Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 1028 położonej we WRZECZKU w gminie Łyszkowice (GKN.6642.1.1895.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 1028 położonej we WRZECZKU w gminie Łyszkowice (GKN.6642.1.1895.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-07 16:43

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w SYPNIU w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w SYPNIU w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-07 15:42

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w KAROLEWIE w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w KAROLEWIE w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-07 15:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychpołożonych w BEDNARACH KOLONII w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnychpołożonych w BEDNARACH KOLONII w gminie Nieborów wykonywanych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-07 15:20

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 1028 położonej we WRZECZKU w gminie Łyszkowice (GKN.6642.1.1895.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 1028 położonej we WRZECZKU w gminie Łyszkowice (GKN.6642.1.1895.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-03 14:49

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr 414, 47, 392, 398, 409 obręb Kompina

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr 414, 47, 392, 398, 409 obręb Kompina)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2023-02-01 13:14

Zawiadomienie dla współwłaścicielki działki nr 2183/15 położonej w ŚRÓDMIEŚCIU w Mieście Łowiczu, bądź jej spadkobierców, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 2183/16 (GKN.6642.1.2305.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicielki działki nr 2183/15 położonej w ŚRÓDMIEŚCIU w Mieście Łowiczu, bądź jej spadkobierców, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 2183/16 (GKN.6642.1.2305.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-01 12:03

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 2183/1 położonej w ŚRÓDMIEŚCIU w Mieście Łowiczu, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 2183/16 (GKKN.6642.1.2305.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 2183/1 położonej w ŚRÓDMIEŚCIU w Mieście Łowiczu, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 2183/16 (GKKN.6642.1.2305.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-02-01 09:19

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 za lata 2020-2021

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2023-01-30 14:55

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Chąśno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adriana Drzewiecka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2023-01-30 14:54

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Chąśno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adriana Drzewiecka
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2023-01-30 14:52

Zawiadomienie dla współwłaścicielki oraz spadkobierców działki nr 6097 położonej w obrębie GÓRKI w Mieście Łowicz, o wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 6088/2 (GKN.6642.1.1325.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicielki oraz spadkobierców działki nr 6097 położonej w obrębie GÓRKI w Mieście Łowicz, o wyznaczeniu punktów granicznych i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stanowiącej działkę nr 6088/2 (GKN.6642.1.1325.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-01-30 13:16

Zawiadomienie da właścicieli działki nr 142 położonej w KOCIERZEWIE w gm. Kocierzew Południowy o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 141 z działkami sąsiednimi (GKN.6642.1.38.2023)

drukuj (Zawiadomienie da właścicieli działki nr 142 położonej w KOCIERZEWIE w gm. Kocierzew Południowy o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 141 z działkami sąsiednimi (GKN.6642.1.38.2023))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-01-30 12:55

Zawiadomienie dla aktualnych właścicieli działki nr 472 położonej w STĘPOWIE gm. Nieborów o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 473 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi (GKN.6642.1.1993.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla aktualnych właścicieli działki nr 472 położonej w STĘPOWIE gm. Nieborów o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 473 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi (GKN.6642.1.1993.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2023-01-19 13:46

Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania o wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Chąśno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adriana Drzewiecka
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2023-01-09 12:58

Zawiadomienie dla spadkobierców właściciela działki nr 11 położonej w WALISZEWIE DWORSKIM w Gminie Bielawy o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4, 5, 7, 8, 9, 81, 82 z działkami sąsiednimi (GKN.6642.1.2307.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobierców właściciela działki nr 11 położonej w WALISZEWIE DWORSKIM w Gminie Bielawy o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 4, 5, 7, 8, 9, 81, 82 z działkami sąsiednimi (GKN.6642.1.2307.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-12-28 16:28

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych dla współwłaściciela działki nr 76512/1 lub jego spadkobierców , położonej mieście ŁOWICZU (GKN.6642.1.1052.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych dla współwłaściciela działki nr 76512/1 lub jego spadkobierców , położonej mieście ŁOWICZU (GKN.6642.1.1052.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-12-23 13:34
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-23 13:40

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki

drukuj (Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki)

Przegląd instalacji gazowej

drukuj (Przegląd instalacji gazowej)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-12-12 14:06

Przegląd stanu technicznego

drukuj (Przegląd stanu technicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-12-12 14:03

Przegląd kominiarski

drukuj (Przegląd kominiarski)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-12-12 14:00

Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości ozn. nr: 57/3, 58/2, 143/5, 641/58, 148/1, obręb 0005 Skierniewice

drukuj (Zapytanie ofertowe - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości ozn. nr: 57/3, 58/2, 143/5, 641/58, 148/1, obręb 0005 Skierniewice)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-12-12 13:12

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr dz. 9424 i 9462, obręb Bobrowniki

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr dz. 9424 i 9462, obręb Bobrowniki)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-12-08 12:20

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wójta Gminy Chąśno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adriana Drzewiecka
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-12-07 13:01
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-07 13:56

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bobrowniki.

drukuj (Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bobrowniki.)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dot. wszczęcia postepowania na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa w ulicy Wyzwolenia w Łowiczu

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dot. wszczęcia postepowania na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa w ulicy Wyzwolenia w Łowiczu)

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej LOW3309B-Korabka-Gmina Miasto Łowicz

drukuj (Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej LOW3309B-Korabka-Gmina Miasto Łowicz)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-11-28 15:39

Zawiadoienie dla włascicieli lub spadkobierców działki nr 930 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929 położonej w ROGÓŹNIE PIERWSZYM w gm. Domaniewice (GKN.6642.1.1495.2022)

drukuj (Zawiadoienie dla włascicieli lub spadkobierców działki nr 930 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 929 położonej w ROGÓŹNIE PIERWSZYM w gm. Domaniewice (GKN.6642.1.1495.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-24 11:43

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi stanowiącej działkę nr 593 położoną w BOBROWNIKACH gm. Nieborów (GKN.6642.1.1527.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi stanowiącej działkę nr 593 położoną w BOBROWNIKACH gm. Nieborów (GKN.6642.1.1527.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-24 11:36

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 439 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi stanowiącej działkę nr 265 położoną w ZGODZIE gm. Bielawy (GKN.6642.1.1280.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 439 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi stanowiącej działkę nr 265 położoną w ZGODZIE gm. Bielawy (GKN.6642.1.1280.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-24 11:26

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1041/4 z działkami sąsiednimi nr 1036, 1039, 1041/3, 1043 położonymi w BEŁCHOWIE w gm. Nieborów dla właściciela działki nr 1043 (GKN.6642.1.1152.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1041/4 z działkami sąsiednimi nr 1036, 1039, 1041/3, 1043 położonymi w BEŁCHOWIE w gm. Nieborów dla właściciela działki nr 1043 (GKN.6642.1.1152.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-10 14:59
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 14:59

Zawiadomienie dla właściciela działki nr 463 położonej w BOBROWNIKACH w gm Nieborów, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych działek nr 1,2,3,4 położonych w Parmie w gm. Łowicz (GKN.6642.1.1826.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla właściciela działki nr 463 położonej w BOBROWNIKACH w gm Nieborów, o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych działek nr 1,2,3,4 położonych w Parmie w gm. Łowicz (GKN.6642.1.1826.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-10 14:16
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-10 14:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 42 w WIŚNIEWIE w gm. Kiernozia (GKN.6642.1.1701.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 42 w WIŚNIEWIE w gm. Kiernozia (GKN.6642.1.1701.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-11-02 15:25
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-02 15:27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla spadkobiercypo właścicielu działki nr 1942/2 położonej na KORABCE w gm. Łowicz Miasto (GKN.6642.1.5.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla spadkobiercypo właścicielu działki nr 1942/2 położonej na KORABCE w gm. Łowicz Miasto (GKN.6642.1.5.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-10-27 15:01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właściciela działek 58, 127, 128, 130 położonych w WEJSCACH w gm. Kocierzew Południowy (GKN.6642.1.1540.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właściciela działek 58, 127, 128, 130 położonych w WEJSCACH w gm. Kocierzew Południowy (GKN.6642.1.1540.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-10-27 14:53

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Justyna Dzięgielewska
  data publikacji: 2022-10-21 14:06

Zapytanie ofertowe na wyłonienie koronera

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2022-10-12
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2022-10-12 09:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2022-10-12
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2022-10-12 09:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2022-10-12
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2022-10-12 09:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2022-10-12
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2022-10-12 09:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
   data wytworzenia: 2022-10-12
  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2022-10-12 09:22

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną nr 291 a działkami sąsiednimi, dla właściciela działki nr 290 położonej w KRĘPIE w gm. Domaniewice (GKN.6642.1.1328.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną nr 291 a działkami sąsiednimi, dla właściciela działki nr 290 położonej w KRĘPIE w gm. Domaniewice (GKN.6642.1.1328.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-10-03 13:26

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 515 z działkami sąsiednimi, dla właścicieli działek nr 509 i 514 położonych w CZATOLINIE w gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1530.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 515 z działkami sąsiednimi, dla właścicieli działek nr 509 i 514 położonych w CZATOLINIE w gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1530.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-10-03 13:16

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 408/4 położonej w STRZEBIESZEWIE w gm Domaniewice dla aktualnych właścicieli działki nr 6 położonej w KADZIELINIE w gm Głowno (Powiat Zgierski) (GKN.6642.1.793.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 408/4 położonej w STRZEBIESZEWIE w gm Domaniewice dla aktualnych właścicieli działki nr 6 położonej w KADZIELINIE w gm Głowno (Powiat Zgierski) (GKN.6642.1.793.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-09-29 08:48

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

drukuj (Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Woźniak
 • opublikował: Marcel Kacprzak
  data publikacji: 2022-09-16 14:22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 i 207 dla współwłaścicieli działki nr 263 położonej w Gaju gm. Bielawy (GKN.6642.1.595.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 i 207 dla współwłaścicieli działki nr 263 położonej w Gaju gm. Bielawy (GKN.6642.1.595.2022))

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-09-14 13:04

Ogłoszenie - konserwacja pieca w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7

drukuj (Ogłoszenie - konserwacja pieca w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-14 10:00

Wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-06 09:09

wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy

drukuj (wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-06 09:03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów działki ewidencyjnej nr 1013 dla współwłaścicieli działki nr 225 położonej we WRZECZKU gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1135.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów działki ewidencyjnej nr 1013 dla współwłaścicieli działki nr 225 położonej we WRZECZKU gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1135.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-08-22 15:41

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 39 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 39 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-08-03 14:39

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 41 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 41 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-29 14:36
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 14:37

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 348, 351 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 348, 351 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-15 13:27

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem ewidencyjnym 93, dla spadkobierców po współwłaścicielach działki 86 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.962.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem ewidencyjnym 93, dla spadkobierców po współwłaścicielach działki 86 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.962.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-15 07:51

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki widencyjnej nr 701 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie BOBROWA, gmina Łyszkowice dla współwłaściciela działki nr 700 (GKN.6642.1.1014.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki widencyjnej nr 701 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie BOBROWA, gmina Łyszkowice dla współwłaściciela działki nr 700 (GKN.6642.1.1014.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-07 16:26

Zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych

drukuj (Zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-06-30 09:38

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EKOŁOWICZANKI Sp. z o.o., ul. Nadbzurzańska Dolna 42A, 99-400 Łowicz na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych (2)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-06-27 14:39

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami 633/1 a 632/5, dla Właścicieli działki nr 632/5 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.469.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami 633/1 a 632/5, dla Właścicieli działki nr 632/5 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.469.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-06-03 15:17

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 644/3, 645/1, 646/4, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 646/4 oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych nr działek 644/3, 645/1 i 646/4 położonych w BEŁCHOWIE w Gminie Nieborów dla Współwłaścicieli działki nr 568 (GKN.6642.1.20.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 644/3, 645/1, 646/4, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 646/4 oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych nr działek 644/3, 645/1 i 646/4 położonych w BEŁCHOWIE w Gminie Nieborów dla Współwłaścicieli działki nr 568 (GKN.6642.1.20.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-06-03 10:07

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2022-06-02 13:54

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graniczny, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/1 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/1 z działkami sąsiednimi, dla aktualnych właścicieli i władających działką nr 355 położoną w KIERNOZI w Gminie Kiernozia (GKN.6642.1.191.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graniczny, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/1 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/1 z działkami sąsiednimi, dla aktualnych właścicieli i władających działką nr 355 położoną w KIERNOZI w Gminie Kiernozia (GKN.6642.1.191.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-31 15:34

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81/1 z działkami 80 i 81/2, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działki 81/2 położonej w obrębie Łyszkowice w gminie Łyszkowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81/1 z działkami 80 i 81/2, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działki 81/2 położonej w obrębie Łyszkowice w gminie Łyszkowice)

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-05-20 13:06
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-20 13:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 z działką nr 136/1, położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 z działką nr 136/1, położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022))

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-05-18 14:07

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2022-05-16 14:36

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2022-05-16 14:34

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 231 i 403 z działką nr 418, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 231 i 403 oraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 238 a działką 418 i czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 399 z działką nr 418 dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 238 i 399 (GKN.6642.1.655.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 231 i 403 z działką nr 418, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 231 i 403 oraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 238 a działką 418 i czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 399 z działką nr 418 dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 238 i 399 (GKN.6642.1.655.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-16 11:46

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 270, 329, 330, 331, 348 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 270, 329, 330, 331, 348 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-12 11:13

Zawiadomienie dla Spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 81, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79/2 z działką nr 81 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.209.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla Spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 81, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79/2 z działką nr 81 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.209.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-10 11:01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 746, 747, 745_1, 748_1 z działkami sąsiednimi, w tym działką nr 749, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Współwłaściciela działki nr 749 (GKN.6642.1.197.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 746, 747, 745_1, 748_1 z działkami sąsiednimi, w tym działką nr 749, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Współwłaściciela działki nr 749 (GKN.6642.1.197.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-05 13:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 i 136/1 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 i 136/1 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-05 12:58

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2022 r. dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi

Metryka

 • opublikował: Marcel Kacprzak
  data publikacji: 2022-04-27 08:32

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych dla współwłaścicieli działki nr 635 i właściciela działki nr 617/7 położonych w obrębie MYSŁAKÓW w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.546.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych dla współwłaścicieli działki nr 635 i właściciela działki nr 617/7 położonych w obrębie MYSŁAKÓW w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.546.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-26 15:48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 136 położonej w JERZEWIE w Gm. Kiernozia (GKN.6642.1.296.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 136 położonej w JERZEWIE w Gm. Kiernozia (GKN.6642.1.296.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-26 15:31

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 3809/1 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3809_1 położonej w ŁOWICZU w obrębie Łowicka Wieś (GKN.6642.1.293.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 3809/1 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3809_1 położonej w ŁOWICZU w obrębie Łowicka Wieś (GKN.6642.1.293.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-20 15:27
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-20 15:28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 500 położonej w ZDUNACH w gm. Zduny (GKN.6642.1.412.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 500 położonej w ZDUNACH w gm. Zduny (GKN.6642.1.412.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-13 14:17

obwieszczenie starosty

drukuj (obwieszczenie starosty)

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-04-08 09:19

Ogłoszenie - wycena działek wydzielonych pod drogi

drukuj (Ogłoszenie - wycena działek wydzielonych pod drogi)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-04-04 15:00

Ogłoszenie - oferta dot. usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

drukuj (Ogłoszenie - oferta dot. usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-04-04 15:26

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-03-18 14:48

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.

drukuj (Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.)

Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbkowice Górne, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki nr 443 oraz 444

drukuj (Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbkowice Górne, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki nr 443 oraz 444)

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 5044/4 na odcinku z działką nr 5044/3, położonych w obrębie KOSTKA, w Mieście Łowicz, dla Spadkobiercy po współwłaścicielce działki nr 5044/4. (GKN.6642.1.648.2021)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 5044/4 na odcinku z działką nr 5044/3, położonych w obrębie KOSTKA, w Mieście Łowicz, dla Spadkobiercy po współwłaścicielce działki nr 5044/4. (GKN.6642.1.648.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-03-10 15:35

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 263 z działkami nr 262, 305, 306, 308/1, położonych w obrębie ARKADIA, w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 263 z działkami nr 262, 305, 306, 308/1, położonych w obrębie ARKADIA, w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-03-10 15:22
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 15:30

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego)

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-03-03 10:41

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego)

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 214/1, 214/2 obręb Sobocka Wieś

drukuj (zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 214/1, 214/2 obręb Sobocka Wieś)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 919, 920 Chąśno Drugie

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 919, 920 Chąśno Drugie)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 300 obręb Krępa

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 300 obręb Krępa)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 509 z działkami sąsiednimi nr 508, 510, 516, 738/2 i 895 położonymi w ZDUNACH w gm. Zduny, dla Właściciela działki nr 508 położonej w Zdunach (GKN.6642.1.461.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 509 z działkami sąsiednimi nr 508, 510, 516, 738/2 i 895 położonymi w ZDUNACH w gm. Zduny, dla Właściciela działki nr 508 położonej w Zdunach (GKN.6642.1.461.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-02-01 14:32
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 14:33

