Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku: Agnieszka Kopczyńska

Telefon.: 46 830 00 64

e-mail: prk@powiatlowicki.pl

Pokój nr 13(parter)


 

GODZINY PRACY W GRUDNIU 2018r.

 poniedziałek i wtorek  od 8 do 13,

środa  od 8 do 16

czwartek  06.12.2018 r.  od 12 do 14

czwartek 13.12.2018 r.  od 12 do 16

czwartek 20.12.2018 r. od 12 do 14

czwartek 27.12.2018r. od 12 do 16

 

 

 

 

            
       

 

            Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 3. współdziałanie z organizacjami rządowymi i innymi realizującymi statutowe zadania związane z ochroną praw konsumenta;
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
  w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 5. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 6. przedkładanie corocznie do zatwierdzenia Staroście sprawozdania ze swojej działalności.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 184)

szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw u Powiatowego Rzecznika Konsumentów zawarty jest w zakładce menu podmiotowego "Jak załatwiać sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Sprawy obywatelskie"

 

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łowiczu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

 - inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Pani Martyna Bogucka, adres e-mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     - realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 16 lutego  2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

      - wykonania zadania w interesie publicznym, jakim jest udzielenie pomocy prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia - dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

- Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67, Nr 27, poz. 140);

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku realizacji zadania w interesie publicznym – prawo do wniesienia sprzeciwu;

- mają Państwo prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 10:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Kopczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-29 15:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7137
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-29 15:30

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5812177
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-11 14:42

Stopka strony