Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 188/2012 ZPŁ
z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:32
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:53

Uchwała Nr 189/2012 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2012 roku
w sparwie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XV/112/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:36
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:54

Uchwała Nr 190/2012 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2012 roku
w sprawie ustalenia planu finasowego zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:54

Uchwała Nr 191/2012
z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:42
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:55

Uchwała Nr 192/2012 ZPŁ
z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrzasze gmin Domaniewice i Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:47
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:55

Uchwała Nr 193/2012 ZPŁ
z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia przetargu, którego przedmiotem jest ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gmin Domaniewice i Chąśno, powiat łowicki, województwo łódzkie"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 14:54
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:56

Uchwała Nr 194/2012 ZPŁ
z dnia 17 stycznia 2012 roku
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2012 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2012

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:02
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:57

Uchwała Nr 195/2012 ZPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:05
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:57

Uchwała Nr 196/2012 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:12
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:58

Uchwała Nr 197/2012 ZPŁ
z dnia 26 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:16
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:58

Uchwała Nr 198/2012 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:20
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:59

Uchwała Nr 199/2012 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:24
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:59

Uchwała Nr 200/2012 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:26
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:00

Uchwała Nr 201/2012 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 200/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:31
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:01

Uchwała Nr 202/2012 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:02

Uchwała Nr 203/2012 ZPŁ
z dnia 2 lutego 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin Bielawy i Kiernozai, powiat łowicki, województwo łódzkie"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:44
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:03

Uchwała Nr 204/2012 ZPŁ
z dnia 2 lutego 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia przetargu, którego przedmiotem jest ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrzasze gmin Bielawy i Kiernozia, powiat łowicki, województwo łódzkie"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:48
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:03

Uchwała Nr 205/2012 ZPŁ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publiczbnych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcie) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:53
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:04

Uchwała Nr 206/2012 ZPŁ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakersu turystyki

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 15:57
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:04

Uchwała Nr 207/2012 ZPŁ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 11:37
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:05

Uchwała Nr 208/2012 ZPŁ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sparwie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 11:47
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:05

Uchwała Nr 209/2012 ZPŁ
z dnia 8 lutego 2012 roku
w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysoki wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 11:50
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:06

Uchwała Nr 210/2012 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 11:54
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:07

Uchwała Nr 211/2012 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznyvh w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 11:58
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:07

Uchwała Nr 212/2012 ZPŁ
z dnia 21 lutego 2012 roku
w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:08
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:08

Uchwała Nr 213/2012 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:10
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:08

Uchwała Nr 214/2012 ZPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:17
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:10

Uchwała Nr 215/2012 ZPŁ
z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:22
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:10

Uchwała Nr 216/2012 ZPŁ
z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania w zakersie organizacji i prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:30
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:11

Uchwała Nr 217/2012 ZPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:11

Uchwała Nr 218/2012 ZPŁ
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:42
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:12

Uchwała Nr 219/2012 ZPŁ
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 12:45
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:13

Uchwała Nr 220/2012 ZPŁ
z dnia 20 marca 2012 rok
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 219/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 13:04
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:13

Uchwała Nr 221/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 13:07
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:14

Uchwała Nr 222/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Cenrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 15:48
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:14

Uchwała Nr 223/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie opinii o zaliczeniu dróg na terenie gminy Kiernozia do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-24 15:56
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:15

Uchwała Nr 224/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Uchwała nr 225/2012 ZPŁ z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gmin Kocierzew Południowy , powiat łowicki, województwo łódzkie”

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 08:21
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:15

Uchwała Nr 226/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia przetargu, którego przedmiotem jest ,,Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrzasze gminy Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 08:53

Uchwała Nr 227/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XX/150/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 08:57

Uchwała Nr 228/2012 ZPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 08:59

Uchwała Nr 229/2012 ZPŁ
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad przygotowania i zatwierdzania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:07

Uchwała Nr 230/2012 ZPŁ
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2012/2013

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:11

Uchwała Nr 231/2012 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:14

Uchwała Nr 232/2012 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 231/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:17

Uchwała Nr 233/2012 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:20

Uchwała Nr 234/2012 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 233/012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:24

Uchwała Nr 235/2012 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-25 09:26

Uchwała Nr 236/2012 ZPŁ
z dnia 25 kwietania 2012 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:36

Uchwała Nr 237/2012 ZPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/158/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:41

Uchwała Nr 238/2012 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:43

Uchwała Nr 239/2012 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 238/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:46

