Ścieżka nawigacyjna

 • Ogłoszenia i komunikaty

Treść strony

BIP oferta wycena - aktualizacja 2022

drukuj (BIP oferta wycena - aktualizacja 2022)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-09-26 12:12

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

drukuj (Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Woźniak
 • opublikował: Marcel Kacprzak
  data publikacji: 2022-09-16 14:22

Obwieszczenia PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Łyszkowice

drukuj (Obwieszczenia PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Łyszkowice)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-09-16 13:47

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Kiernozia

drukuj (Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Gminy Kiernozia)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-09-14 15:54

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Grzegorza Wagnera

drukuj (Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pana Grzegorza Wagnera)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-09-14 15:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 i 207 dla współwłaścicieli działki nr 263 położonej w Gaju gm. Bielawy (GKN.6642.1.595.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 11 i 207 dla współwłaścicieli działki nr 263 położonej w Gaju gm. Bielawy (GKN.6642.1.595.2022))

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-09-14 13:04

Ogłoszenie - konserwacja pieca w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7

drukuj (Ogłoszenie - konserwacja pieca w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-14 10:00

Wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy

drukuj (Wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-06 09:09

wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy

drukuj (wykaz nieruchomości Powiatu Łowickiego obejmujący lokal przeznaczony do wynajmu na rzecz dotychczasowego najemcy)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-09-06 09:03

Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Nieborów, obręb Bełchów (ustalenie odszkodowania)

drukuj (Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Nieborów, obręb Bełchów (ustalenie odszkodowania))

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-08-24 12:01

Zapytanie ofertowe -wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Nieborów (ustalenie odszkodowania)

drukuj (Zapytanie ofertowe -wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Nieborów (ustalenie odszkodowania))

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-08-24 11:53

Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Dzierzgów i Bełchów (ustalenie odszkodowania)

drukuj (Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Dzierzgów i Bełchów (ustalenie odszkodowania))

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-08-24 11:51

Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Dzierzgówek (ustalenie odszkodowania)

drukuj (Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonych w gminie Nieborów, obręb Dzierzgówek (ustalenie odszkodowania))

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-08-24 11:47

GKN.6821.67.2022 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości- gmina Kiernozia, obręb Sokołów Towarzystwo, dz. ewid. nr 127

drukuj (GKN.6821.67.2022 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości- gmina Kiernozia, obręb Sokołów Towarzystwo, dz. ewid. nr 127)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-08-22 15:48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów działki ewidencyjnej nr 1013 dla współwłaścicieli działki nr 225 położonej we WRZECZKU gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1135.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz wyznaczenia punktów działki ewidencyjnej nr 1013 dla współwłaścicieli działki nr 225 położonej we WRZECZKU gm. Łyszkowice (GKN.6642.1.1135.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-08-22 15:41

Zapytanie ofertowe - wycena dz. 2536/8 obręb Śródmieście

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena dz. 2536/8 obręb Śródmieście)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-08-18 10:14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki oznaczone nr 4/14, 5/27 i 15/44, obręb B43 Łódź

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki oznaczone nr 4/14, 5/27 i 15/44, obręb B43 Łódź)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-08-12 16:12

Zgłoszenie zmiany danych - 1720 (91982N!) JACKOWICE - SPÓŁDZIELNIA (WSK_ZDUNY_JACKOWICE)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-08-08 15:53

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 39 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 39 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-08-03 14:39

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości dot. dz. nr 2536/8 obręb Śródmieście

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości dot. dz. nr 2536/8 obręb Śródmieście)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-08-02 13:04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 41 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 41 położonej w MYSŁAKOWIE, w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.939.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-29 14:36
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-29 14:37

Ogłoszenie - wycena nieruchomości przejętej pod drogi - dz. nr 553/2 obręb Kompina

drukuj (Ogłoszenie - wycena nieruchomości przejętej pod drogi - dz. nr 553/2 obręb Kompina)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-07-27 11:34

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem ewidencyjnym 93, dla spadkobierców po współwłaścicielach działki 86 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.962.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem ewidencyjnym 93, dla spadkobierców po współwłaścicielach działki 86 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.962.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-15 07:51

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki widencyjnej nr 701 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie BOBROWA, gmina Łyszkowice dla współwłaściciela działki nr 700 (GKN.6642.1.1014.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki widencyjnej nr 701 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie BOBROWA, gmina Łyszkowice dla współwłaściciela działki nr 700 (GKN.6642.1.1014.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-07-07 16:26

GKN.6821.15.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Kiernozia, obrębie Sokołów Towarzystwo, nr ewidencyjny 127

drukuj (GKN.6821.15.2021 Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Kiernozia, obrębie Sokołów Towarzystwo, nr ewidencyjny 127)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-06-30 12:48

Zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych

drukuj (Zaproszenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-06-30 09:38

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia odszkodowania za działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 4/14, 5/27 i 15/44, położone w Łodzi, w obrębie B-43

drukuj (Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. ustalenia odszkodowania za działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 4/14, 5/27 i 15/44, położone w Łodzi, w obrębie B-43)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-06-29 13:22

Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla EKOŁOWICZANKI Sp. z o.o., ul. Nadbzurzańska Dolna 42A, 99-400 Łowicz na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych (2)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-06-27 14:39

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 452/3, obręb Bąków Górny

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 452/3, obręb Bąków Górny)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-06-22 12:12
 • zmodyfikował: Karolina Miodek
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-22 12:24

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 204/1 Bąków Górny

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 204/1 Bąków Górny)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-06-22 11:43

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami 633/1 a 632/5, dla Właścicieli działki nr 632/5 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.469.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami 633/1 a 632/5, dla Właścicieli działki nr 632/5 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.469.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-06-03 15:17

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 644/3, 645/1, 646/4, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 646/4 oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych nr działek 644/3, 645/1 i 646/4 położonych w BEŁCHOWIE w Gminie Nieborów dla Współwłaścicieli działki nr 568 (GKN.6642.1.20.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 644/3, 645/1, 646/4, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 646/4 oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegających podziałowi oznaczonych nr działek 644/3, 645/1 i 646/4 położonych w BEŁCHOWIE w Gminie Nieborów dla Współwłaścicieli działki nr 568 (GKN.6642.1.20.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-06-03 10:07

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2022-06-02 13:54

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graniczny, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/1 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/1 z działkami sąsiednimi, dla aktualnych właścicieli i władających działką nr 355 położoną w KIERNOZI w Gminie Kiernozia (GKN.6642.1.191.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków graniczny, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 382/1 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/1 z działkami sąsiednimi, dla aktualnych właścicieli i władających działką nr 355 położoną w KIERNOZI w Gminie Kiernozia (GKN.6642.1.191.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-31 15:34

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81/1 z działkami 80 i 81/2, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działki 81/2 położonej w obrębie Łyszkowice w gminie Łyszkowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 81/1 z działkami 80 i 81/2, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działki 81/2 położonej w obrębie Łyszkowice w gminie Łyszkowice)

Metryka

 • data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-05-20 13:06
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-20 13:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 z działką nr 136/1, położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 z działką nr 136/1, położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022))

Metryka

 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2022-05-18 14:07

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2022-05-16 14:36

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2022-05-16 14:34

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 231 i 403 z działką nr 418, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 231 i 403 oraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 238 a działką 418 i czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 399 z działką nr 418 dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 238 i 399 (GKN.6642.1.655.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 231 i 403 z działką nr 418, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 231 i 403 oraz o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy działką nr 238 a działką 418 i czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 399 z działką nr 418 dla Spadkobierców po zmarłym właścicielu działek nr 238 i 399 (GKN.6642.1.655.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-16 11:46

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 270, 329, 330, 331, 348 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Właścicieli działek nr 270, 329, 330, 331, 348 położonych w MYSŁAKOWIE w gminie Nieborów (GKN.6642.1.513.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-12 11:13

Zawiadomienie dla Spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 81, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79/2 z działką nr 81 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.209.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla Spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 81, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 79/2 z działką nr 81 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GKN.6642.1.209.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-10 11:01

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 746, 747, 745_1, 748_1 z działkami sąsiednimi, w tym działką nr 749, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Współwłaściciela działki nr 749 (GKN.6642.1.197.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 746, 747, 745_1, 748_1 z działkami sąsiednimi, w tym działką nr 749, położonych w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborów, dla Współwłaściciela działki nr 749 (GKN.6642.1.197.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-05 13:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 i 136/1 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/1 i 136/1 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz, dla Spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 135/1 (GKN.6642.1.594.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-05-05 12:58

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2022 r. dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi

Metryka

 • opublikował: Marcel Kacprzak
  data publikacji: 2022-04-27 08:32

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych dla współwłaścicieli działki nr 635 i właściciela działki nr 617/7 położonych w obrębie MYSŁAKÓW w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.546.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/ wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych dla współwłaścicieli działki nr 635 i właściciela działki nr 617/7 położonych w obrębie MYSŁAKÓW w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.546.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-26 15:48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 136 położonej w JERZEWIE w Gm. Kiernozia (GKN.6642.1.296.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 136 położonej w JERZEWIE w Gm. Kiernozia (GKN.6642.1.296.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-26 15:31

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 3809/1 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3809_1 położonej w ŁOWICZU w obrębie Łowicka Wieś (GKN.6642.1.293.2022)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 3809/1 o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3809_1 położonej w ŁOWICZU w obrębie Łowicka Wieś (GKN.6642.1.293.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-20 15:27
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-20 15:28

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminy Zduny

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminy Zduny)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-04-19 10:40

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 500 położonej w ZDUNACH w gm. Zduny (GKN.6642.1.412.2022)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 500 położonej w ZDUNACH w gm. Zduny (GKN.6642.1.412.2022))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-04-13 14:17

obwieszczenie starosty

drukuj (obwieszczenie starosty)

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-04-08 09:19

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 745/3, obręb Strugienice

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 745/3, obręb Strugienice)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-04-05 09:05

Ogłoszenie - wycena działek wydzielonych pod drogi

drukuj (Ogłoszenie - wycena działek wydzielonych pod drogi)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-04-04 15:00

Ogłoszenie - oferta dot. usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

drukuj (Ogłoszenie - oferta dot. usunięcia nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-04-04 15:26

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - dz. nr nr 1455/2 obręb Korabka

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - dz. nr nr 1455/2 obręb Korabka)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-04-04 14:03

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-03-18 14:48

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.

drukuj (Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 r.)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 272 obręb Nieborów)

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 272 obręb Nieborów))

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2022-03-11 11:07
 • zmodyfikował: Karolina Miodek
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-11 11:10

Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbkowice Górne, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki nr 443 oraz 444

drukuj (Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbkowice Górne, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki nr 443 oraz 444)

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 5044/4 na odcinku z działką nr 5044/3, położonych w obrębie KOSTKA, w Mieście Łowicz, dla Spadkobiercy po współwłaścicielce działki nr 5044/4. (GKN.6642.1.648.2021)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 5044/4 na odcinku z działką nr 5044/3, położonych w obrębie KOSTKA, w Mieście Łowicz, dla Spadkobiercy po współwłaścicielce działki nr 5044/4. (GKN.6642.1.648.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-03-10 15:35

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 263 z działkami nr 262, 305, 306, 308/1, położonych w obrębie ARKADIA, w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 263 z działkami nr 262, 305, 306, 308/1, położonych w obrębie ARKADIA, w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-03-10 15:22
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 15:30

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego)

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-03-03 10:41

Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Miasto Łowicz, obręb Zielkówka, nr ewidencyjny: 2907/1, 2915/1

drukuj (Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Miasto Łowicz, obręb Zielkówka, nr ewidencyjny: 2907/1, 2915/1)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-03-01 15:16

Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Miasto Łowicz, obręb Zielkówka, nr ewidencyjny 2906/1

drukuj (Zapytanie ofertowe- wycena nieruchomości położonej w gminie Miasto Łowicz, obręb Zielkówka, nr ewidencyjny 2906/1)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2022-03-01 15:13

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2022-02-25 14:04

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego

drukuj (Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego)

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 214/1, 214/2 obręb Sobocka Wieś

drukuj (zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 214/1, 214/2 obręb Sobocka Wieś)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 919, 920 Chąśno Drugie

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek 919, 920 Chąśno Drugie)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 300 obręb Krępa

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 300 obręb Krępa)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 509 z działkami sąsiednimi nr 508, 510, 516, 738/2 i 895 położonymi w ZDUNACH w gm. Zduny, dla Właściciela działki nr 508 położonej w Zdunach (GKN.6642.1.461.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 509 z działkami sąsiednimi nr 508, 510, 516, 738/2 i 895 położonymi w ZDUNACH w gm. Zduny, dla Właściciela działki nr 508 położonej w Zdunach (GKN.6642.1.461.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-02-01 14:32
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-01 14:33

