Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 532/2014
z dnia 08 stycznia 2014 r
.
zmieniająca Uchwałę Nr 268/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Marki Regionalnej ,,ŁOWICKIE''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 08:43

Uchwała Nr 533/2014 ZPŁ
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie przekazania środków trwałych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 08:46

Uchwała Nr 534/2014 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 08:50

Uchwała Nr 535/2014 ZPŁ
z dnia 06 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 510/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 grudnia 2013 r.  w sprawie precedury przygotowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2020 ( z rozszerzeniem do 2027 r.)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 08:55

Uchwała Nr 536/2014 ZPŁ
z dnia 07 lutego 2014 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytyłu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:12

Uchwała Nr 537/2014 ZPŁ
z dnia 07 lutego 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XLVIII/318/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:14

Uchwała Nr 538/2014 ZPŁ
z dnia 07 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:19

Uchwała Nr 539/2014 ZPŁ
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:21

Uchwała Nr 540/2014 ZPŁ
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-14 09:25

Uchwała Nr 541/2014 ZPŁ
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:31

Uchwała Nr 542/2014 ZPŁ
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 541/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:36

Uchwała Nr 543/2014 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2014 r.

zmieniająca Uchwałę NR 268/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Marki Regionalnej ,,ŁOWICKIE''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:40

Uchwała Nr 544/2014 ZPŁ
z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemii Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:45

Uchwała Nr 545/2014 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:48

Uchwała Nr 546/2014 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:53

Uchwała Nr 547/2014 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-02-27 14:56

Uchwała Nr 548/2013 ZPŁ
z dnia 19 lutego 2014 r
.
w sprawie przyznania nagród trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:34

Uchwała Nr 549/2014 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIX/328/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:38

Uchwała Nr 550/2014 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:43

Uchwała Nr 551/2014 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:44

Uchwała Nr 552/2014 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 551/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:49

Uchwała Nr 553/2014 ZPŁ
z dnia 03 marca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-12 08:52

Uchwała Nr 554/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Łowicz''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 13:58

Uchwała Nr 555/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Łowicz''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:01

Uchwała Nr 556/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łowickiego w skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia przekazywanego przez Skarb Państwa na rzecz Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:04

Uchwała Nr 557/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:06

Uchwała Nr 558/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:07

Uchwała Nr 559/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 558/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:10

Uchwała Nr 560/2014 ZPŁ
z dnia 12 marca 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatkówbudżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-19 14:12

Uchwała Nr 561/2014 ZPŁ
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-20 13:04

Uchwała Nr 562/2014 ZPŁ
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-20 13:08

Uchwała Nr 563/2014 ZPŁ
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-20 13:11

Uchwała Nr 564/2014 ZPŁ
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-03-20 13:14

Uchwała Nr 565/2014 ZPŁ
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-10 08:38

Uchwała Nr 566/2014 ZPŁ
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LII/338/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-10 08:42

Uchwała Nr 567/2014 ZPŁ
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-10 08:44

Uchwała Nr 568/2014 ZPŁ
z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 567/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-10 08:48

Uchwała Nr 569/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 510/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie procedury przygotowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Łowickiego na lata 2014 - 2020 (z rozszerzeniem do 2027 r.)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:01

Uchwała Nr 570/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ..Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Domaniewice''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:10

Uchwała Nr 571/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru trybu zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Domaniewice''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:13

Uchwała Nr 572/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:17

Uchwała Nr 573/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:21

Uchwała Nr 574/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody zawodnikowi za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:29

Uchwała Nr 575/2014 ZPŁ
z dnia 03 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania nagrody trenerowi za wysokie wyniki we wspólzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-04-15 09:33

Uchwała Nr 576/2014 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego przed sądami, organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu pobytu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:32

Uchwała Nr 577/2014 ZPŁ
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:35

Uchwała Nr 578/2014 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 567/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:40

Uchwała Nr 579/2014 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 578/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 567/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:44

Uchwała Nr 580/2014 ZPŁ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:46

Uchwała Nr 581/2014 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-06 09:49

Uchwała Nr 582/2014 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIV/347/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-09 08:53

Uchwała Nr 583/2014 ZPŁ
z dnia 06 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr 581/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu jej pracy w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-05-09 08:57

Uchwała Nr 584/2014 ZPŁ
z dnia 06 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 507/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:20

Uchwała Nr 585/2014 ZPŁ
z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:22

Uchwała Nr 586/2014 ZPŁ
z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 585/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:24

Uchwała Nr 587/2014 ZPŁ
z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego przed sądami, organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Łowiczu, przekazanych w trwały zarząd.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:27

Uchwała Nr 588/2014 ZPŁ
z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:30

Uchwała Nr 589/2014 ZPŁ
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LV/351/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:33

Uchwała Nr 590/2014 ZPŁ
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:35

Uchwała Nr 591/2014 ZPŁ
z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 590/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:37

Uchwała Nr 592/2014 ZPŁ
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:39

Uchwała Nr 593/2013 ZPŁ
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 592/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:41

Uchwała Nr 594/2014 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-05 09:43

Uchwała Nr 595/2014 ZPŁ
z dnia 04 czerwca 2014 r.

w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działalnia instytucji kultury Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-13 08:30

Uchwała Nr 596/2014 ZPŁ
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa Powiatu Łowickiego w latach 2015 - 2018''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-13 08:40

Uchwała Nr 597/2014 ZPŁ
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2014 r.''

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-06-13 08:46

Uchwała Nr 598/2014 ZPŁ
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-14 14:51

Uchwała Nr 599/2014 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-14 14:53

Uchwała Nr 600/2014 ZPŁ
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 599/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-14 14:57

Uchwała Nr 601/2014 ZPŁ
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LVI/259/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-14 15:04

Uchwała Nr 602/2014 ZPŁ
z dnia 01 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-14 15:06

Uchwała Nr 603/2014 ZPŁ
z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-21 14:41

Uchwała Nr 604/2014 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LVII/365/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-21 14:45

Uchwała Nr 605/2014 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-21 14:46

Uchwała Nr 606/2014 ZPŁ
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 605/2014 ZPŁ z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-21 14:49

Uchwała Nr 607/2014 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-24 15:13

Uchwała Nr 608/2014 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-24 15:16

Uchwała Nr 609/2014 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-24 15:22

Uchwała Nr 610/2014 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-24 15:24

Uchwała Nr 611/2014 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-07-31 12:45

Uchwała Nr 612/2014 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 14:51

Uchwała Nr 613/2014 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 14:54

Uchwała Nr 614/2014 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 14:57

Uchwała Nr 615/2014 ZPŁ
z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 14:58

Uchwała Nr 616/2014 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. nr 12 d, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 15:02

Uchwała Nr 617/2014 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 15:04

Uchwała nr 618/2014 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do zawarcia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu z przeznaczeniem na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 15:08

Uchwała Nr 619/2014 ZPŁ
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2014 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 15:11

Uchwała Nr 620/2014 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-16 15:13

Uchwała Nr 621/2014 ZPŁ
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 620/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:31

Uchwała Nr 622/2014 ZPŁ
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:45

Uchwała Nr 623/2014 ZPŁ
z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2015 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:51

Uchwała Nr 624/2014 ZPŁ
z dnia 04 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LIX/367/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 04 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:53

Uchwała Nr 625/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:57

Uchwała Nr 626/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 12:58

Uchwała Nr 627/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:00

Uchwała Nr 628/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:12

Uchwała Nr 629/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczenie dróg na terenie gminy Nieborów do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:14

Uchwała Nr 630/2014 ZPŁ
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczenie dróg na terenie gminy Domaniewice do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:17

Uchwała Nr 631/2014 ZPŁ
z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr614/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:21

Uchwała Nr 632/2014 ZPŁ
z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:23

Uchwała Nr 633/2014 ZPŁ
z dnia 15 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 632/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:25

Uchwała Nr 634/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie upoważnienia Pana Zdzisława Gołębiowskiego Kierownika Sekcji Planowania i Utrzymania Zaplecza w Powiatowym Zarządzie Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-23 13:30

Uchwała Nr 635/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w 2014 r.''

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 10:57

Uchwała Nr 636/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Chąśno''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:02

Uchwała Nr 637/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 na obszarze gminy Chąśno.''

