socha Agata - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 89. Wójt Jolanta - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 90. Godos Aleksandra - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 91. Skuza Dariusz - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 92. Lesiewicz Maria, Zielińska Małgorzata, Lesiewicz Małgorzata - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 93. Starzec Andrzej - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 94. Aulich Magdalena i Jarosław - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 95. Kucharek Andrzej i Artura - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 96. Trojanowscy Małgorzata i Andrzej - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 97. Stępień Kamila i Dariusz - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 98. ENERGA-OPERATOR S.A. - przebudowa wraz z budową sieci napowietrznej nN 0,4 kV, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV.
 99. Bury Beata - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 100. Pietrzak Marianna - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 101. Talarowscy Anna i Andrzej - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 102. Urbanek Grażyna - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 103. Stańczak - Garczyńska Urszula - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 104. Pająk Robert i Beata - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 105. Pająk Robert - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 106. Kędzierski Krzysztof - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 107. Pudłowscy Justyna i Piotr - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 108. Nowińska Halina - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 109. Wojda Grażyna - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 110. Gajewska Krystyna - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 111. Kozioł Wiesław - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 112. Szymczak Marzena - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 113. Bończak Maria - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 114. Fortuński Ryszard - Budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 115. Podleśna Monika - Budowa instalacji wewnętrznej gazu dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 116. Sosnowski Józef i Anna - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 117. Pięta Aneta i Bogusław - budowa instalacji wewnętrznej gazu LPG w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 118. Paciorek Agnieszka - budowa instalacji wewnętrznej gazu LPG w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 119. Kośmider Waldemar - budowa instalacji wewnętrznej gazu w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 120. Piechuta Lech - budowa instalacji wewnętrznej gazu LPG w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 121. PGE Dystrybucja S.A. - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV.
 122. Fijołek - Liwarska Edyta - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 123. Gmina Domaniewice - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.
 124. Maliński Henryk i Renata - budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 125. Krawczyk Marek - budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 126. Podrażka Mirosław - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 127. Podrażka Mirosław - budowa instalacji doziemnej i wewnętrznej gazu do i w użytkowanym budynku biurowym.
 128. Gmina Łyszkowice - budowa sieci wodociągowej.
 129. Leszczyńska Anna - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w użytkowanym budynku handlowo - usługowym.
 130. Szatkowska Małgorzata - budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 131. Zagawa Dariusz - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 132. Nierobisz Sławomira - budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym Jednorodzinnym.
 133. Gmina Chąśno - budowa sieci wodociągowej.
 134. Kutermankiewicz Alina - budowa wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 135. Twarowska Agnieszka - budowa instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 136. Tyszkowski Wojciech - budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 137. Górska Grażyna - budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 138. Klimkiewicz Piotr - budowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i w budynku mieszkalno - usługowym.

 

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2015-07-03 10:32
 • zmodyfikował: Bogusława Lisiewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 15:43

Karty informacyjne zgłoszeń

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2015-07-03 10:32
 • zmodyfikował: Bogusława Lisiewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-22 08:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8761207
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony