Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

kliknij na link poniżej, aby wybrać odpowiedni podkatalog

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1670.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1670.2019)

Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod korytem rzeki linią kablową SN

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-10-08 15:48

Ogłoszenie PGW WP Dyrektora ZZ w Łowiczu w sprawie wydania pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przez wody powierzchniowe rzeki rurociągiem kablowym w postaci kabla światłowodowego

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-10-08 15:45

Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu w sprawie udzilenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanału

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-10-08 15:39

ogłoszenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy nielegalnej przebudowy zbieracza

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-10-08 15:35

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019)

Posiedzenie Komisji_stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-10-02 13:18

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-20 12:00

Ogłoszenie- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

drukuj (Ogłoszenie- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-09-30 13:15

Ogłoszenie- badanie stanu instalacji gazowej

drukuj (Ogłoszenie- badanie stanu instalacji gazowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-09-30 13:09

Ogłoszenie-wykonanie wentylacji grawitacyjnej

drukuj (Ogłoszenie-wykonanie wentylacji grawitacyjnej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-09-30 13:01

Obwieszczenie Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków bytowych

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-30 10:03

Zawiadomienie i Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-30 10:00

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452)

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-26 08:33

Obwieszczenie Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnychwodnegi i usługę wodną

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-24 10:37

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-20 15:07

Obwieszczenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na usługę wodną

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-12 11:16
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-12 11:17

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-09-10 13:58

Zarząd Powiatu Łowickiego zleci konserwację kotłowni gazowej w budynku w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7 w sezonie grzewczym 2019/2020

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego zleci konserwację kotłowni gazowej w budynku w Łowiczu przy ul. Świętojańskiej 5/7 w sezonie grzewczym 2019/2020)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-09-10 10:47

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi określenia wartości nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ulicy Zacisznej 8

drukuj (Zapytanie ofertowe dotyczące usługi określenia wartości nieruchomości położonej w Łowiczu, przy ulicy Zacisznej 8)

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-09-04
 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-04 14:44

Zawiadomienie i Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Pisia-Zwierzyniec w Łowiczu w km 1+150

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-03 14:12

Zawiadomienie i Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-09-03 14:07

Zawiadomienie i Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-08-26 10:35

Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.

drukuj (Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-08-23 13:06

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 21.08.2019r. do 10.09.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczony do wynajmu obejmujący lokal w budynku w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na rzecz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-08-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-21 15:53

Ogłoszenie Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania o udzielenie pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zabudowę odcinka rowuwn

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-08-19 09:42

Obwieszczenie Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnegi i usługę wodną

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-08-19 09:37

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii- Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) - strefa żółta (obszar ochronny)

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-08-09 09:59

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

 • opublikował: Jarosław Burzykowski
  data publikacji: 2019-08-08 12:39

Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz

drukuj (Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz)

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

drukuj (Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś)

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
   data wytworzenia: 2019-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-26 14:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 14:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni W Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu Produkcji Opakowań OPAKOMET Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego C w km 4+870

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu
   data wytworzenia: 2019-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-26 14:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 14:24

Starosta Łowicki podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 28.06.2019 roku ZPOW Agros Nova Sp. z o.o., Sp.k., ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz zostało wszczęte postępowanie w sprawie nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego znak: OS.6222.4.2015 z dnia 31.12.2015 wydanego dla Agros Nova Brands Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 61A na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa surowców

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
   data wytworzenia: 2019-07-25
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-25 11:02

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

Ogłoszenie i obwieszczenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-07-17 12:32

Ogłoszenie i zawiadomienie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wniosek T-Mobile Polska SA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-07-09 10:55

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe SA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-07-03 15:33

Obwieszczenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZPO OPAKOMET w Łowiczu

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-06-04 12:20

Ogłoszenie i zawiadomienie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kiernozia

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-06-04 12:17

Ogłoszenie i zawiadomienie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego dla bazy transportowej OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-06-04 12:12

INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO

drukuj (INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-06-03 10:03

Starosta Łowicki informuje I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w obrębie 0012 Seligów gm. Łyszkowice oznaczonej nr dz. 642,643,651,652,652,658,659,683,684, wyznaczony na dzień 16 maja 2019r. został zakończony wynikiem negatywnym. (pismo w załączniku)

drukuj (Starosta Łowicki informuje I ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat niezabudowanej nieruchomości rolnej, stanowiącej własnośc Skarbu Państwa położonej w obrębie 0012 Seligów gm. Łyszkowice oznaczonej nr dz. 642,643,651,652,652,658,659,683,684, wyznaczony na dzień 16 maja 2019r. został zakończony wynikiem negatywnym. (pismo w załączniku))

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-05-27 11:56

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

Zawiadomienie i Informacja Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla EKOŁOWICZANKI Sp. z o.o znak: OS.6222.1.2015 z dnia 28.08.2015 r wydanego dla Grupy Producentów Mleka „EKOŁOWICZANKA” Sp. z o. o. z siedziba w Łowiczu ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, zlokalizowanej w Łowiczu ul. Nadbzurzańska Dolna 42a zmienionego decyzją Starosty Łowickiego znak: OS.6222.2.2017 z dnia 18.09.2017r.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-05-07 12:17
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-07 12:22

Zawiadomienie i informacja Dyrekotra RZGW Warszawa w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę rurociągu kablowego w gm. Łyszkowice

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-05-07 12:00

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2019 r.

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-04-30 09:42

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.231.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.231.2019)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-04-24 14:29

Ogłoszenie wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 19.04.2019r. do 09.05.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego obejmujący lokal użytkowy (pok. Nr 1 i 2) w budynku w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 przeznaczony do wynajmu na rzecz PGW Wody Polskie.

drukuj (Ogłoszenie wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-04-19 11:24
 • zmodyfikował: Aneta Felczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 11:25

Zawiadomienie i Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla AGROS Nova Sp. z o.o Sp. k

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-04-09 09:56
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-09 10:00

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Skrzecz
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 11:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu z dnia 25 marca 2019 roku

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-04-03 13:42

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Haczykowska-Kotlarska
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-25 15:50

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-18 12:27

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-03-12 12:54

GK.6642.1.110.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości.

drukuj (GK.6642.1.110.2019 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości.)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-25 14:37
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 14:42

Wezwanie GK.6642.1.1665.2019

drukuj (Wezwanie GK.6642.1.1665.2019)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-19 11:59

Starosta Łowicki ogłasza, że :

dla miasta Łowicza została utworzona baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT" oraz baza danych obiektów topograficznych "BDOT500".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że :)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-15 14:04

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 1 lutego  2019 do 22 lutego  2019r.  wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych  w Gminie Łyszkowice,  obręb 0012 Seligów oznaczonych nr działki: 642, 643, 651, 652, 658, 659, 683, 684 o łącznej o powierzchni 3.3800ha  ha, przeznaczonej do wydzierżawienia  na okres do 3 lat

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 15:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-08 15:26

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 08.02.2019r. do 28.02.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego obejmujący lokal użytkowy w budynku w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28 przeznaczony do wynajmu na rzecz banku prowadzącego punkt obsługi kasowej Starostwa Powiatowego.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 14:48

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-01-15 13:39
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 12:12

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:02
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:04

Starosta Łowicki informuje

Starosta Łowicki informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 08.01.2019r. do 28.01.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  obejmujący  część działki oznaczonej nr 2517/1 położonej w Łowiczu przy ul. Bolimowskiej.
 

drukuj (Starosta Łowicki informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-08 13:32

Obwieszczenie Starosty Łowickiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: budowie drogi dojazdowej od skrzyżowania ul. 1-Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu, budowie drogi łączącej ul. 3-Maja i ul. Napoleońską, rozbudowie ulicy Napoleońskiej, rozbudowie ulicy Magazynowej, z infrastrukturą techniczną tj. sieciami energetycznymi średniego i niskiego napięcia, siecią oświetlenia ulicznego, siecią wodociągową, teletechniczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-17 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 09:13

Informacja o wyborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne), ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 14 listopada 2018 r

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-12-28 14:34
Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Powiat Łowicki ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 15:59

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2018-11-05 10:53

Zawiadomienie i Informacja Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla ZPOW Agros Nova Sp. z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-10-30 14:27
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 14:30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Korabka

  • opublikował: Zbigniew Rybus
   data publikacji: 2018-10-26 12:01

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Korabka)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-10-26 12:01

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia wyznaczenia punktów granicznych miasto Łowicz, obr. Kostka

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia wyznaczenia punktów granicznych miasto Łowicz, obr. Kostka)

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2018-10-18 13:35

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Domaniewice, Łyszkowice, Bielawy dla obrębów podanych w tabeli.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Domaniewice, Łyszkowice, Bielawy dla obrębów podanych w tabeli.)

