Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, Żaneta Pawłowska

Telefon:46 811 53 55; 46 811 53 54

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnień
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie - oryginał do wglądu;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę - oryginał do wglądu;
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów - oryginał do wglądu;
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego - oryginał do wglądu;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

 • w wysokości 40,00 zł

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Wydanie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z 2004 r., poz. 2469 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).

 

 

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-12 12:25:43