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 84 i 145 w PATOKACH w Gm.Nieborów dla Spadkobiercy współwłaścicielki działek nr 144 i 83 położonych w Patokach w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.509.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 84 i 145 w PATOKACH w Gm.Nieborów dla Spadkobiercy współwłaścicielki działek nr 144 i 83 położonych w Patokach w Gm. Nieborów (GKN.6642.1.509.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-02-01 14:14

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów elektrycznych

drukuj (Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów elektrycznych)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-01-31 12:03

Ogłoszenie - 5 letnie przeglądy techniczne budynków

drukuj (Ogłoszenie - 5 letnie przeglądy techniczne budynków)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2022-01-31 11:48

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2022-01-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2022-01-27 12:59

drukuj (Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie)

Obwieszczenie

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2022-01-13 12:20

Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, dla właścicieli działek nr 64/3, 70/5, 176/1, 177/1, 74, 67/5, 68/5, 76/1, 77 położonych w obrębie OSZKOWICE w Gminie Bielawy

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic, dla właścicieli działek nr 64/3, 70/5, 176/1, 177/1, 74, 67/5, 68/5, 76/1, 77 położonych w obrębie OSZKOWICE w Gminie Bielawy)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2022-01-04 15:34
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-04 15:35

Obwieszczenie droga Bełchów-Dzierzgów

drukuj (Obwieszczenie droga Bełchów-Dzierzgów)

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-12-27 14:19

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla właściciela działki nr 3007 oraz spadkobiercach po właścicielach lub współwłaścicielach działek nr 3006, 2980/2, 3013/2, 3013/1, 3010, 3005/1, 3005/2, 3011, 3016 położonych w obrębie ZIELKÓWKA w Łowiczu

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości dla właściciela działki nr 3007 oraz spadkobiercach po właścicielach lub współwłaścicielach działek nr 3006, 2980/2, 3013/2, 3013/1, 3010, 3005/1, 3005/2, 3011, 3016 położonych w obrębie ZIELKÓWKA w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-12-03 13:50

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr 2640/2 obręb Bolimowska

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości ozn. nr 2640/2 obręb Bolimowska)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2021-11-25 15:18

Ogłoszenie - badanie stanu instalacji gazowej 2021

drukuj (Ogłoszenie - badanie stanu instalacji gazowej 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:30

Ogłoszenie - przeglądy techniczne budynków 2021

drukuj (Ogłoszenie - przeglądy techniczne budynków 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:32

Ogłoszenie - wykonanie przeglądu kominiarskiego 2021

drukuj (Ogłoszenie - wykonanie przeglądu kominiarskiego 2021)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-16 09:27

Zapytanie ofertowe

drukuj (Zapytanie ofertowe)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-11-15 13:14

Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 545 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 545 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-11-03 08:11

Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 680 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021))

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobiercy po zmarłym właścicielu działki nr 680 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 679,683,544 położonych w BOCHENIU w Gminie Łowicz (GKN.6642.1.7.2021)))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-11-03 07:58

Zgłoszenie nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT35410 ŁOWICZ SZPITAL

drukuj (Zgłoszenie nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT35410 ŁOWICZ SZPITAL)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2021-10-29 11:08

Zawiadomienie dla przedstawicieli gruntów wspólnych wsi Dzierzgów lub osób odpowiedzialnych za działkę nr 461 oraz dla spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 469 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 468 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w DZIERZGOWIE, gm.Nieborów (GK.6642.1.853.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla przedstawicieli gruntów wspólnych wsi Dzierzgów lub osób odpowiedzialnych za działkę nr 461 oraz dla spadkobiercy po zmarłych właścicielach działki nr 469 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 468 oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w DZIERZGOWIE, gm.Nieborów (GK.6642.1.853.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-27 13:18

Ogłoszenie - rozbiórka dwóch słupów oświetleniowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863r. nr 12

drukuj (Ogłoszenie - rozbiórka dwóch słupów oświetleniowych przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863r. nr 12)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2021-10-27 10:12

wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do użyczenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

drukuj (wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do użyczenia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2021-10-26 10:36

Informacja o przyznaniu stypendium studentom medycyny

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Kirej
   data publikacji: 2021-10-26 08:42

drukuj (Informacja o przyznaniu stypendium studentom medycyny)

Metryka

 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2021-10-26 08:41

Zawiadomienie dla właściciela działki nr 308/1 o czynnościach wznowienia znaków granicznych działek o nr 263 i 3021 z działkami 259,262,308_1,362 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla właściciela działki nr 308/1 o czynnościach wznowienia znaków granicznych działek o nr 263 i 3021 z działkami 259,262,308_1,362 położonych w ARKADII w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-21 12:54
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 12:55

Zawiadomienie dla wszystkich osób zainteresowanych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 177 z działką 176, położonych w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1445.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób zainteresowanych o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 177 z działką 176, położonych w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1445.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-21 12:39

Zawiadomienie dla Współwłaścicieli działki nr 430/1 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 428_3,428_1,427 z działkami sąsiednimi oraz przyjęcia granic nieruchomości (działki nr 382/1, 384/1, 385/1, 427, 428/3, 428/1, 388, 386) podlegającej podziałowi położonymi w OTOLICACH w Gminie Łowicz (GK.6642.1.2087.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla Współwłaścicieli działki nr 430/1 o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 428_3,428_1,427 z działkami sąsiednimi oraz przyjęcia granic nieruchomości (działki nr 382/1, 384/1, 385/1, 427, 428/3, 428/1, 388, 386) podlegającej podziałowi położonymi w OTOLICACH w Gminie Łowicz (GK.6642.1.2087.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-19 12:54

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 z działkami 61, 63, 64 położonymi w Gminie Kiernozia w SOKOŁOWIE KOLONII dla spadkobiercy po właścicielach działek nr 63 i 64 (GK.6642.1.1617.2021).

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 z działkami 61, 63, 64 położonymi w Gminie Kiernozia w SOKOŁOWIE KOLONII dla spadkobiercy po właścicielach działek nr 63 i 64 (GK.6642.1.1617.2021).)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-10-19 12:00
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 12:01

Zgłoszenie nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji - BT31265 ŁOWICZ_KNS

drukuj (Zgłoszenie nieistotnej zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji - BT31265 ŁOWICZ_KNS)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2021-10-12 15:06

Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działek 578 i 306 położonych w ARKADII w Gm.Nieborów czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 263,300,301,302/1 (GK.6642.1.1771.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działek 578 i 306 położonych w ARKADII w Gm.Nieborów czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 263,300,301,302/1 (GK.6642.1.1771.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-30 15:15

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla właścicieli działek nr 405/7 i 406/7 ołożonych w Mysłakowie w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1120.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla właścicieli działek nr 405/7 i 406/7 ołożonych w Mysłakowie w Gminie Nieborów (GK.6642.1.1120.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-21 16:50

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami.

drukuj (Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami.)