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 84 i 145 w PATOKACH w Gm.Nieborów dla Spadkobiercy współwłaścicielki działek nr 144 i 83 położonych w Patokach w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.509.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 84 i 145 w PATOKACH w Gm.Nieborów dla Spadkobiercy współwłaścicielki działek nr 144 i 83 położonych w Patokach w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.509.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-02-01 14:14

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów elektrycznych

drukuj (Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów elektrycznych)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-01-31 12:03

Ogłoszenie - 5 letnie przeglądy techniczne budynków

drukuj (Ogłoszenie - 5 letnie przeglądy techniczne budynków)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-01-31 11:48

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2022-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-01-27 12:59

drukuj (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie)

Obwieszczenie

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-01-13 12:20

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, dla właścicieli działek nr 64/3, 70/5, 176/1, 177/1, 74, 67/5, 68/5, 76/1, 77 położonych w obrębie OSZKOWICE w Gminie Bielawy

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, dla właścicieli działek nr 64/3, 70/5, 176/1, 177/1, 74, 67/5, 68/5, 76/1, 77 położonych w obrębie OSZKOWICE w Gminie Bielawy)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-01-04 15:34
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 15:35

Obwieszczenie droga Bełchów-Dzierzgów

drukuj (Obwieszczenie droga Bełchów-Dzierzgów)

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-12-27 14:19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla właściciela działki nr 3007 oraz spadkobiercach po właścicielach lub współwłaścicielach działek nr 3006, 2980/2, 3013/2, 3013/1, 3010, 3005/1, 3005/2, 3011, 3016 położonych w obrębie ZIELKÓWKA w Łowiczu

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla właściciela działki nr 3007 oraz spadkobiercach po właścicielach lub współwłaścicielach działek nr 3006, 2980/2, 3013/2, 3013/1, 3010, 3005/1, 3005/2, 3011, 3016 położonych w obrębie ZIELKÓWKA w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-12-03 13:50

Ogłoszenie - badanie stanu instalacji gazowej 2021

drukuj (Ogłoszenie - badanie stanu instalacji gazowej 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:30

Ogłoszenie - przeglądy techniczne budynków 2021

drukuj (Ogłoszenie - przeglądy techniczne budynków 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:32

Ogłoszenie - wykonanie przeglądu kominiarskiego 2021

drukuj (Ogłoszenie - wykonanie przeglądu kominiarskiego 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:27

Zapytanie ofertowe

drukuj (Zapytanie ofertowe)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-15 13:14

Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 545 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 545 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-11-03 08:11

Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 680 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021))

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 680 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021)))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-11-03 07:58

Zawiadomienie dla przedstawicieli gruntów wspólnych wsi Dzierzgów lub osób odpowiedzialnych za działkę nr 461 oraz dla spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 469 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 468 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w DZIERZGOWIE, gm.Nieborów (GK.6642.1.853.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla przedstawicieli gruntów wspólnych wsi Dzierzgów lub osób odpowiedzialnych za działkę nr 461 oraz dla spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 469 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 468 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w DZIERZGOWIE, gm.Nieborów (GK.6642.1.853.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-27 13:18

Informacja o przyznaniu stypendium studentom medycyny

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2021-10-26 08:42

drukuj (Informacja o przyznaniu stypendium studentom medycyny)

Metryka

 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2021-10-26 08:41

Zawiadomienie dla właściciela działki nr 308/1 o czynnościach wznowienia znaków granicznych działek o nr 263 i 3021 z działkami 259,262,308_1,362 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla właściciela działki nr 308/1 o czynnościach wznowienia znaków granicznych działek o nr 263 i 3021 z działkami 259,262,308_1,362 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-21 12:54
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 12:55

Zawiadomienie dla wszystkich osób zainteresowanych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 177 z działką 176, położonych w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1445.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób zainteresowanych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 177 z działką 176, położonych w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1445.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-21 12:39

Zawiadomienie dla Współwłaścicieli działki nr 430/1 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 428_3,428_1,427 z działkami sąsiednimi oraz przyjęcia granic nieruchomości (działki nr 382/1, 384/1, 385/1, 427, 428/3, 428/1, 388, 386) podlegającej podziałowi położonymi w OTOLICACH w Gminie Łowicz (GK.6642.1.2087.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla Współwłaścicieli działki nr 430/1 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 428_3,428_1,427 z działkami sąsiednimi oraz przyjęcia granic nieruchomości (działki nr 382/1, 384/1, 385/1, 427, 428/3, 428/1, 388, 386) podlegającej podziałowi położonymi w OTOLICACH w Gminie Łowicz (GK.6642.1.2087.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-19 12:54

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 z działkami 61, 63, 64 położonymi w Gminie Kiernozia w SOKOŁOWIE KOLONII dla spadkobiercy po właścicielach działek nr 63 i 64 (GK.6642.1.1617.2021).

