Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwały Rady Powiatu Łowickiego 2004 r. UCHWAŁA Nr XIV/98/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2004 - 2006 w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2004-06-25 14:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:20
UCHWAŁA Nr XV/99/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:31
UCHWAŁA NR XV/100/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:35
UCHWAŁA Nr XVI/101/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 14:43
UCHWAŁA Nr XVI/102/ 2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:47
UCHWAŁA NR XVI / 103 / 2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:51

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:52
Uchwała Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:53

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:54
Uchwala Nr XVI/105/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie podjęcia współpracy z powiatem kartuskim, tatrzańskim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:56
UCHWAŁA Nr XVII/106/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:58

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:58
UCHWAŁA Nr XVII/ 107 /2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 15:59

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:00
UCHWAŁA NR XVII/108/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały Nr X/ 60/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:04
UCHWAŁA NR XVII/109/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku o zmianie uchwały Nr X/ 61/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 10 września 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego w budynku ozn. nr 64e położonym w obrębie Nowe Zduny

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:08
UCHWAŁA Nr XVII /110/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: utworzenia i nadania aktu założycielskiego Technikum Uzupełniającego kształcącego w zawodzie kucharz, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Wł. St. Reymonta w Łowiczu .

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:10
UCHWAŁA Nr XVII/111/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:13
UCHWAŁA Nr XVII/112/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie: przekształcenia trzyletniego Technikum Zawodowego na podbudowie szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 30, w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w zawodzie technik elektryk i technik-mechanik.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:15
UCHWAŁA NR XVII/113/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:18
UCHWAŁA Nr XVIII/114/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wstąpienia kandydata Marka Andrzeja Byzdry, w miejsce wygasłego mandatu Radnego Józefa Błaszczyka, na Radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:20
UCHWAŁA NR XVIII/115/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie ustanowienia medalu im. Władysława Grabskiego „Za Zasługi Dla Ziemi Łowickiej" oraz powołania Kapituły Medalu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-06-25 16:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2006-03-22 09:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 09:47
UCHWAŁA NR XVIII/116/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/156/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jako samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:12
Uchwała Nr XVIII/117/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/144/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stosowanych w systemie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:14
Uchwała Nr XVIII/118/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2002 z dnia 29 listopada 2002 w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:16

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 14:16
UCHWAŁA NR XVIII/119/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:33
Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego - Pana Waldemara Wojciechowskiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:35
Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-19 15:38
UCHWAŁA NR XIX/122/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:06
Uchwała Nr XIX/123/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:09
UCHWAŁA Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:11
UCHWAŁA Nr XIX/125/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:13
UCHWAŁA Nr XIX/126/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:14

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:14
UCHWAŁA NR XIX/127/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:18

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:18
UCHWAŁA NR XIX/128/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:20

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:20
UCHWAŁA NR XIX/129/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:21

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:21
Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego -Pana Waldemara Wojciechowskiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:23

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:23
Uchwała Nr XIX/121/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:24

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:25
UCHWAŁA NR XIX/122/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:30
Uchwała Nr XIX/123/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:34
UCHWAŁA Nr XIX/124/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łowickiego oraz Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:37

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:38
UCHWAŁA Nr XIX/125/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 roku zmieniająca Uchwałę Nr VII/37/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego”

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:40
UCHWAŁA Nr XIX/126/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/111/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu przy ul. Blich 10.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:44
UCHWAŁA NR XIX/127/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:48
UCHWAŁA NR XIX/128/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:50

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:50
UCHWAŁA NR XIX/129/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:55
 • zmodyfikował: Monika Markus
  ostatnia modyfikacja: 2004-11-02 10:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-07-20 09:55

UCHWAŁA Nr XX/130/2004 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 09:59
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:01

UCHWAŁA Nr  XX/ 131/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 roku
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łowickiego lub powiatowych osób prawnych w zakresie polityki czynszowej

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:08
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:00

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:08

UCHWAŁA NR XX/132/2004 r. RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia   25   sierpnia   2004   roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:13
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:18

UCHWAŁA Nr XX/133/2004 RADY POWIATU  ŁOWICKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie: uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w powiecie łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:36
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:38

UCHWAŁA NR XX/134/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:46
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:01

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 10:46

UCHWAŁA NR XX/135/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2005 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:35
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:36

UCHWAŁA NR XX/136/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:43
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:02

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:43

UCHWAŁA NR XX/137/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:48
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:48

UCHWAŁA NR XX/138/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok oraz pokrycia powstałej straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:54
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:03

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 11:54

UCHWAŁA NR  XX/139/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia  25 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie hipoteczne kredytu bankowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:03
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:03

UCHWAŁA NR XX/140/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:21
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:04

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:21

Uchwała  Nr  XX/141/ 2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2004 r

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu Łowickiego do zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:27
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:27

UCHWAŁA Nr XXI /142/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia  29 września 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:30
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:31

UCHWAŁA NR XXI/143/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:35
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:05

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:35

UCHWAŁA NR XXI/144/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:40
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:41

UCHWAŁA NR XXI/145/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:47
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:51

UCHWAŁA  Nr XXI/146/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:55
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:06

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:55

UCHWAŁA Nr XXI/147/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/133/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego w Działaniu 2.2 / wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/ w ramach ZPORR i przyjęcia Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:58
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2004-11-02 12:59

UCHWAŁA NR XXIII/148/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-18 15:53
 • zmodyfikował: Monika Markus
  ostatnia modyfikacja: 2005-01-18 15:56

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-18 16:07

UCHWAŁA NR  XXIII/149/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:20
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:07

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:21

UCHWAŁA NR XXIII/150/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 listopada 2004 r.        

w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:58
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 16:58

UCHWAŁA NR XXIII/151/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:00
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:08

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:00

UCHWAŁA NR XXIII/152/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwalą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, Uchwalą Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:03
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-19 17:04

UCHWAŁA NR XXIII/155/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 listopada 2004 r.

zmieniająca uchwałę o utworzeniu środka specjalnego

w Domu Pomocy Społecznej w Borówku

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 15:39
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 15:40

UCHWAŁA NR XXIII/156/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:11
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:09

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:12

UCHWAŁA NR XXIV/157/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, pozostającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:18
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-25 16:18

UCHWAŁA Nr XXIV/158/2004  RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr XIX/123/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, Uchwałą Nr XXI/142/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2004 roku, Uchwałą Nr XXIII/ 52/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 listopada 2004 roku na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-26 11:18
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:10

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:09

UCHWAŁA NR XXIV/159/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:17
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:17

UCHWAŁA NR XXIV/160/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:21
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:21

UCHWAŁA NR  XXV/161/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2005 rok

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:24
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:11

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:25

UCHWAŁA NR XXV/162/20 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych   lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach   opiekuńczo-wychowawczych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:29
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:29

UCHWAŁA NR XXV/163/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Łowickiego dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu powiatu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:33
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:33

UCHWAŁA NR XXV/164/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:37
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:12

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:37

UCHWAŁA NR XXV/165/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:40
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:13

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:41

UCHWAŁA NR XXV/166/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych, miesięcznych diet
dla Radnych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:44
 • zmodyfikował: Marcel Kacprzak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-30 14:15

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2005-01-27 13:44

Opis strony

Redaktor: Monika Markus - Wydział Organizacyjny, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, tel. (046) 837 59 02,
fax wew.105

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:15

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8252820
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-21 14:21

Stopka strony