Metryka

 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-09-21 12:32

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 62, 63, 64, 65 położonych w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli działki nr 246 położonej w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz (GKN.6642.1.24.2021)..

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 62, 63, 64, 65 położonych w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli działki nr 246 położonej w STRZELCEWIE w Gm. Łowicz (GKN.6642.1.24.2021)..)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 14:28

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII w Gm.Kiernozia z działkami 10, 11, 12, 13, 18, 19, 64, 63, 61, 60, 59 z Sokołowa Kolonii oraz działki ewidencyjnej nr 174 położonej w TERESEWIE w Gm.Kiernozia z działką 59 z Sokołowa Kolonii dla właścicieli lub spadkobiercó właścicieli działki nr 64 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII (GK.6642.1.1617.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 56 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII w Gm.Kiernozia z działkami 10, 11, 12, 13, 18, 19, 64, 63, 61, 60, 59 z Sokołowa Kolonii oraz działki ewidencyjnej nr 174 położonej w TERESEWIE w Gm.Kiernozia z działką 59 z Sokołowa Kolonii dla właścicieli lub spadkobiercó właścicieli działki nr 64 położonej w SOKOŁOWIE KOLONII (GK.6642.1.1617.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 14:04
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 14:10

Zawiadomienie o czynnosciach wyznaczenia punktów granicznych oraz oo czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gm. Nieborów dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli oraz władających działki nr 409 (GK.6642.1.1120.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnosciach wyznaczenia punktów granicznych oraz oo czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 404 położonej w MYSŁAKOWIE w Gm. Nieborów dla właścicieli lub spadkobierców właścicieli oraz władających działki nr 409 (GK.6642.1.1120.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-09-20 13:40
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 13:45

Przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej, na nieruchomościach oznaczonych według katastru nieruchomości numerami ewidencyjnymi: 2640/2, 2641/2, 2642/3, 2643/5, 2643/12, 2644/7

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2021-09-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-09-16 12:27

drukuj (Przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej, na nieruchomościach oznaczonych według katastru nieruchomości numerami ewidencyjnymi: 2640/2, 2641/2, 2642/3, 2643/5, 2643/12, 2644/7)

Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

drukuj (Ogłoszenie - nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Ilona Fudała
  data publikacji: 2021-09-10 12:49

Zawiadomienie dla Gminy Wyznania Ewangelickiego Augsburskiego w zwiazku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 155 i 199 z dzialkami sąsiednimi położonymi w Gminie Łyszkowice w obrębie KOLONIA ŁYSZKOWICE (GK.6642.1.327.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla Gminy Wyznania Ewangelickiego Augsburskiego w zwiazku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych o nr 155 i 199 z dzialkami sąsiednimi położonymi w Gminie Łyszkowice w obrębie KOLONIA ŁYSZKOWICE (GK.6642.1.327.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-08-27 10:46

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-08-26 09:35

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora ZSP nr 3 w Łowiczu)

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 55 z sąsiednimi położonymi w obrębie Wiskienica Górna, gmina Zduny

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 55 z sąsiednimi położonymi w obrębie Wiskienica Górna, gmina Zduny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  data publikacji: 2021-08-02 13:16
 • zmodyfikował: Żaneta Fijałkowska-Olba
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-02 13:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 272/1 położonej w obrębie Janowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 272/1 położonej w obrębie Janowice)

Informacja Starosty Łowickiego o ujawnieniu w bazie danych operatu ewidencyjnego modernizacji ewidencji gruntów dla gm. Chąśno

drukuj (Informacja Starosty Łowickiego o ujawnieniu w bazie danych operatu ewidencyjnego modernizacji ewidencji gruntów dla gm. Chąśno)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2021-07-22 13:31

Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 1/1 w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7/5 w CZERNIEWIE w Gm.Kiernozia (GK.6642.1.1242.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla współwłaścicieli działki nr 1/1 w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 7/5 w CZERNIEWIE w Gm.Kiernozia (GK.6642.1.1242.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-20 13:49

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 113 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 113 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-15 15:52

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej w Łowiczu.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2021-07-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-07-15 14:30

drukuj (Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie przedłużenia ul. Nieborowskiej do ul. Dworcowej w Łowiczu.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-15 14:30

Ogłoszenie - dokumentacja geodezyjna 551.7 Bobrowniki

drukuj (Ogłoszenie - dokumentacja geodezyjna 551.7 Bobrowniki)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2021-07-09 10:55

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 110, 162/1 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 110, 162/1 w DZIERZGÓWKU w Gm.Nieborów (GK.6642.1.879.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-07-08 15:46
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-08 15:47

Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

drukuj (Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-07-08 11:30

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 58/2 położonej w ZIELKOWICACH w Gminie Łowicz dla wszystkich osób mających interes prawny przy wcześniej wymienionych czynnościach. (GK.6642.1.900.2021)

drukuj (Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 58/2 położonej w ZIELKOWICACH w Gminie Łowicz dla wszystkich osób mających interes prawny przy wcześniej wymienionych czynnościach. (GK.6642.1.900.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-30 15:39
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 15:41

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1020 w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborówdla dla Spadkobiercy po właścicielu działki 290 oraz 291 położonych w Bobrownikach w Gminie Nieborów (GK.6642.1.652.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1020 w BOBROWNIKACH w Gminie Nieborówdla dla Spadkobiercy po właścicielu działki 290 oraz 291 położonych w Bobrownikach w Gminie Nieborów (GK.6642.1.652.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-25 14:30

GN.6820.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa majątku pozostałego po podmiocie Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowe "Dromader" Spółka z.o.o. z/s w Zdunach

drukuj (GN.6820.4.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa majątku pozostałego po podmiocie Przedsiębiorstwo Transportowo- Usługowe "Dromader" Spółka z.o.o. z/s w Zdunach)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2021-06-25 12:05

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

drukuj (Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa)

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2021-06-24 10:33

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, tj. działki nr 91 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla spadkobierców, właścicieli lub władających działkami nr 85, 86, 93 położonych w MYSŁAKOWIE, w Gminie Nieborów.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic oraz czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, tj. działki nr 91 położonej w MYSŁAKOWIE w Gminie Nieborów dla spadkobierców, właścicieli lub władających działkami nr 85, 86, 93 położonych w MYSŁAKOWIE, w Gminie Nieborów.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-21 16:12

Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami

drukuj (Zaproszenie do składania ofert - opieka stomatologiczna nad uczniami)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-06-07 15:31

