Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁOWICZU
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz
tel/fax: 46 837 03 16
e-mail: anna.smialek@powiatlowicki.pl
e-mail: malgorzata.waledziak@powiatlowicki.pl

Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu kieruje Przewodnicząca Marta Tybuś
e-mail: marta.tybus@powiatlowicki.pl 

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności;
 2. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
 3. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień;
 4. Wydawanie kart parkingowych;
 5. Wystawianie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 6. Udzielanie informacji o trybie i zasadach działania w zakresie postępowania orzeczniczego i odwoławczego;
 7. Przyjmowanie i przesyłanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odwołań od wydanych orzeczeń;
 8. Wystawianie skierowań na badanie specjalistyczne wykonywane w zespole wojewódzkim.
   

Podstawy prawne

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2002 r. Nr. 17, poz. 162),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.  2015 r. Nr 1110 ze zm.)
 4. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438),
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 818),
 6. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanym „Rozporządzeniem”:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedziba przy ul. Podrzecznej 30, 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03, adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl;

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

6) Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);

7) posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy.

 

 • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2016-05-05 13:02
 • zmodyfikował: Martyna Bogucka
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-27 12:45

Wnioski do pobrania

 • opublikował: Marta Tybuś
  data publikacji: 2018-11-07 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-07 12:36

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5662589
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 12:46

Stopka strony