Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza X ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8

 

 

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia

m2

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

(zł)

Godzina przetargu

Uwagi

niezabudowana

oznaczona nr 1387/6

2451

130.000,-

13.000,-

1030

bezpośredni dostęp do drogi publicznej

niezabudowana

oznaczona nr 1387/7

2101

100.000,-

10.000,-

1000

dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności

niezabudowana

oznaczona nr 1387/8

2307

115.000,-

11.500,-

1130

dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności

                                  

Kolejne przetargi odbyły się: 23.05.2013r., 22.08.2013r, 17.10.2013r., 05.12.2013r., 20.02.2014r.,  08.05.2014r., 03.07.2014r. ,  02.10.2014r. i 20.11.2014r.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

Na nieruchomościach nie obowiązują ustalenia aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 26.01.2015r.

Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.

Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy.

Przetarg  odbędzie się w dniu  29 stycznia 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.19

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 09 11

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.                                                                 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza X ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2014-12-19 12:17

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej  w   obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

 

Opis nieruchomości

Powierzchnia

(ha)

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

Godzina przetargu

zabudowa: budynki: administracyjno-socjalny, warsztatowy, garażowy; zasieki betonowe, wiaty stalowe, kanał najezdny; na terenie nieruchomości znajduje się staw o pow. 0,34 ha

1,60

Brak  planu

350.000,-

35.000

1300

                                  

I przetarg odbył się 13.11.2014r.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

 

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -   Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 26.01.2015r.

Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.

Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg  odbędzie się w dniu  29 stycznia 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.     

drukuj ( Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza II ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-12-19
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2014-12-19 12:12

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8  

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-10-14
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2014-10-14 14:34
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-14 14:37

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2014-10-14 14:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-02 11:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-10-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-02 11:44

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-02 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-10-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-02 11:38

Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Łowiczu przy ulicy Kiernozkiej 36 ozn. nr działki 547 o pow. 0,2724 ha

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-10 10:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-09-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-10 10:11

Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony

 na zbycie udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¾ części w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dzierzgówek gm. Nieborów oznaczonej nr działki 314 o pow. 0,20 ha

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-10 10:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-09-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-10 10:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2014-09-10 10:03

Starosta Łowicki ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek gm. Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60 ha

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-10 09:51

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza VIII ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza VIII ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-01 10:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-01 10:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-09-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-01 10:37

Starosta Łowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Łowiczu przy ulicy Kiernozkiej 36 ozn. nr działki 547 o pow. 0,2724 ha .

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 12:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-17 11:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-01 12:17

Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony

na zbycie udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¾ części w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dzierzgówek gm. Nieborów oznaczonej nr działki 314 o pow. 0,20 ha
 

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 12:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-01 12:11

Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek gm. Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60  ha

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza V ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 12:01
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-01 12:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 12:02

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8
 

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-05-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-26 08:25
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-05-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-26 08:28

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej  w   obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-25 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-25 08:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-04-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-25 08:33

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

V  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-25 08:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-25 08:41

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-03-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-28 15:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-17 11:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-03-28
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-28 15:40

Starosta Łowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Seligów gm. Łyszkowice  ozn. nr dz. 1192, 1195/2 o łącznej pow. 0,6594  ha

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza II ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-26 12:40
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-02-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-26 12:43

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych  w   Łowiczu, obręb Korabka oznaczonych nr ewidencyjnym 1387/6, 1387/7 i 1387/8 dla których w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00029270/8

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-15 14:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 13:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-01-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-15 14:56

Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na zbycie udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¾ części w nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dzierzgówek gm. Nieborów oznaczonej nr działki 314 o pow. 0,20 ha

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza III ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-26 12:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-02-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-26 12:38

Starosta Łowicki ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony

na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek gm. Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60  ha

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-02-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-26 12:29
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
   data wytworzenia: 2014-02-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-26 12:32

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

IV  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00028851/8

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-16 14:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 13:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-01-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-16 14:23

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej  w  obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-15 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 13:39
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2014-01-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-15 14:50

Starosta Łowicki ogłasza

przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Łowiczu przy ulicy Kiernozkiej 36 ozn. nr działki 547 o pow. 0,2724ha.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisława Wielemborek
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-13 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-10 12:16
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-13 12:35

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2014-10-14 14:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14521
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-08-10 12:16:02