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 21 w ŁAŹNIKACH, gm. Zduny (GK.6642.1.1638.2020)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla wszystkich osób mających interes prawny przy ustaleniu przebiegu granic działki nr 21 w ŁAŹNIKACH, gm. Zduny (GK.6642.1.1638.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-06-02 14:06

Konkurs na stanowisko dyrektora I LO w Łowiczu

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora I LO w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-28 14:48

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 1 w Łowiczu)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-28 14:51

Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działki nr 158 w KRĘPIE w gm. Domaniewice o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (GK.6642.1.929.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla spadkobierców właścicieli działki nr 158 w KRĘPIE w gm. Domaniewice o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek (GK.6642.1.929.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-25 10:18

Zawiadomienie dla właścicieli, spadkobierców, władających działką nr 44 w POLESIU w gm. Łyszkowice o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 43 (GK.6642.1.913.2021)

drukuj (Zawiadomienie dla właścicieli, spadkobierców, władających działką nr 44 w POLESIU w gm. Łyszkowice o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 43 (GK.6642.1.913.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-19 13:56

Informacja o wyborze oferty

drukuj (Informacja o wyborze oferty)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-05-10 10:03

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic działki oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej nr dz. 830/3 położonej w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.2392.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic działki oraz przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej nr dz. 830/3 położonej w NIEBOROWIE w Gminie Nieborów (GK.6642.1.2392.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-05-05 09:53

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób władających działką nr 122 w MAURZYCACH w Gminie Zduny (GK.6642.1.668.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób władających działką nr 122 w MAURZYCACH w Gminie Zduny (GK.6642.1.668.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-29 16:42

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Spadkobiercy właściciela działki nr 727 położonej w POPOWIE w Gminie Łowicz (GK.6642.1.629.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla Spadkobiercy właściciela działki nr 727 położonej w POPOWIE w Gminie Łowicz (GK.6642.1.629.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-29 16:38
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-29 16:38

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wydaniu decyzji nr 214/2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-27 16:37

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego z MODERNIZACJI ewidencji gruntów i budynków GMINY CHĄŚNO - dla każdego, kogo interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu.

drukuj (Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego z MODERNIZACJI ewidencji gruntów i budynków GMINY CHĄŚNO - dla każdego, kogo interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-23 14:10

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-23 12:08
 • zmodyfikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 12:11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data publikacji: 2021-04-22 16:35

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-22 16:35

Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 189 z działkami sąsiednimi, położonymi w DZIERZGÓWKU, w Gm. Nieborów (GK.6642.1.2074.2020)

drukuj (Zawiadomienie dla wszystkich osób mających interes prawny, o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej o nr 189 z działkami sąsiednimi, położonymi w DZIERZGÓWKU, w Gm. Nieborów (GK.6642.1.2074.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-22 13:10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 847 z działką 848, oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 847 dla współwłaściciela działki nr 848 położonej w NIEBOROWIE (GK.6642.1.603.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 847 z działką 848, oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 847 dla współwłaściciela działki nr 848 położonej w NIEBOROWIE (GK.6642.1.603.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-20 07:58

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej dla aktualnych współwłaścicieli działki nr 7484, położonej w Łowiczu przy ul.Zagrodowej 39 (GK.6642.1.491.2021)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej dla aktualnych współwłaścicieli działki nr 7484, położonej w Łowiczu przy ul.Zagrodowej 39 (GK.6642.1.491.2021))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-04-12 18:36

Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki

drukuj (Wykaz szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Łowicki)

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-04-06 15:47

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na wybór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu nr RPLD.09.02.01-IP. 01-10-002/21 Centrum Usług Środowiskowych

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na wybór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji Projektu nr RPLD.09.02.01-IP. 01-10-002/21 Centrum Usług Środowiskowych)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2746E

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
   data wytworzenia: 2021-03-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-03-31 12:32

drukuj (Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105303E w gminie Łyszkowice, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2746E)

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
   data wytworzenia: 2021-03-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-03-29 17:09

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 209/2 z działkami 208/2 oraz 215 położonymi w BŁĘDOWIE w Gminie Chąśno dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 208/2 (adres: Błędów 33)

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 209/2 z działkami 208/2 oraz 215 położonymi w BŁĘDOWIE w Gminie Chąśno dla spadkobiercy po zmarłym współwłaścicielu działki nr 208/2 (adres: Błędów 33))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-29 14:16

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2021 r. dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-03-24 12:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 32 w Stachlewie, gm.Łyszkowice dla współwłaścicielki działek nr 1133 oraz 34 położonych w Stachlewie, gm Łyszkowice lub jej ewentualnych spadkobierców.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 32 w Stachlewie, gm.Łyszkowice dla współwłaścicielki działek nr 1133 oraz 34 położonych w Stachlewie, gm Łyszkowice lub jej ewentualnych spadkobierców.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-17 17:24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1489 dla aktualnych właścicieli oraz spadkobiercy po zmarłym właścicielu działek nr 1490 i 1484/1 położonych w Łowiczu przy ul. Poznańskiej 96 i 98

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 1489 dla aktualnych właścicieli oraz spadkobiercy po zmarłym właścicielu działek nr 1490 i 1484/1 położonych w Łowiczu przy ul. Poznańskiej 96 i 98)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-03-12 11:32

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2021-03-23 16:45

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2217.2020 Bratkowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2217.2020 Bratkowice)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2021-02-15 08:29

Zawiadomienie dla włąscicieli działek ewidencyjnych nr 291 (adres: Dzierzgówek nr 80), 320/6, 295/1 (adres: Dzierzgówek nr 85) z obrębu DZIERZGÓWEK (gm. Nieborów) w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 250/2.

drukuj (Zawiadomienie dla włąscicieli działek ewidencyjnych nr 291 (adres: Dzierzgówek nr 80), 320/6, 295/1 (adres: Dzierzgówek nr 85) z obrębu DZIERZGÓWEK (gm. Nieborów) w związku z czynnościami ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 250/2.)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-12 15:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w miejscowości Kompina.