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 z działkami 61, 63, 64 położonymi w Gminie Kiernozia w SOKOŁOWIE KOLONII dla spadkobiercy po właścicielach działek nr 63 i 64 (GK.6642.1.1617.2021).)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-19 12:00
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 12:01

Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działek 578 i 306 położonych w ARKADII w Gm.Nieborów czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 263,300,301,302/1 (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działek 578 i 306 położonych w ARKADII w Gm.Nieborów czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 263,300,301,302/1 (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-30 15:15

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla właścicieli działek nr 405/7 i 406/7 ołożonych w Mysłakowie w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1120.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla właścicieli działek nr 405/7 i 406/7 ołożonych w Mysłakowie w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1120.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-21 16:50

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami.

drukuj (Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami.)

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-09-21 12:32

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 62, 63, 64, 65 położonych w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli działki nr 246 położonej w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz (GKN.6642.1.24.2021)..

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 62, 63, 64, 65 położonych w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli działki nr 246 położonej w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz (GKN.6642.1.24.2021)..)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 14:28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII w Gm.Kiernozia z działkami 10, 11, 12, 13, 18, 19, 64, 63, 61, 60, 59 z Sokołowa Kolonii oraz działki ewidencyjnej nr 174 położonej w TERESEWIE w Gm.Kiernozia z działką 59 z Sokołowa Kolonii dla właścicieli lub spadkobiercó właścicieli działki nr 64 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII (GK.6642.1.1617.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII w Gm.Kiernozia z działkami 10, 11, 12, 13, 18, 19, 64, 63, 61, 60, 59 z Sokołowa Kolonii oraz działki ewidencyjnej nr 174 położonej w TERESEWIE w Gm.Kiernozia z działką 59 z Sokołowa Kolonii dla właścicieli lub spadkobiercó właścicieli działki nr 64 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII (GK.6642.1.1617.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 14:04
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 14:10

Zawiadomienie o czynnosciach wyznaczenia punktów granicznych oraz oo czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gm. Nieborów dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli oraz władających działki nr 409 (GK.6642.1.1120.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnosciach wyznaczenia punktów granicznych oraz oo czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gm. Nieborów dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli oraz władających działki nr 409 (GK.6642.1.1120.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 13:40
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 13:45

Przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej, na nieruchomościach oznaczonych według katastru nieruchomości numerami ewidencyjnymi: 2640/2, 2641/2, 2642/3, 2643/5, 2643/12, 2644/7

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2021-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-09-16 12:27

drukuj (Przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej, na nieruchomościach oznaczonych według katastru nieruchomości numerami ewidencyjnymi: 2640/2, 2641/2, 2642/3, 2643/5, 2643/12, 2644/7)

Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

drukuj (Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-09-10 12:49

Zawiadomienie dla Gminy Wyznania Ewangelickiego Augsburskiego w zwiazku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 155 i 199 z dzialkami sąsiednimi położonymi w Gminie Łyszkowice w obrębie KOLONIA ŁYSZKOWICE (GK.6642.1.327.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla Gminy Wyznania Ewangelickiego Augsburskiego w zwiazku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 155 i 199 z dzialkami sąsiednimi położonymi w Gminie Łyszkowice w obrębie KOLONIA ŁYSZKOWICE (GK.6642.1.327.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-08-27 10:46

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Łowiczu)

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 55 z sąsiednimi położonymi w obrębie Wiskienica Górna, gmina Zduny

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 55 z sąsiednimi położonymi w obrębie Wiskienica Górna, gmina Zduny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2021-08-02 13:16
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 13:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 272/1 położonej w obrębie Janowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 272/1 położonej w obrębie Janowice)

Informacja Starosty Łowickiego o ujawnieniu w bazie danych operatu ewidencyjnego modernizacji ewidencji gruntów dla gm. Chąśno

drukuj (Informacja Starosty Łowickiego o ujawnieniu w bazie danych operatu ewidencyjnego modernizacji ewidencji gruntów dla gm. Chąśno)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2021-07-22 13:31

