Ścieżka nawigacyjna

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

kliknij na link poniżej, aby wybrać odpowiedni podkatalog

Ogłoszenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zapytanie ofertowe

drukuj (Zapytanie ofertowe)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2020-01-15 15:36

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Dzierzgówek GK.6642.1.1849.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Dzierzgówek GK.6642.1.1849.2019)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej GN.6821.27.2019 orzekającej o udostępnieniu nieruchomości położonej w gminie Łowicz, obrębie Zielkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/4, firmie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

drukuj (Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej GN.6821.27.2019 orzekającej o udostępnieniu nieruchomości położonej w gminie Łowicz, obrębie Zielkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/4, firmie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia.)

Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w post. adm. w sprawie wykonania rozbiórki sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia- Zielkowice działka ewid.284/18

drukuj (Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w post. adm. w sprawie wykonania rozbiórki sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia- Zielkowice działka ewid.284/18)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-12-23 14:07

Ogłoszenie PGW WP Dyrekotra ZZ w Łowiczu dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu retencyjnego w obrębie Bobiecko gmina Łyszkowice

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-12-23 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia- Zielkowice , działka ewid. 284/18

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia- Zielkowice , działka ewid. 284/18)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2019-12-20
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-12-20 16:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Reczulska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-20 16:06

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1676.2019 NIeborów dz. nr 269

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1676.2019 NIeborów dz. nr 269)

Zarządzenie nr 77/2019 Starosty Łowickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-11 08:45

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 235 z działkami sąsiednimi - obręb Złaków Kościelny, gmina Zduny

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 235 z działkami sąsiednimi - obręb Złaków Kościelny, gmina Zduny)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-12-11 08:18

Zarządzenie nr 13/2019 p.o. Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 04.12.2019r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, będącej w odpłatnym użytkowaniu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat

drukuj (Zarządzenie nr 13/2019 p.o. Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 04.12.2019r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, będącej w odpłatnym użytkowaniu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-12-04
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-12-05 08:59

Oferta wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

drukuj (Oferta wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Bakalarska
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-12-02 11:40

Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert na wykonywanie czynności polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2019-11-25 14:32

Ogłoszenie-wykonanie przeglądu kominiarskiego 2019

drukuj (Ogłoszenie-wykonanie przeglądu kominiarskiego 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-11-18 15:10

Ogłoszenie- wykonanie przeglądu technicznego 2019

drukuj (Ogłoszenie- wykonanie przeglądu technicznego 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-11-18 15:04

Ogłoszenie- wykonanie operatu działka 2060/3

drukuj (Ogłoszenie- wykonanie operatu działka 2060/3)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2019-11-18 10:37

Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Łowickiego w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łowiczu

drukuj (Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Łowickiego w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2019-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 12:03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019)

Posiedzenie Komisji_stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-10-02 13:18

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-20 12:00

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452)

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-26 08:33

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2019-09-20 15:08

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-20 15:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-09-10 13:58

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-09-04
 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-04 14:44

Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.

drukuj (Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-08-23 13:06

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii- Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) - strefa żółta (obszar ochronny)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2019-08-09 09:59

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

Metryka

 • opublikował: Jarosław Burzykowski
  data publikacji: 2019-08-08 12:39

Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz

drukuj (Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz)

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-29 10:16

drukuj (Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś)

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO

drukuj (INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-06-03 10:03

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2019-05-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 10:04

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-04-30 09:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Skrzecz
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 11:27

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Haczykowska-Kotlarska
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-25 15:50

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-18 12:27

Wezwanie GK.6642.1.1665.2019

drukuj (Wezwanie GK.6642.1.1665.2019)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-19 11:59

Starosta Łowicki ogłasza, że :

dla miasta Łowicza została utworzona baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT" oraz baza danych obiektów topograficznych "BDOT500".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że :)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-15 14:04

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-01-15 13:39
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 12:12

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:02

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:04

Obwieszczenie Starosty Łowickiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: budowie drogi dojazdowej od skrzyżowania ul. 1-Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu, budowie drogi łączącej ul. 3-Maja i ul. Napoleońską, rozbudowie ulicy Napoleońskiej, rozbudowie ulicy Magazynowej, z infrastrukturą techniczną tj. sieciami energetycznymi średniego i niskiego napięcia, siecią oświetlenia ulicznego, siecią wodociągową, teletechniczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-17 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 09:13

Informacja o wyborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne), ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 14 listopada 2018 r

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-12-28 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2018-12-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-17 09:11
Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Powiat Łowicki ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 15:59

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2018-11-05 10:53

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2018-10-18 13:35

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi)

Zawiadamiam, że w dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 132/4 położonej w miejscowości Bielawy w gminie Bielawy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Jędraszkiewicz
   data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-29 13:51

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Mirosława Pawlata
   data publikacji: 2018-08-14 11:29

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 12:15

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188)

Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

drukuj (Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.)

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-03 10:27

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-28 10:21

Ogłoszenie o wskaźniku zwiększajacym w 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:28

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:22

Informacja GGN.6811.7.2017

drukuj (Informacja GGN.6811.7.2017)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:14
POSTANOWIENIE Nr 773-9/2017 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łowickiego

Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz

drukuj (Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-03 08:48
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 08:50

Informacja GGN.6821.7.103.2017

drukuj (Informacja GGN.6821.7.103.2017)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-02 15:30

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-27 12:28

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego)

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Ogłoszenie Starosty Łowickiego  w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego  lekarza do stwierdzania zgonu, jego przyczyny oraz  wystawienia karty zgonu, w przypadku gdy nie może tego dokonać lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
organizacja wypoczynku letniego,
organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego,

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza dancyh geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:16

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza danych obiektów topograficznych "BDOT500"

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 194665
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-17 10:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7251847
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-22 15:43

Stopka strony