Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

kliknij na link poniżej, aby wybrać odpowiedni podkatalog

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.)

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2018-11-05 10:53

Decyzja GGN.683.5.3.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania

drukuj (Decyzja GGN.683.5.3.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania)

Zawiadomienie i Informacja Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla ZPOW Agros Nova Sp. z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-10-30 14:27
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 14:30

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Korabka

  • opublikował: Zbigniew Rybus
   data publikacji: 2018-10-26 12:01

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Korabka)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-10-26 12:01

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia wyznaczenia punktów granicznych miasto Łowicz, obr. Kostka

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia wyznaczenia punktów granicznych miasto Łowicz, obr. Kostka)

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2018-10-18 13:35

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Domaniewice, Łyszkowice, Bielawy dla obrębów podanych w tabeli.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Domaniewice, Łyszkowice, Bielawy dla obrębów podanych w tabeli.)

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 08.10.2018r do 28.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy obejmujący nieruchomość rolną położoną  w obrębie  Zduny ozn. nr 283/3, 201, 142, 81, 354.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego informuje)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-10-09 12:23

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

Zarząd Powiatu Łowickiego

ogłasza

 

     III ustny nieograniczony przetarg przeprowadzony w dniu 27.09.2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a na sprzedaż nieruchomości  położonej w Łowiczu, obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 został zakończony negatywnie.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-09-27 11:04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.137.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.137.2018)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi)

Zawiadamiam, że w dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 132/4 położonej w miejscowości Bielawy w gminie Bielawy.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Jędraszkiewicz
   data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-29 13:51

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-08-27 15:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.255.2018)

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2018-08-17 13:12

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  • data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-14 12:44

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.275.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.275.2018)

Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

drukuj (Ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-08-03 12:27

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Agros Nowa Sp z o.o Sp.k.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-07-02 13:05

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 12:15

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188)

Ogłoszenie i Obwieszczenie PGW WP Dyrekotra Zarządu Zlewni w Łowiczu-postępowanie w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-06-13 10:31
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:35

Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

drukuj (Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.)

Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Duszczyk
   data wytworzenia: 2018-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-05 11:51

drukuj (Ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych dz.357/1 obręb: 0007- Chruślin Gmina Bielawy z działkami sąsiednimi.)

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-03 10:27

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2018-03-21 12:06
 • zmodyfikował: Zbigniew Rybus
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-21 12:05

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-28 10:21

Ogłoszenie o wskaźniku zwiększajacym w 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:28

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:22

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-05 11:15

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

drukuj (Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:18

Informacja GGN.6811.7.2017

drukuj (Informacja GGN.6811.7.2017)

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:14
POSTANOWIENIE Nr 773-9/2017 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łowickiego

Zawiadomienie

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Rybus
   data wytworzenia: 2017-11-17
  • opublikował: Zbigniew Rybus
   data publikacji: 2017-11-17 10:31

drukuj (Zawiadomienie)

 • opublikował: Zbigniew Rybus
  data publikacji: 2017-11-17 10:32

Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz

drukuj (Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-03 08:48
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 08:50

Informacja GGN.6821.7.103.2017

drukuj (Informacja GGN.6821.7.103.2017)

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-02 15:30

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz

drukuj (Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części obrębów położonych na terenie miasta Łowicz)

 • data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-27 13:35

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-25 14:29

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-24 14:06

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 16 października 2017 do 6 listopada 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Kiernozia  obręb  Kiernozia  oznaczonej nr działki 413/3  o powierzchni 6.8000 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do lat 3.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-09 15:35
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-10 13:20

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł)

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 06.10.2017r. do 26.10.2017r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy obejmujący działkę nr 576 położoną w Bąkowie Górnym.

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-06 10:53

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków)

 • data wytworzenia: 2017-10-05
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-05 15:30

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 5 października 2017 do 27 października 2017 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Nieborów  obręb Bobrowniki  oznaczonej nr działki 685  o powierzchni 0.3200  ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego .

drukuj ()

 • data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-10-04 14:08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

  • data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-27 12:28

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego)

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Ogłoszenie Starosty Łowickiego  w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego  lekarza do stwierdzania zgonu, jego przyczyny oraz  wystawienia karty zgonu, w przypadku gdy nie może tego dokonać lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj.od 8 czerwca 2017 do 29 czerwca  2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Łyszkowice  obręb 0008 Łyszkowice Śródmieście  oznaczonej nr działki 17/4  o powierzchni 0.1775 ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego 

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 01-02 czerwca 2017r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie nieczynny.
 

drukuj (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A został wywieszony na okres 21 dni tj.od 27 kwietnia 2017 do 18 maja 2017 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr działki 2020/1 o powierzchni 3.5179 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat .

drukuj (Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje)

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA Sp.z o.o

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2017-04-18 12:37
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
organizacja wypoczynku letniego,
organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego,

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 10.02.2017r. do 02.03.2017r.) wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców obejmujący lokale mieszkalne w Łowiczu przy ul. Blich 11 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:02
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla Agros Nova

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:14

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:16

zniana pozwolenia zintegrowanego dla GPM EKOŁOWICZANKA

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:19

pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Łowickiego dla OSM ŁOWICZ

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

postanowienie prostujące wydane przez Starostę Łowickiego pozwolenie zintegrowane dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

zmiana z urzędu pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Łowickiego dla OSM Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-05-18 15:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 174724
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-14 13:43

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5661378
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 12:46

Stopka strony