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 1/1 w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7/5 w CZERNIEWIE w Gm.Kiernozia (GK.6642.1.1242.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 1/1 w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7/5 w CZERNIEWIE w Gm.Kiernozia (GK.6642.1.1242.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-20 13:49

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 113 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 113 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-15 15:52

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2021-07-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-15 14:30

drukuj (Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej w Łowiczu.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-15 14:30

Ogłoszenie - dokumentacja geodezyjna 551.7 Bobrowniki

drukuj (Ogłoszenie - dokumentacja geodezyjna 551.7 Bobrowniki)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2021-07-09 10:55

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 110, 162/1 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 110, 162/1 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-08 15:46
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-08 15:47

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 58/2 położonej w ZIELKOWICACH w Gminie Łowicz dla wszystkich osób mających interes prawny przy wcześniej wymienionych czynnościach. (GK.6642.1.900.2021)

drukuj (Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 58/2 położonej w ZIELKOWICACH w Gminie Łowicz dla wszystkich osób mających interes prawny przy wcześniej wymienionych czynnościach. (GK.6642.1.900.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-30 15:39
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 15:41

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1020 w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborówdla dla Spadkobiercy po właścicielu działki 290 oraz 291 położonych w Bobrownikach w Gminie Nieborów (GK.6642.1.652.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1020 w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborówdla dla Spadkobiercy po właścicielu działki 290 oraz 291 położonych w Bobrownikach w Gminie Nieborów (GK.6642.1.652.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-25 14:30

GN.6820.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa majątku pozostałego po podmiocie Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowe "Dromader" Spółka z.o.o. z/s w Zdunach

drukuj (GN.6820.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa majątku pozostałego po podmiocie Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowe "Dromader" Spółka z.o.o. z/s w Zdunach)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2021-06-25 12:05

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, tj. działki nr 91 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla spadkobierców, właścicieli lub władających działkami nr 85, 86, 93 położonych w MYSŁAKOWIE, w Gminie Nieborów.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, tj. działki nr 91 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla spadkobierców, właścicieli lub władających działkami nr 85, 86, 93 położonych w MYSŁAKOWIE, w Gminie Nieborów.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-21 16:12

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

drukuj (Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-06-07 15:31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 21 w ŁAŹNIKACH, gm. Zduny (GK.6642.1.1638.2020)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 21 w ŁAŹNIKACH, gm. Zduny (GK.6642.1.1638.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-02 14:06

Konkurs na stanowisko dyrektora I LO w Łowiczu

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora I LO w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-28 14:48

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-28 14:51

Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działki nr 158 w KRĘPIE w gm. Domaniewice o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (GK.6642.1.929.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działki nr 158 w KRĘPIE w gm. Domaniewice o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (GK.6642.1.929.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-25 10:18

Zawiadomienie dla właścicieli, spadkobierców, władających działką nr 44 w POLESIU w gm. Łyszkowice o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 43 (GK.6642.1.913.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla właścicieli, spadkobierców, władających działką nr 44 w POLESIU w gm. Łyszkowice o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 43 (GK.6642.1.913.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-19 13:56

Informacja o wyborze oferty

drukuj (Informacja o wyborze oferty)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-10 10:03

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic działki oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej nr dz. 830/3 położonej w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.2392.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic działki oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej nr dz. 830/3 położonej w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.2392.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-05 09:53

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób władających działką nr 122 w MAURZYCACH w Gminie Zduny (GK.6642.1.668.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób władających działką nr 122 w MAURZYCACH w Gminie Zduny (GK.6642.1.668.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-29 16:42

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Spadkobiercy właściciela działki nr 727 położonej w POPOWIE w Gminie Łowicz (GK.6642.1.629.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Spadkobiercy właściciela działki nr 727 położonej w POPOWIE w Gminie Łowicz (GK.6642.1.629.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-29 16:38
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 16:38

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-27 16:37

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego z MODERNIZACJI ewidencji gruntów i budynków GMINY CHĄŚNO - dla każdego, kogo interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu.

drukuj (Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego z MODERNIZACJI ewidencji gruntów i budynków GMINY CHĄŚNO - dla każdego, kogo interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-23 14:10

