Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku: Agnieszka Kopczyńska

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
tel.46 811 53 00

 

Wszelkie zapytania i sprawy proszę kierować  na:

telefon bezpośredni: 46 811 53 28 (czynny w godzinach pracy, wg harmonogramu poniżej)

e- mail:starostwo@powiatlowicki.pl lub prk@powiatlowicki.pl

lub na piśmie, na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30,99-400 Łowicz

UWAGA!

osobiste wizyty tylko w uzasadnionych sytuacjach, po ustaleniu konkretnego terminu (daty, godziny) drogą telefoniczną lub elektroniczną

godziny, w jakich możliwy będzie kontakt telefoniczny z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Łowiczu będą aktualizowane na bieżąco

 CZW. 01 KWIETNIA 2021  OD GODZ. 06.00 DO 08.00

06-11 KWIECIEŃ 2021

WT. - OD  GODZ.      12.00 DO 18.00

ŚR. - OD GODZ.        12.00 DO 18.00

CZW. - OD  GODZ.    12.00 DO 18.00

12-18 KWIECIEŃ 2021

PN.- OD  GODZ.      06.00 DO 12.00

 WT. - OD  GODZ.      06.00 DO 12.00

 ŚR. - OD GODZ.        06.00 DO 12.00

15.04.2021 r. CZW. NIECZYNNE

19-25 KWIECIEŃ 2021

PN.- OD  GODZ.      12.00 DO 18.00

 WT. - OD  GODZ.      12.00 DO 18.00

 ŚR. - OD GODZ.        12.00 DO 18.00

CZW. - OD  GODZ.    12.00 DO 18.00

26-30 KWIECIEŃ 2021

PN.- OD  GODZ.      06.00 DO 12.00

 WT. - OD  GODZ.      06.00 DO 12.00

 ŚR. - OD GODZ.        06.00 DO 12.00

CZW. - OD  GODZ.    06.00 DO 08.00

 

 

 

 

           

 

            Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 3. współdziałanie z organizacjami rządowymi i innymi realizującymi statutowe zadania związane z ochroną praw konsumenta;
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
  w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 5. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 6. przedkładanie corocznie do zatwierdzenia Staroście sprawozdania ze swojej działalności.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 134)

szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw u Powiatowego Rzecznika Konsumentów zawarty jest w zakładce menu podmiotowego "Jak załatwiać sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Sprawy obywatelskie"

 

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łowiczu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

 - kontakt z wyznaczonym przez administratora danych osobowych inspektorem ochrony danych osobowych następuje poprzez adres e-mail: iod.@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul.Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     - realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 16 lutego  2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

      - wykonania zadania w interesie publicznym, jakim jest udzielenie pomocy prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia - dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

- Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67, Nr 27, poz. 140);

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku realizacji zadania w interesie publicznym – prawo do wniesienia sprzeciwu;

- mają Państwo prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 10:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Kopczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-04-14 11:37

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8252941
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-21 14:21

Stopka strony