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:04

Uchwała Nr 638/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:07

Uchwała Nr 639/2014 ZPŁ
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 638/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-09-29 11:10

Uchwała Nr 640/2014 ZPŁ
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LX/375/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-17 15:06

Uchwała Nr 641/2014 ZPŁ
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-17 15:09

Uchwała Nr 642/2014 ZPŁ
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 641/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-17 15:12

Uchwała Nr 643/2014 ZPŁ
z dnia 01 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-17 15:17

Uchwała Nr 644/2014 ZPŁ
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:06

Uchwała Nr 645/2014 ZPŁ
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 628/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:11

Uchwała Nr 646/2014 ZPŁ
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:13

Uchwała Nr 647/2014 ZPŁ
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 646/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:19

Uchwała Nr 648/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:22

Uchwała Nr 649/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:31

Uchwała Nr 650/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie praz termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:41

Uchwała Nr 651/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przeatrgowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:46

Uchwała Nr 652/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku administracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:50

Uchwała Nr 653/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:54

Uchwała Nr 654/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 14:57

Uchwała Nr 655/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynków B i C zlokalizowanych na terenie ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:02

Uchwała Nr 656/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:06

Uchwała Nr 657/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:10

Uchwała Nr 658/2014 ZPŁ
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie wybory trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku admonistracyjnego ZOZ w Łowiczu w ramach projektu: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:14

Uchwała Nr 659/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa Powiatu Łowickiego w latach 2015-2018''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:17

Uchwała Nr 660/2014 ZPŁ
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - II etap''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:22

Uchwała Nr 661/2014 ZPŁ
z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 628/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego'' zmienionej Uchwałą Nr 645/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 października 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:26

Uchwała Nr 662/2014 ZPŁ
z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 594/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 04 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:28

Uchwała Nr 663/2014 ZPŁ
z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:30

Uchwała Nr 664/2014 ZPŁ
z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 663/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:32

Uchwała Nr 665/2014 ZPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,Staże zawodowe - szansą na dobrą pracę'' w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie'' Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:34

Uchwała Nr 666/2014 ZPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie wyboru dostwcy oraz rozliczenia umowy o dofinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja Ekopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-30 15:37

Uchwała Nr 667/2014 ZPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-31 12:56

Uchwała Nr 668/2014 ZPŁ
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 667/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2014-10-31 12:59

Uchwała Nr 669/2014 RPŁ
z dnia 05 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-01 13:55

Uchwała Nr 670/2014 ZPŁ
z dnia 05 listopada 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 669/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 listopada  w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-01 14:00

Uchwała Nr 671/2014 ZPŁ
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr LXII/383/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 14:45

Uchwała Nr 672/2014 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 14:54

Uchwała Nr 673/2014 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 14:57

Uchwała Nr 674/2014 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 14:59

Uchwała Nr 675/2014 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 15:01

Uchwała Nr 676/2014 ZPŁ
z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 675/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-04 15:04

Uchwała Nr 677/2014 ZPŁ
z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubigającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 10:49

Uchwała Nr 678/2014 ZPŁ
z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Zakup i montaż lampy wraz z testami do tomografu komputerowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 10:53

Uchwała Nr 679/2014 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2014 r.

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 10:57

Uchwała Nr 680/2014 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 10:59

Uchwała Nr 681/2014 ZPŁ
z dnia 02 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 680/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 11:02

Uchwała Nr 682/2014 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 507/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 11:04

Uchwała Nr 683/2014 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 11:06

Uchwała Nr 684/2014 ZPŁ
z dnia 09 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 683/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 11:09

Uchwała Nr 1/2014 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potzreb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:26

Uchwała Nr 2/2014 ZPŁ
z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:33

Uchwała Nr 3/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 347/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 listoapda 2012 roku w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:49

Uchwała Nr 4/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Swiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:53

Uchwała Nr 5/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:56

Uchwała Nr 6/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 13:58

Uchwała Nr 7/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zawteirdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:01

Uchwała Nr 8/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr II/9/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budzetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:03

Uchwała Nr 9/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:05

Uchwała Nr 10/2014 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 9/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:07

Uchwała Nr 11/2014 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie lampy RTG dedykowanej do tomografu komputerowego firmy TOSHIBA, typ ACTIVITION 16 TSX-031A, ns. 1CC09X2523.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:09

Uchwała Nr 12/2014 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łowickiego, w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:18

Uchwała Nr 13/2014 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:20

Uchwała Nr 14/2014 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 13/2014 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2014-12-30 14:23

Uchwała Nr 15/2014 ZPŁ
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-09 14:46

Uchwała Nr 16/2014 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-09 14:49

Uchwała Nr 17/2014 ZPŁ
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2015-01-09 14:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-25 10:48:33