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-23 12:08
 • zmodyfikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 12:11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data publikacji: 2021-04-22 16:35

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-22 16:35

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 189 z działkami sąsiednimi, położonymi w DZIERZGÓWKU, w Gm. Nieborów (GK.6642.1.2074.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 189 z działkami sąsiednimi, położonymi w DZIERZGÓWKU, w Gm. Nieborów (GK.6642.1.2074.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-22 13:10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 847 z działką 848, oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 847 dla współwłaściciela działki nr 848 położonej w NIEBOROWIE (GK.6642.1.603.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 847 z działką 848, oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 847 dla współwłaściciela działki nr 848 położonej w NIEBOROWIE (GK.6642.1.603.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-20 07:58

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej dla aktualnych współwłaścicieli działki nr 7484, położonej w Łowiczu przy ul.Zagrodowej 39 (GK.6642.1.491.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej dla aktualnych współwłaścicieli działki nr 7484, położonej w Łowiczu przy ul.Zagrodowej 39 (GK.6642.1.491.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-12 18:36

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki

drukuj (Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-06 15:47

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na wybór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu nr RPLD.09.02.01-IP. 01-10-002/21 Centrum Usług Środowiskowych

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na wybór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu nr RPLD.09.02.01-IP. 01-10-002/21 Centrum Usług Środowiskowych)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2746E

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-03-31 12:32

drukuj (Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2746E)

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
   data wytworzenia: 2021-03-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-03-29 17:09

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 209/2 z działkami 208/2 oraz 215 położonymi w BŁĘDOWIE w Gminie Chąśno dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 208/2 (adres: Błędów 33)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 209/2 z działkami 208/2 oraz 215 położonymi w BŁĘDOWIE w Gminie Chąśno dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 208/2 (adres: Błędów 33))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-29 14:16

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2021 r. dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-03-24 12:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 32 w Stachlewie, gm.Łyszkowice dla współwłaścicielki działek nr 1133 oraz 34 położonych w Stachlewie, gm Łyszkowice lub jej ewentualnych spadkobierców.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 32 w Stachlewie, gm.Łyszkowice dla współwłaścicielki działek nr 1133 oraz 34 położonych w Stachlewie, gm Łyszkowice lub jej ewentualnych spadkobierców.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-17 17:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1489 dla aktualnych właścicieli oraz spadkobiercy po zmarłym właścicielu działek nr 1490 i 1484/1 położonych w Łowiczu przy ul. Poznańskiej 96 i 98

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1489 dla aktualnych właścicieli oraz spadkobiercy po zmarłym właścicielu działek nr 1490 i 1484/1 położonych w Łowiczu przy ul. Poznańskiej 96 i 98)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-12 11:32

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-03-23 16:45

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2217.2020 Bratkowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2217.2020 Bratkowice)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2021-02-15 08:29

Zawiadomienie dla włąscicieli działek ewidencyjnych nr 291 (adres: Dzierzgówek nr 80), 320/6, 295/1 (adres: Dzierzgówek nr 85) z obrębu DZIERZGÓWEK (gm. Nieborów) w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 250/2.

drukuj (Zawiadomienie dla włąscicieli działek ewidencyjnych nr 291 (adres: Dzierzgówek nr 80), 320/6, 295/1 (adres: Dzierzgówek nr 85) z obrębu DZIERZGÓWEK (gm. Nieborów) w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 250/2.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-12 15:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w miejscowości Kompina.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w miejscowości Kompina.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-11 12:23

Zawiadomienia dla spadkobierców właścicieli działki nr 3297 na BRATKOWICACH o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3298 z działkami nr 3162/3, 3297, 3362 na Bratkowicach w Łowiczu (zgłoszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6642.1.2217.2020)

drukuj (Zawiadomienia dla spadkobierców właścicieli działki nr 3297 na BRATKOWICACH o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3298 z działkami nr 3162/3, 3297, 3362 na Bratkowicach w Łowiczu (zgłoszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6642.1.2217.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-10 15:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 239/6, 240, 250/3 z działkami nr 488, 239/7, 240, 238/2, 275, 276, 256, 248, 259, 264, 263 w DZIERZGÓWKU

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 239/6, 240, 250/3 z działkami nr 488, 239/7, 240, 238/2, 275, 276, 256, 248, 259, 264, 263 w DZIERZGÓWKU)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-05 18:35
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 18:38

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1 w POLESIU z działką 3/3 w Dzierzgówku