Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku: Agnieszka Kopczyńska

Telefon.: 46 830 00 64

e-mail: prk@powiatlowicki.pl

Pokój nr 21(parter)


 

GODZINY PRACY WE WRZEŚNIU 2019r.

 poniedziałek i wtorek  od 8 do 13,

poniedziałek 09.09.2019 NIECZYNNE

środa  od 8 do 16

środa 25.09.2019  od 8 do 15

czwartek  od 12 do 14

 

 

 

 

 

 

 

            
       

 

            Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 3. współdziałanie z organizacjami rządowymi i innymi realizującymi statutowe zadania związane z ochroną praw konsumenta;
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
  w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 5. prowadzenie edukacji konsumenckiej;
 6. przedkładanie corocznie do zatwierdzenia Staroście sprawozdania ze swojej działalności.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 184)

szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw u Powiatowego Rzecznika Konsumentów zawarty jest w zakładce menu podmiotowego "Jak załatwiać sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Sprawy obywatelskie"

 

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łowiczu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

- administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

 - inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Pani Martyna Bogucka, adres e-mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl;

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     - realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 16 lutego  2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

      - wykonania zadania w interesie publicznym, jakim jest udzielenie pomocy prawnej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia - dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

- Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

- Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67, Nr 27, poz. 140);

- posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku realizacji zadania w interesie publicznym – prawo do wniesienia sprzeciwu;

- mają Państwo prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

- Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-14 10:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Kopczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 08:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9875
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-03 08:20

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7001119
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 18:25

Stopka strony