Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Uchwała Nr 1332/2024 ZPŁ
z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu w części.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-17 09:43

Uchwała Nr 1333/2024 ZPŁ
z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie uszczegółowienia dochodów i wydatków ustalonych Uchwałą Nr LXXVI/470/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-17 09:46

Uchwała Nr 1334/2024 ZPŁ
z dnia 09 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-09
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-17 09:57

Uchwała Nr 1335/2024 ZPŁ
z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2024 r. zobowiązań.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-17 09:54

Uchwała Nr 1336/2024 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-30 10:30

Uchwała Nr 1337/2024 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-30 10:33

Uchwała Nr 1338/2024 ZPŁ
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-01-30 10:36

Uchwała Nr 1339/2024 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXXVII/484/2024 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 09:51

Uchwała Nr 1340/2024 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 09:57

Uchwała Nr 1341/2024 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1340/2024 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 11:42

Uchwała Nr 1342/2024 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmian w wydatkach budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 11:44

Uchwała Nr 1343/2024 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2024 r.
zmieniajaca Uchwałę Nr 1334/2024 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi usrawami na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-01-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 12:53

Uchwała Nr 1344/2024 ZPŁ 
z dnia 02 lutego 2024 r.
w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o pozbawieniu odcinka drogi gminnej nr 105482 E ul. Czajki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 4808 obręb 5 - Kostka kategorii drogi gminnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-06 12:55

Uchwała Nr 1345/2024 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:42

Uchwała Nr 1346/2024 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2024 r.
w sprawie uszczegółowienia zmian dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 1345/2024 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:44

Uchwała Nr 1347/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do sprzedaży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:46

Uchwała Nr 1348/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000109658.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:50

Uchwała Nr 1349/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109664.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:53

Uchwała Nr 1350/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047182.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:56

Uchwała Nr 1351/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095807.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 12:59

Uchwała Nr 1352/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 13:01

Uchwała Nr 1353/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000110415.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 13:04

Uchwała Nr 1354/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Alcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Kształcenie i szkolenia Zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA120-VET-000047578.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 13:07

Uchwała Nr 1355/2024 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, sektor: Edukacja Szkolna w ramach Akredytacji Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA120-SCH-000191454.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-16 13:13

Uchwała Nr 1356/2024 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-27 08:57

Uchwała Nr 1357/2024 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-27 09:12

Uchwała Nr 1358/2024 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wynajmu na czas nieoznaczony.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-27 09:15

Uchwała Nr 1359/2024 ZPŁ
z dnia 23 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji programu ,,Aktywny samorząd".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2024-02-23
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2024-02-27 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-27 11:26:14