Uchwała Nr 240/2012 ZPŁ
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:23

Uchwała Nr 241/2012 ZPŁ
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:30

Uchwała Nr 242/2012 ZPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:35
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 12:53

Uchwała Nr 243/2012 ZPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:39
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:16

Uchwała Nr 244/2012 ZPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sparwie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:43
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:17

Uchwała Nr 245/2012 ZPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 244/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:48
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:18

Uchwała Nr 246/2012 ZPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 11:52
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-27 13:18

Uchwała Nr 247/2012 ZPŁ
z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:28

Uchwała Nr 248/2012 ZPŁ
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:30

Uchwała Nr 249/2012 ZPŁ
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:32

Uchwała Nr 251/2012 ZPŁ
z dnia 30 maja 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:34

Uchwała Nr 252/2012 ZPŁ
z dnia 30 maja 2012 rok
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatkó wprowadzonych Uchwałą Nr 251/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:37

Uchwała Nr 253/2012 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:40

Uchwała Nr 254/2012 ZPŁ
z dnia 05 czerwca 2012 rok
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:43

Uchwała Nr 255/2012 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIV/167/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:46

Uchwała Nr 256/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 14:58

Uchwała Nr 257/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie zadania pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)" oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczyki

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:06

Uchwała Nr 258/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:10

Uchwała Nr 259/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:15

Uchwała Nr 260/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:17

Uchwała Nr 261/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:22

Uchwała Nr 262/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:25

Uchwała Nr 263/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:28

Uchwała Nr 264/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:31

Uchwała Nr 265/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 264/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:34

Uchwała Nr 266/2012 ZPŁ
z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:36

Uchwała Nr 267/2012 ZPŁ
z dnia 14 czerwca 2012 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łowickiego w Stowarzyszeniu ,,Łowicka Grupa Rybacka"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:39

Uchwała Nr 268/2012 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie powołania Kapituły ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego" zmienionej Uchwałą Nr 94/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie powołania Kapituły ,,Nagrody im. Władysława Grabskiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:46

Uchwała Nr 269/2012 ZPŁ
z dnia 26 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 15:49

Uchwała Nr 270/2012 ZPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXV/175/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:11

Uchwała Nr 271/2012 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:17

Uchwała Nr 272/2012 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:22

Uchwała Nr 273/2012 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:24

Uchwała Nr 274/2012 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 273/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:28

Uchwała Nr 275/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ,,Radosna szkoła"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:33

Uchwała Nr 276/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:38

Uchwała Nr 277/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:42

Uchwała Nr 278/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:48

Uchwała Nr 279/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:51

Uchwała Nr 280/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 279/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-28 15:54

Uchwała Nr 281/2012 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:05

Uchwała Nr 282/2012 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/182/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:09

Uchwała Nr 283/2012 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:12

Uchwała Nr 284/2012 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zawierdzenia konkursu na Durektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:15

Uchwała Nr 285/2012 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcacego im. Józefa Chełmonskiego w Łowiczu, ul. Bonifratreska 3, 99-400 Łowicz

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:19

Uchwała Nr 286/2012 ZPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:22

Uchwała Nr 287/2012 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Specjalnego Ośrodek Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 99-400 Łowicz

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:27

Uchwała Nr 288/2012 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użytecznosci publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizownay w miejscowości Stanisławów"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:33

Uchwała Nr 289/2012 ZPŁ
z dnia 24 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Oddział Fizjoterapii i Rehabiltacji Szpiata ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w miejscowości Stanisławów"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:44

Uchwała Nr 290/2012 ZPŁ
z dnia 31 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:49

Uchwała Nr 291/2012 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu
 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 14:56

Uchwała Nr 292/2012 ZPŁ
z dnia 09 sierpnia 2012 roku
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2013 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:06

Uchwała Nr 293/2012 ZPŁ
z dnia 09 sierpnia 2012 roku
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:09

Uchwała Nr 294/2012 ZPŁ
z dnia 16 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów fnansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultyry, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2012 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:13

Uchwała Nr 295/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:17

Uchwała Nr 296/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 295/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:22

Uchwała Nr 297/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2012 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:25

Uchwała Nr 298/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) na zadania w zakersie organizacji i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowaczych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:32

Uchwała Nr 299/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:37

Uchwała Nr 300/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:40

Uchwała Nr 301/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa ze zmianą sposobu użytkownia magazynu aptecznego na poradnię uzależnień"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:49

Uchwała Nr 302/2012 ZPŁ
z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania magazynu aptecznego na poradnię uzależnień"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:53

Uchwała Nr 303/2012 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2012 rok
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-01 15:57

Uchwała Nr 304/2012 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:13

Uchwała Nr 305/2012 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:16

Uchwała Nr 306/2012 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształacego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:22

Uchwała Nr 307/2012 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:25

Uchwała Nr 308/2012 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/199/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:30

Uchwała Nr 309/2012 ZPŁ
z dnia 07 września 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:34

Uchwała Nr 310/2012 ZPŁ
z dnia 07 września 2012 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Idzikowskiej w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:38

Uchwała Nr 311/2012 ZPŁ
z dnia 07 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:42

Uchwała Nr 312/2012 ZPŁ
z dnia 07 września 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 311/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 07 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:46

Uchwała Nr 313/2012 ZPŁ
z dnia 07 września 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:49

Uchwała Nr 314/2012 ZPŁ
z dnia 11 września 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:54

Uchwała Nr 315/2012 ZPŁ
z dnia 11 września 2012 roku
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 08:57

Uchwała Nr 316/2012 ZPŁ
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:00

Uchwała Nr 317/2012 ZPŁ
z dnia 20 września 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 316/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:04

Uchwała Nr 318/2012 ZPŁ
z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:06

Uchwała Nr 319/2012 ZPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/209/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:09

Uchwała Nr 320/2012 ZPŁ
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:00

Uchwała Nr 321/2012 ZPŁ
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 320/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:13

Uchwała Nr 322/2012 ZPŁ
z dnia 28 września 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:24

Uchwała Nr 323/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:32

Uchwała Nr 324/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( w formie wsparcia) na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:41

Uchwała Nr 325/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie zmian budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 13:49

Uchwała Nr 326/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 325/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:00

Uchwała Nr 327/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:05

Uchwała Nr 328/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699 oraz ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:22

Uchwała Nr 329/2012 ZPŁ
z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. " Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - COMENIUS

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:30

Uchwała Nr 330/2012 ZPŁ
z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:51

Uchwała Nr 331/2012 ZPŁ
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 14:57

Uchwała Nr 332/2012 ZPŁ
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 15:01

Uchwała Nr 333/2012 ZPŁ
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 332/2012 z dnia 31.10.2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 15:08

Uchwała Nr 334/2012 ZPŁ
z dnia 31 października 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-09 15:18

Uchwała Nr 335/2012 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2012 roku
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Grabowskiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 09:36

Uchwała Nr 336/2012 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2012 roku
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 09:41

Uchwała Nr 337/2012 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 09:46

Uchwała Nr 338/2012 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 337/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 09:52

Uchwała Nr 339/2012 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 09:56

Uchwała Nr 340/2012 ZPŁ
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:00

Uchwała Nr 341/2012 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:04

Uchwała Nr 342/2012 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 341/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:12

Uchwała Nr 343/2012 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:17

Uchwała Nr 344/2012 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2012 roku
w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:21

Uchwała Nr 345/2012 ZPŁ
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:31

Uchwała Nr 346/2012 ZPŁ
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:50

Uchwała Nr 347/2012 ZPŁ
z dnia 26 listopada 2012 roku
w sprawie: powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 10:57

Uchwała Nr 348/2012 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 11:00

Uchwała Nr 349/2012 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 348/2012 Rady Powiat Łowickiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 11:06

Uchwała Nr 350/2012 ZPŁ
z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Kwalifikacje to podstawa sukcesu - edycja 2"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 11:13

Uchwała Nr 351/2012 ZPŁ
z dnia 4 grudnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/220/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:00

Uchwała Nr 352/2012 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2012 roku
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:06

Uchwała Nr 353/2012 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2012 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu" oraz powołania doraźnej komisji przetargowej 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:24

Uchwała Nr 354/2012 ZPŁ
z dnia 04 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia treści zaproszenia do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:33

Uchwała Nr 355/2012 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 257/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów)" oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu pożyczki

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:52

Uchwała Nr 356/2012 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 12:56

Uchwała Nr 357/2012 ZPŁ
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 356/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:02

Uchwała Nr 358/2012 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:08

Uchwała Nr 359/2012 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:13

Uchwała Nr 360/2012 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 359/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:19

Uchwała Nr 361/2012 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/222/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:29

Uchwała Nr 362/2012 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:33

Uchwała Nr 363/2012 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 362/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-10 13:38

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50160
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 10:59:05