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 08.10.2018r do 28.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy obejmujący nieruchomość rolną położoną  w obrębie  Zduny ozn. nr 283/3, 201, 142, 81, 354.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego informuje)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-10-09 12:23

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

Zarząd Powiatu Łowickiego

ogłasza

 

     III ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 27.09.2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-09-27 11:04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.137.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.137.2018)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi)

Zawiadamiam, że w dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 132/4 położonej w miejscowości Bielawy w gminie Bielawy.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Jędraszkiewicz
   data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-29 13:51

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-08-27 15:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2018-08-17 13:12

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  • data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-14 12:44

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.275.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.275.2018)

Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

drukuj (Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-08-03 12:27

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zarządzenie nr 56/2018 z dn. 24.07.2018r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Domaniewice

drukuj (Zarządzenie nr 56/2018 z dn. 24.07.2018r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Domaniewice)

zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Agros Nowa Sp z o.o Sp.k.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-07-02 13:05

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 12:15

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188)

Ogłoszenie i Obwieszczenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu-postępowanie w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-06-13 10:31
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:35

Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

drukuj (Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.)

Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Duszczyk
   data wytworzenia: 2018-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-05 11:51

drukuj (Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.)

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-03 10:27

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-03-21 12:06
 • zmodyfikował: Zbigniew Rybus
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 12:05

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-28 10:21

Ogłoszenie o wskaźniku zwiększajacym w 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:28

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:22

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-05 11:15

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:18

Informacja GGN.6811.7.2017

drukuj (Informacja GGN.6811.7.2017)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:14
POSTANOWIENIE Nr 773-9/2017 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łowickiego

Zawiadomienie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Rybus
   data wytworzenia: 2017-11-17
  • opublikował: Zbigniew Rybus
   data publikacji: 2017-11-17 10:31

drukuj (Zawiadomienie)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2017-11-17 10:32

Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz

drukuj (Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-03 08:48
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 08:50

Informacja GGN.6821.7.103.2017

drukuj (Informacja GGN.6821.7.103.2017)

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-02 15:30

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz

drukuj (Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-27 13:35

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-25 14:29

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-24 14:06

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 16 października 2017 do 6 listopada 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Kiernozia  obręb  Kiernozia  oznaczonej nr działki 413/3  o powierzchni 6.8000 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-09 15:35
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 13:20

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł)

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 06.10.2017r. do 26.10.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy obejmujący działkę nr 576 położoną w Bąkowie Górnym.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-06 10:53

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-05 15:30

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 5 października 2017 do 27 października 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Nieborów  obręb Bobrowniki  oznaczonej nr działki 685  o powierzchni 0.3200  ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-04 14:08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

  • data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-27 12:28

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego)

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Ogłoszenie Starosty Łowickiego  w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego  lekarza do stwierdzania zgonu, jego przyczyny oraz  wystawienia karty zgonu, w przypadku gdy nie może tego dokonać lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj.od 8 czerwca 2017 do 29 czerwca  2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Łyszkowice  obręb 0008 Łyszkowice Śródmieście  oznaczonej nr działki 17/4  o powierzchni 0.1775 ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 01-02 czerwca 2017r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie nieczynny.
 

drukuj (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 27 kwietnia 2017 do 18 maja 2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr działki 2020/1 o powierzchni 3.5179 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat .

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
organizacja wypoczynku letniego,
organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego,

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 10.02.2017r. do 02.03.2017r.) wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców obejmujący lokale mieszkalne w Łowiczu przy ul. Blich 11 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:02
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza dancyh geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:16

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza danych obiektów topograficznych "BDOT500"

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:20

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla Agros Nova

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:14

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:16

zniana pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:19

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla OSM ŁOWICZ

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

postanowienie prostujące wydane przez Starostę Łowickiego pozwolenie zintegrowane dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

zmiana z urzędu pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191453
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-14 14:17

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7060634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 14:17

Stopka strony