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w miejscowości Kompina.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2021-02-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-11 12:23

Zawiadomienia dla spadkobierców właścicieli działki nr 3297 na BRATKOWICACH o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3298 z działkami nr 3162/3, 3297, 3362 na Bratkowicach w Łowiczu (zgłoszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6642.1.2217.2020)

drukuj (Zawiadomienia dla spadkobierców właścicieli działki nr 3297 na BRATKOWICACH o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 3298 z działkami nr 3162/3, 3297, 3362 na Bratkowicach w Łowiczu (zgłoszenie pracy geodezyjnej o nr GK.6642.1.2217.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-10 15:29

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 239/6, 240, 250/3 z działkami nr 488, 239/7, 240, 238/2, 275, 276, 256, 248, 259, 264, 263 w DZIERZGÓWKU

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 239/6, 240, 250/3 z działkami nr 488, 239/7, 240, 238/2, 275, 276, 256, 248, 259, 264, 263 w DZIERZGÓWKU)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-05 18:35
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-05 18:38

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1 w POLESIU z działką 3/3 w Dzierzgówku

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 1 w POLESIU z działką 3/3 w Dzierzgówku)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-02-05 18:14

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu punktów granicznych dla działki nr 484 z działkami sąsiednimi w Mystkowicach

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wznowieniu punktów granicznych dla działki nr 484 z działkami sąsiednimi w Mystkowicach)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-01-27 10:56

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 187-3 z działką nr 203 w Janinowie, gm. Bielawy

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 187-3 z działką nr 203 w Janinowie, gm. Bielawy)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-01-19 13:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 121 z działką nr 118 w Klewkowie, gm. Łowicz

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 121 z działką nr 118 w Klewkowie, gm. Łowicz)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-01-19 13:48

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1446.2020 obr. Jastrzębia

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1446.2020 obr. Jastrzębia)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2021-01-12 07:04

0Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewid. oraz czynnościach przyjęcia granic dz. nr 91 w Mysłakowie, gm.Nieborów

drukuj (0Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewid. oraz czynnościach przyjęcia granic dz. nr 91 w Mysłakowie, gm.Nieborów)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2021-01-11 11:25

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1290.2020 Kalenice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1290.2020 Kalenice)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-12-22 15:13

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2300.2020 Kalenice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.2300.2020 Kalenice)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-12-22 15:11
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 15:14

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działki nr 68 z Dzierzgowa w Gminie Nieborów (zgłoszenie pracy geodezyjnej GK.6642.1.1423.2020)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działki nr 68 z Dzierzgowa w Gminie Nieborów (zgłoszenie pracy geodezyjnej GK.6642.1.1423.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2020-12-02 10:30

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 01.12.2020r.

drukuj (Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 01.12.2020r.)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Reczulska
  data publikacji: 2020-12-02 06:35

Obwieszczenia Starosty Łowickiego - rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – etap II

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
   data wytworzenia: 2020-12-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-12-01 10:07

drukuj (Obwieszczenia Starosty Łowickiego - rozbudowa drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie – etap II)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-01 10:06

Informacja o przyznaniu stypendium studentom medycyny

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data publikacji: 2020-12-01 08:55

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2020-12-01 08:54

Informacja o posiedzeniu Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium studentom medycyny

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2020-11-26 15:45

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działek nr 21, 181, 457, 454, 458, 515, 476, 478,480, 482, 484, 486, 19, 179, 64, 407/2 z Dzierzgowa i działką nr 160 z Bełchowa w Gminie Nieborów (zgłoszenie pracy geodezyjnej GK.6642.1.1423.2020)

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic działek nr 21, 181, 457, 454, 458, 515, 476, 478,480, 482, 484, 486, 19, 179, 64, 407/2 z Dzierzgowa i działką nr 160 z Bełchowa w Gminie Nieborów (zgłoszenie pracy geodezyjnej GK.6642.1.1423.2020))

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2020-11-24 15:09
 • zmodyfikował: Edyta Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 15:13

Zapytanie ofertowe na wyłonienie koronera.

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2020-11-19 09:38

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data publikacji: 2020-11-18 11:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 480 z działką 479 Marywil

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 480 z działką 479 Marywil)

Metryka

 • opublikował: Edyta Mazur
  data publikacji: 2020-11-18 07:54

Zawiadomienia GK.66402.1.1730.2020 obręb Zduny

drukuj (Zawiadomienia GK.66402.1.1730.2020 obręb Zduny)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-11-18 07:02

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.606.2020 Łyszkowice

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.606.2020 Łyszkowice)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-11-12 16:48

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - GK.6642.1.1464.2020

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - GK.6642.1.1464.2020)

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data wytworzenia: 2020-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-26 13:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data wytworzenia: 2020-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-26 13:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data wytworzenia: 2020-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-26 13:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
   data wytworzenia: 2020-10-26
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-26 13:12

drukuj (Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-26 13:05

Zawiadomienia o czynnościach Ustalenia przebiegu granic w miejscowości Sobota

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach Ustalenia przebiegu granic w miejscowości Sobota)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-10-21 12:04

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 133/1, 133/2, 133/5 z działką nr 134/4, 562 w miejscowości Sypień - GK.6642.1.1290.2020

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 133/1, 133/2, 133/5 z działką nr 134/4, 562 w miejscowości Sypień - GK.6642.1.1290.2020)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-10-06 08:39

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Bełchów GK.6642.1.522.2020

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Bełchów GK.6642.1.522.2020)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-10-02 09:49

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 171 z miejscowości Bobrowa w gminie Łyszkowice GK.6642.1.1276.2020

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dz. nr 171 z miejscowości Bobrowa w gminie Łyszkowice GK.6642.1.1276.2020)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-09-21 15:47

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

drukuj (Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Kotlarska-Gałaj
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-18 14:45

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chruśle dz nr 245 i 246

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Chruśle dz nr 245 i 246)

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 258, 26, 261 z działką 336 -obr. Sobota GK.6642.1.1996.2019

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 258, 26, 261 z działką 336 -obr. Sobota GK.6642.1.1996.2019)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - GK.6642.1.1495.2019 - Nieborów działka numer 91

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - GK.6642.1.1495.2019 - Nieborów działka numer 91)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-08-06 15:27
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 15:34

Zawiadomienia GK.6642.1.1331.2020 Nieborów dz. nr 847

drukuj (Zawiadomienia GK.6642.1.1331.2020 Nieborów dz. nr 847)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-08-05 14:56

Informacja Starosty Łowickiego z dnia 20 lipca 2020r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 23 lipca 2020r. pozycja 4265

drukuj (Informacja Starosty Łowickiego z dnia 20 lipca 2020r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 23 lipca 2020r. pozycja 4265)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-07-27 08:24

Pozwolenie zintegrowane dla OSM w Łowiczu - zmiana

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2020-07-20 10:17

Pozwolenie zintegrowane dla EKOŁOWICZANKA Sp z o.o.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2020-07-15 16:01

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - GK.6642.1.1930.2017 obręb Korabka dz. nr 1266/3

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - GK.6642.1.1930.2017 obręb Korabka dz. nr 1266/3)

