Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:04

Uchwała Nr XXVI/168/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:07

Uchwała Nr XXVI/169/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia,a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:12

Uchwała Nr  XXVI/170/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Łowickiego NR XVIII/115/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego "Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej" oraz powołania Kapituły Medalu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-18 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-22 15:11

Uchwała  Nr XXVI/171/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-22 15:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-03-22 15:14

Uchwała Nr XXVII/172/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 15 marca 2005 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Wiesława Dąbrowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:39

Uchwała Nr XXVII/173/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:42

Uchwała Nr XXVII/174/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenie

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:46

Uchwała Nr XXVII/175/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005  roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej na podbudowie szkoły średniej, kształcącej w zawodzie technik Obsługi Turystycznej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu, im. Wł. St. Reymonta, przy ul. Powstańców 1863 r. 12 D w Łowiczu, w Szkołę Policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:53

Uchwała Nr XXVII/176/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie  utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik rachunkowości, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 4 w Łowiczu, im. Władysława Grabskiego, przy ul. Kaliskiej 5a

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 09:59

Uchwała Nr XXVII/177/2005  Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego Szkoły Policealnej o cyklu nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, kształcącą w zawodzie technik rolnik, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie 64, im. Jadwigi Dzibińskiej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:08

Uchwała Nr XXVII/178/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:19

Uchwała Nr XXVII/179/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie   utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego Technikum na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Łowiczu, im. 10 Pułku Piechoty, przy ul. Podrzecznej 30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:26

Uchwała Nr XXVII/180/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 roku

w sprawie utworzenia i nadania aktu założycielskiego czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum, kształcącego w zawodzie technik informatyk, oraz przekształcenia szkoły policealnej, kształcącej w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia w policealną szkołę średnią o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, na podbudowie szkoły średniej, kształcącą w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu,, technik informatyk, technik rolnik, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik logistyk, technik bhp, technik organizacji usług gastronomicznych, technik organizacji usług turystycznych, technik organizacji reklamy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu, im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Blich 10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:33

Uchwała Nr XXVII/181/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005  roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcie Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim zmienionej uchwałą Nr XXI/147/ 2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX1/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w działaniu 2.2 (wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach ZPORR i przyjęcia regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:39

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 16 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:31

Uchwała Nr  XXVII/183/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2005 roku

w  sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:18

Uchwała Nr XXVII/ 184 /2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:22

Uchwała Nr XXVII/185/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca  2005 roku

w sprawie odwołania Pana Stanisława Olęckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego , z Przewodniczącego  i członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji oraz z członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:28

Uchwała Nr  XXVIII/186/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie  wstąpienia kandydata  Janusza Edwarda Michalaka, w miejsce  wygasłego  mandatu Radnego Wiesława Dąbrowskiego, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:32

Uchwała Nr  XXVIII/187/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia  27 kwietnia  2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za  2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:37

Uchwała Nr XXVIII/188/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:40

Uchwała  Nr XXVIII/189/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia  2005 roku

w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:45

Uchwała Nr XXVIII/ 190/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXVI/169/2005  Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:54

Uchwała Nr XXVIII /191 /2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 11:57

Uchwała Nr XXVIII/192/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian
w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:02

Uchwała Nr XXVIII/193/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia  27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz  wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:06

Uchwała Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu Łowickiego
Z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:10

Uchwała Nr XXVIII/195/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:17

Uchwała Nr XXVIII/196/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:54

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-05-16 12:23

Uchwała Nr XXIX/197/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia  25 maja 2005 roku

w sprawie zmiany wysokości kwot składników wynagrodzenia
dla Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 08:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 09:29

Uchwała Nr XXIX/198/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie współdziałania Powiatu Łowickiego z Gminą Miasto Łowicz w zakresie wykonywania zadania: prowadzenie centrum informacji turystycznej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 09:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:55

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 09:33

Uchwała Nr XXIX/199/2005 Rady Powiatu Łowickiego
Z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi powiatami województwa łódzkiego w celu współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu pod nazwą "Nowa szansa dla Żaka" w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006, będącego załącznikiem do porozumienia powiatów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:28

Uchwała Nr XXIX/200/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 maja 2005 roku

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:44

Uchwała Nr XXIX/201/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:47

Uchwała Nr XXIX/202/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 10:56

Uchwała Nr XXX/203/2005 Rady Powiatu  Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Miasto Łowicz

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:57

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:26

Uchwała Nr XXX/204/2005 Rady Powiatu  Łowickiego
z dnia  29 czerwca 2005 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:31

Uchwała Nr  XXX/205/2005 Rady Powiatu  Łowickiego
z dnia  29 czerwca 2005 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:33

Uchwała Nr XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą
Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku
w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:36

Uchwała Nr XXX/207/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:39

Załącznik do Uchwały jest do wglądu w Biurze Rady pok. nr 24 II piętro

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-09 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 13:37

Uchwała Nr XXX/208/2005 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu  za 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:42

Załącznik do Uchwały jest do wglądu w Biurze Rady pok. nr 24 II piętro

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-09 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 13:38

Uchwała Nr XXX/209/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz pokrycia powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:45

Załącznik do Uchwały jest do wglądu w Biurze Rady pok. nr 24 II piętro

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-09 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 13:39

Uchwała Nr XXX/210/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:47

Uchwała Nr XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 12 lipca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego  z dnia 28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XXVII1/194/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-08-08 11:50

Uchwała  Nr  XXXII/212/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2005 r.
w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-03 12:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-03 12:27

Uchwała Nr XXXII/213/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2005 roku

w sprawie poręczenia spłaty wierzytelności wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-03 12:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-03 12:33

Uchwała  Nr XXXII/214/2005 Rady  Powiatu  Łowickiego
z  dnia 17 sierpnia 2005 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie Powiatu Łowickiego przez osoby prawne lub osoby fizyczne.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:19

Uchwała Nr XXXII/ 215/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006, z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:23

Uchwała Nr XXXII/ 216 /2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia  2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka"  w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:26

Uchwała Nr XXXII/217/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 17 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:30

Uchwała Nr XXXIII/218/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2  (Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2005/2006.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:33

Uchwała Nr XXXIII/219/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:35

Uchwała Nr XXXIII/220/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:37

Uchwała Nr XXXIII/221/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:39

Uchwała Nr XXXIII/222/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:45

Uchwała Nr XXXIV/223/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-10-04 08:51

Uchwała Nr XXXV/224/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:33

Uchwała Nr XXXV/225/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia  30 listopada 2005 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:36

Uchwała Nr XXXV/226/2005  Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady  Powiatu Łowickiego z dnia
28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego  Nr XXVIII/194/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku  oraz Uchwałą Nr XXXI/211/2005 z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które   przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku  2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:38

Uchwała Nr XXXV/227/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:41

Uchwała Nr XXXVI/228/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:44

Uchwała Nr  XXXVI/229/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zmienionej uchwałą Nr XXX/206/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:47

Uchwała Nr XXXVII/230/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego
na 2006 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:50

Uchwała  Nr XXXVII/231/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2006 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:51

Uchwała Nr XXXVII/232/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niektóre inne  składniki wynagrodzenia,a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:54

Uchwała Nr XXXVII/233/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie nadania imienia II Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:56

Uchwała  Nr XXXVII/ 234 /2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie stawek za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych przebiegających przez obszar powiatu łowickiego, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 08:59

Uchwała Nr XXXVII/235/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 lutego 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXXI/211/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 lipca 2005 roku oraz Uchwałą Nr XXXV/226/2005 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30.11.2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2005.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:07

Uchwała Nr XXXVII/236/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:12

Uchwała Nr XXXVII/237/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:31

Uchwała Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 11:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-01-12 09:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39292
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-14 11:20:01