Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwały Rady Powiatu Łowickiego 2004 r. UCHWAŁA Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 - 2006 w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:20

UCHWAŁA Nr XV/99/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:31

UCHWAŁA NR XV/100/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:35

UCHWAŁA Nr XVI/101/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:13

UCHWAŁA Nr XVI/102/ 2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:47

UCHWAŁA NR XVI / 103 / 2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:52

Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:54

Uchwala Nr XVI/105/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:56

UCHWAŁA Nr XVII/106/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:58

UCHWAŁA Nr XVII/ 107 /2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:00

UCHWAŁA NR XVII/108/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały Nr X/ 60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:04

UCHWAŁA NR XVII/109/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały Nr X/ 61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64e położonym w obrębie Nowe Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:08

UCHWAŁA Nr XVII /110/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: utworzenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Wł. St. Reymonta w Łowiczu .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:10

UCHWAŁA Nr XVII/111/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:13

UCHWAŁA Nr XVII/112/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: przekształcenia trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w zawodzie technik elektryk i technik-mechanik.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:15

UCHWAŁA NR XVII/113/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:18

UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wstąpienia kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:20

UCHWAŁA NR XVIII/115/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej" oraz powołania Kapituły Medalu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:19

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-22 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 09:47

UCHWAŁA NR XVIII/116/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:12

Uchwała Nr XVIII/117/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:14

Uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:16

UCHWAŁA NR XVIII/119/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:33

Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego - Pana Waldemara Wojciechowskiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:35

Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:38

UCHWAŁA NR XIX/122/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:06

Uchwała Nr XIX/123/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:09

UCHWAŁA Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:11

UCHWAŁA Nr XIX/125/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:13

UCHWAŁA Nr XIX/126/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:14

UCHWAŁA NR XIX/127/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:18

UCHWAŁA NR XIX/128/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:20

UCHWAŁA NR XIX/129/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:21

Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego -Pana Waldemara Wojciechowskiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:23

Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:25

UCHWAŁA NR XIX/122/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:30

Uchwała Nr XIX/123/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:34

UCHWAŁA Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:38

UCHWAŁA Nr XIX/125/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:40

UCHWAŁA Nr XIX/126/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:44

UCHWAŁA NR XIX/127/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:48

UCHWAŁA NR XIX/128/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:50

UCHWAŁA NR XIX/129/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:55

UCHWAŁA Nr XX/130/2004 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 09:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:01

UCHWAŁA Nr  XX/ 131/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki czynszowej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:08

UCHWAŁA NR XX/132/2004 r. RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:18

UCHWAŁA Nr XX/133/2004 RADY POWIATU  ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie: uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:38

UCHWAŁA NR XX/134/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:46

UCHWAŁA NR XX/135/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:36

UCHWAŁA NR XX/136/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:43

UCHWAŁA NR XX/137/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:48

UCHWAŁA NR XX/138/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz pokrycia powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:54

UCHWAŁA NR  XX/139/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia  25 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteczne kredytu bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:03

UCHWAŁA NR XX/140/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:21

Uchwała  Nr  XX/141/ 2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 r
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Łowickiego do zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:27

UCHWAŁA Nr XXI /142/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia  29 września 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:31

UCHWAŁA NR XXI/143/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:35

UCHWAŁA NR XXI/144/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:41

UCHWAŁA NR XXI/145/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 09:49

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:51

UCHWAŁA  Nr XXI/146/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:55

UCHWAŁA Nr XXI/147/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach ZPORR i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:59

UCHWAŁA NR XXIII/148/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-18 15:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-18 16:07

UCHWAŁA NR  XXIII/149/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:21

UCHWAŁA NR XXIII/150/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:58

UCHWAŁA NR XXIII/151/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:00

UCHWAŁA NR XXIII/152/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwalą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, Uchwalą Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:04

UCHWAŁA NR XXIII/155/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r.
zmieniająca uchwałę o utworzeniu środka specjalnego
w Domu Pomocy Społecznej w Borówku

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 15:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 15:40

UCHWAŁA NR XXIII/156/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:12

UCHWAŁA NR XXIV/157/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:18

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2004 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, Uchwałą Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku, Uchwałą Nr XXIII/ 52/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 listopada 2004 roku na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-26 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:09

UCHWAŁA NR XXIV/159/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:17

UCHWAŁA NR XXIV/160/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:21

UCHWAŁA NR  XXV/161/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:25

UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych   lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach   opiekuńczo-wychowawczych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:29

UCHWAŁA NR XXV/163/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:33

UCHWAŁA NR XXV/164/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:37

UCHWAŁA NR XXV/165/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:41

UCHWAŁA NR XXV/166/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet
dla Radnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 10:17

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:44

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-14 10:17:04