Informacja Starosty Łowickiego o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Chąśno dla obrębów podanych w załączonej tabeli.

drukuj (Informacja Starosty Łowickiego o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Chąśno dla obrębów podanych w załączonej tabeli.)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2020-06-23 10:36

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2020 roku dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 328 w obrębie Mysłaków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 328 w obrębie Mysłaków)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z 262 obręb Sobota gmina Bielawy.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2020-05-06 12:00

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z 262 obręb Sobota gmina Bielawy.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-05-06 11:59

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z 261 obręb Sobota gmina Bielawy.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2020-05-06 11:59

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z 261 obręb Sobota gmina Bielawy.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-05-06 11:58

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z działką 260 obręb Sobota gmina Bielawy.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2020-05-06 11:57

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 336 z działką 260 obręb Sobota gmina Bielawy.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-05-06 11:57

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 258 obręb Sobota gmina Bielawy.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2020-05-06 11:56

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 258 obręb Sobota gmina Bielawy.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-05-06 11:55

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 268, 277, 280/1, 276/1 obręb Łyszkowice gmina Łyszkowice.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 268, 277, 280/1, 276/1 obręb Łyszkowice gmina Łyszkowice.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-05-06 09:41

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

STAROSTA ŁOWICKI INFORMUJE : W dniach od 25.05.2020r. - 15.06.2020r. w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12 - sala konferencyjna, w godzinach od 8.00 - 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Łowicz powstały w wyniku prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków (zawiadomienie w załączniku).

drukuj (STAROSTA ŁOWICKI INFORMUJE : W dniach od 25.05.2020r. - 15.06.2020r. w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12 - sala konferencyjna, w godzinach od 8.00 - 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Łowicz powstały w wyniku prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków (zawiadomienie w załączniku).)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz. ewid. 2320 obręb Śródmieście gmina Miasto Łowicz

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz. ewid. 2320 obręb Śródmieście gmina Miasto Łowicz)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-04-21 12:22
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2020/2021 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Łowicka Róża

Łowicka Róża

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie „Nagrody im. Władysława Grabskiego

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Borówek" Im. Krystyny Bochenek z dnia 16 Marca 2020 r.

Zawiadomienie o odwołaniu wyłożenia modernizacji - gmina Łowicz

drukuj (Zawiadomienie o odwołaniu wyłożenia modernizacji - gmina Łowicz)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-03-18 14:34

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu DO ODWOŁANIA zawiesza posiedzenia składów orzekających w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności i wyłącza bezpośrednią obsługę interesnatów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Myczka
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-18 09:46

Gdzie można złożyć dokumenty za potwierdzeniem ich odbioru

Szanowni Państwo, 
Informujemy, iż w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego kancelaria Starostwa Powiatowego w Łowiczu, gdzie można złożyć dokumenty za potwierdzeniem ich odbioru, mieści się w budynku przy ul. Stanisławskiego 30. 
Drzwi wejściowe w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28 oraz ul. Stanisławskiego 30 a, są zamknięte dla klientów. W przypadkach koniecznych prosimy pukać do drzwi. Podobnie zamknięte są drzwi wejściowe w budynku, gdzie mieści się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30. 
W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod poniżej wskazanymi 
nr telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane kontaktowe znajdą Państwo również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakładce Starostwo Powiatowe – Wydziały, Biura, Samodzielne Stanowiska 
Prosimy o zrozumienie powyższych zmian w funkcjonowaniu, wynikają one ze wspólnej troski o zdrowie w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
46 854 94 42 lub 46 854 94 43
Wydział Architektoniczno-Budowlany
46 854 94 58 lub 46 854 94 59
Wydział Geodezji i Kartografii
46 854 94 31 lub 46 854 94 37
lub 46 854 94 40
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
46 854 94 85 lub 46 854 94 53
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
46 837 03 47 lub 601 611 882
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Łowicz
46 830 34 65
Wydział Organizacyjny
46 837 59 02
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
46 854 94 47 lub 46 854 94 51
Wydział Finansowy
46 854 94 22 lub 46 854 94 23
Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami
46 854 94 73 lub 46 854 94 77
Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
46 837 88 46 lub 509 023 246
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
46 830 00 64
Wydział Komunikacji
46 854 94 64 lub 46 854 94 65
lub 46 854 94 67
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
46 837 03 16
 

drukuj (Gdzie można złożyć dokumenty za potwierdzeniem ich odbioru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Kosiorek
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-16 13:57

W związku z koronawirusem w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie prosimy Państwa o ograniczenie swoich wizyt w Starostwie Powiatowym w Łowiczu do minimum.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Kosiorek
   data wytworzenia: 2020-03-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-03-16 11:30

Zawieszenie - do odwołania – wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30 dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju UE

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, opierając się na opinii Związku Powiatów Polskich, w celu ograniczenia liczby klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu, od dnia 16 marca 2020 r. zawieszone zostanie - do odwołania – wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30 – dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.
Oznacza to, że od dnia 16 marca br. nie będą wymierzane kary obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
O odwołaniu tej decyzji mieszkańcy Powiatu Łowickiego zostaną niezwłocznie poinformowani.

Jednocześnie przypominamy, że prawo jazdy można odebrać za pośrednictwem operatora pocztowego, należy tylko we wniosku zaznaczyć taki sposób jego przekazania.

drukuj (Zawieszenie - do odwołania – wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30 dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju UE)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Kosiorek
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-16 11:22

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic - obręb: Niedźwiada gmina Łowicz. GK.6642.1.413.2020

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic - obręb: Niedźwiada gmina Łowicz. GK.6642.1.413.2020)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2020-03-12 15:23

Starosta Łowicki przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), która weszła w życie 16 lipca 2019 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% dla osób, które spełniają kryteria, wynikające z art. 9a ustawy.

drukuj (Starosta Łowicki przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), która weszła w życie 16 lipca 2019 r. z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% dla osób, które spełniają kryteria, wynikające z art. 9a ustawy.)

Metryka

 • opublikował: Karolina Miodek
  data publikacji: 2020-03-02 15:00

STAROSTA ŁOWICKI INFORMUJE: W dniach od 09.04.2010 r. - 30.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a pokój 18, w godzinach od 9.00-15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Łowicz powstały w wyniku prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

drukuj (STAROSTA ŁOWICKI INFORMUJE: W dniach od 09.04.2010 r. - 30.04.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 a pokój 18, w godzinach od 9.00-15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Łowicz powstały w wyniku prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków.)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Dzierzgówek GK.6642.1.1849.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - Dzierzgówek GK.6642.1.1849.2019)

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1676.2019 NIeborów dz. nr 269

drukuj (Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1676.2019 NIeborów dz. nr 269)

Zarządzenie nr 77/2019 Starosty Łowickiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łowickim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-11 08:45

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 235 z działkami sąsiednimi - obręb Złaków Kościelny, gmina Zduny

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 235 z działkami sąsiednimi - obręb Złaków Kościelny, gmina Zduny)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-12-11 08:18

Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert na wykonywanie czynności polegającej na stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Kirej
  data wytworzenia: 2019-11-25
 • opublikował: Dorota Kirej
  data publikacji: 2019-11-25 14:32

Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Łowickiego w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łowiczu

drukuj (Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Łowickiego w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Wężowska
  data wytworzenia: 2019-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 12:03

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Sobocka Wieś - GK.6642.1.1572.2019)

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - M. Łowicz, obr. Korabka, GK.6642.1.1718.2019)

Posiedzenie Komisji_stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-10-02 13:18

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-20 12:00

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GK.6642.1.1584.2019 Nieborów dz. nr 451, 452)

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych - Gmina Kiernozia, Obręb Kiernozia, dz. 278, 279)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-26 08:33

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.

 • Metryka

  • opublikował: Aneta Felczyńska
   data publikacji: 2019-09-20 15:08

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Mysłaków, gmina Nieborów.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-09-20 15:07

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Mysłaków)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-09-10 13:58

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-09-04
 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-09-04 14:44

Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.

drukuj (Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z obrębów Gminy Łowicz: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Wygoda, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Świeryż.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2019-08-23 13:06

Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

Metryka

 • opublikował: Jarosław Burzykowski
  data publikacji: 2019-08-08 12:39

Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz

drukuj (Zarządzenie Nr 53/2019 z d nia 29 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie weryfikacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) na obszarze gminy Łowicz)

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-29 10:16

drukuj (Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś)

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

Badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach – komunikat dotyczący późnych terminów badań

INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO

drukuj (INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY ŁOWICKIEGO)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-06-03 10:03

Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice - Długa Wieś

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2019-05-16
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-16 10:04

Informacja o wskaźniku zwiększającym w 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Marta Skrzecz
  data publikacji: 2019-04-30 09:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Skrzecz
  data wytworzenia: 2019-04-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-05 11:27

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Łowiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Haczykowska-Kotlarska
  data wytworzenia: 2019-04-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 12:10

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic w związku z wykonywanym operatem projektu podziału nieruchomości GK.6642.1.249.2019)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych GK.6642.1.1516.2018)

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi GGN.6642.1.900.2017)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-25 15:50

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic gm. Zduny, obr. Jackowice - GK.6642.1.265.2019)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-03-18 12:27

Wezwanie GK.6642.1.1665.2019

drukuj (Wezwanie GK.6642.1.1665.2019)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-19 11:59

Starosta Łowicki ogłasza, że :

dla miasta Łowicza została utworzona baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT" oraz baza danych obiektów topograficznych "BDOT500".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że :)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-02-15 14:04

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości GK6642.1.611.2018)

Metryka

 • opublikował: Tomasz Dymek
  data publikacji: 2019-01-15 13:39
 • zmodyfikował: Tomasz Dymek
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-19 12:12

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

drukuj (Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Fudała
  data wytworzenia: 2019-01-11
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:02

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2019-01-11 11:04

Obwieszczenie Starosty Łowickiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: budowie drogi dojazdowej od skrzyżowania ul. 1-Maja do wiaduktu drogowego w Łowiczu, budowie drogi łączącej ul. 3-Maja i ul. Napoleońską, rozbudowie ulicy Napoleońskiej, rozbudowie ulicy Magazynowej, z infrastrukturą techniczną tj. sieciami energetycznymi średniego i niskiego napięcia, siecią oświetlenia ulicznego, siecią wodociągową, teletechniczną, gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-17 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-17 09:13

Informacja o wyborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne), ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 14 listopada 2018 r

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2018-12-28 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2018-12-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-12-17 09:11
Starosta Łowicki ogłasza nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu łowickiego.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Powiat Łowicki ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-04 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 15:59

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działki nr 111 oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 96,97,111 w obrębie Wygoda gmina Łowicz. Informacja o poszukiwanych spadkobiercach działki nr 94.)

Metryka

 • opublikował: Aneta Felczyńska
  data publikacji: 2018-11-05 10:53

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2018-10-18 13:35

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi)

Zawiadamiam, że w dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 132/4 położonej w miejscowości Bielawy w gminie Bielawy.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Jędraszkiewicz
   data wytworzenia: 2018-08-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-08-29 13:51

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pawlata
   data wytworzenia: 2018-08-14
  • opublikował: Mirosława Pawlata
   data publikacji: 2018-08-14 11:29

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-07-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-07-02 12:15

drukuj (Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków, Jamno działka 188)

Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

drukuj (Uchwała Nr 760/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.)

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Siemiński
   data wytworzenia: 2018-04-03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-03 10:27

drukuj (Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wyznaczenia punktów granicznych działka 386/2 Wrzeczko)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma)

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

drukuj (Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Bazak
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-28 10:21

Ogłoszenie o wskaźniku zwiększajacym w 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Mysłaków - chodnik

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:28

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 2750E, odcinek Zawady - Parma

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2018-01-18 08:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:22

Informacja GGN.6811.7.2017

drukuj (Informacja GGN.6811.7.2017)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-12-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-12-04 15:14
POSTANOWIENIE Nr 773-9/2017 KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łowickiego

Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz

drukuj (Starosta Łowicki informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Łowicz)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-03 08:48
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 08:50

Informacja GGN.6821.7.103.2017

drukuj (Informacja GGN.6821.7.103.2017)

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2017-11-02 15:30

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łowickiego, którego mandat wygasł)

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2017-09-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-09-27 12:28

drukuj (Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 26 września 2017 r. ws stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego)

Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

 Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

Ogłoszenie Starosty Łowickiego

Ogłoszenie Starosty Łowickiego  w sprawie wyznaczenia na terenie powiatu łowickiego  lekarza do stwierdzania zgonu, jego przyczyny oraz  wystawienia karty zgonu, w przypadku gdy nie może tego dokonać lekarz leczący chorego w ostatniej chorobie.
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
organizacja wypoczynku letniego,
organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego,

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza dancyh geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT".

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:16

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza danych obiektów topograficznych "BDOT500"

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza, że)

Metryka

 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-13 13:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-15 13:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 223089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-09-26 12:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania