Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 422/2010 ZPŁ
z dnia 8 stycznia 2010 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Łowickiego do prac nad organizacją stowarzyszenia pn."Łowicka Grupa Rybacka".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:44

Uchwała Nr 423/2010 ZPŁ
z dnia 22 stycznia

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie 3 sztuk ambulansów specjalistycznych typu "C" model Mercedes-Benz/AMZ-Kutno wraz z pełnym wyposażeniem medycznym i zabudową przedziału medycznego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:48

Uchwała Nr 424/2010 ZPŁ
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie powołania dyrektora Muzeum w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:51

Uchwała Nr 425/2010 ZPŁ
z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie nominowania zawodników do przyznania stypendiów sportowych.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:53

Uchwała Nr 426/2010 ZPŁ
z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 11:59

Uchwała Nr 427/2010 ZPŁ
z dnia 4 lutego 2010 roku

w sprawie ustalenia planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 12:04

Uchwała Nr 428/2010 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości na rynku pracy".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 12:14

Uchwała Nr 429/2010 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-14 12:16

Uchwała Nr 430/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z transportem i montażem" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:19

Uchwała Nr 431/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji specjalnych warunków zamówienia i treści zaproszenia do składania ofert, którego przedmiotem jest:"Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z transportem i montażem".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:28

Uchwała Nr 432/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:36

Uchwała Nr 433/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:42

Uchwała Nr 434/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Gajek-Sarwy Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:47

Uchwała Nr 435/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Szpiek-Górzyńskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:52

Uchwała Nr 436/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Roberta Wójcika Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:55

Uchwała Nr 437/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Władysława Grzywacza Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Borówku do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 09:59

Uchwała Nr 438/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Doroty Zielińskiej Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:03

Uchwała Nr 439/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Karskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:07

Uchwała Nr 440/2010 ZPŁ
z dnia 2010 roku

 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Przybylskiej Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:13

Uchwała Nr 441/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Skonecznej Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:18

Uchwała Nr 442/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Doroty Urbańskiej Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:25

Uchwała Nr 443/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Sławomiry Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:31

Uchwała Nr 444/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Dariusza Żywickiego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:37

Uchwała Nr 445/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kreta Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:39

Uchwała Nr 446/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pana Jana Sałajczyka Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu do zaciągania zobowiazań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:43

Uchwała Nr 447/2010 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2010 roku

w sprawie upoważnienia Pani Zofii Szalkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu do zaciągania zobowiązań.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:49

Uchwała Nr 448/2010 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 314/2009 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:54

Uchwała Nr 449/2010 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 10:58

Uchwała Nr 450/2010 ZPŁ
z dnia 26 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:00

Uchwała Nr 451/2010 ZPŁ
z dnia 2 marca 2010 roku

w sprawie powołania Kapituły "Nagrody im. Władysława Grabskiego".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:03

Uchwała Nr 452/2010 ZPŁ
z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z transportem i montażem".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:09

Uchwała Nr 453/2010 ZPŁ
z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z transportem i montażem."

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:13

Uchwała Nr 454/2010 ZPŁ
z dnia 5 marca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści zaproszenia do składania ofert, którego przedmiotem jest:"Dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z transportem i montażem".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:18

Uchwała Nr 455/2010 ZPŁ
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:23

Uchwała Nr 456/2010 ZPŁ
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 11:26

Uchwała Nr 457/2010 ZPŁ
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2009 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:32

Uchwała Nr 458/2010 ZPŁ
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:38

Uchwała Nr 459/2010 ZPŁ
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:44

Uchwała Nr 460/2010 ZPŁ
z dnia 26 marca 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:46

Uchwała Nr 461/2010 ZPŁ
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:54

Uchwała Nr 462/2010 ZPŁ
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 13:58

Uchwała Nr 463/2010 ZPŁ
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E   DPS w Borówku w ramach projektu pn. "Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku" i powołania doraźnej komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:12

Uchwała Nr 464/2010 ZPŁ
z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E   DPS w Borówku w ramach projektu pn. "Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej Borówku".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:18

Uchwała Nr 465/2010 ZPŁ
z dnia 6 kwietnia 2010 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:27

Uchwała Nr 466/2010 ZPŁ
z dnia 6 kwietnia 2010 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:35

Uchwała Nr 467/2010 ZPŁ
z dnia 6 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:38

Uchwała Nr 468/2010 ZPŁ
z dnia 6 kwietnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-04-15 14:42

Uchwała Nr 469/2010 ZPŁ
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania składu Komisji ds. Wyłonienia Najlepszych Sportowców z Powiatu Łowickiego w 2009 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:05

Uchwała Nr 470/2010 ZPŁ
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "dostarczenie 6 klimatyzatorów do 5 pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Łowiczu", powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:11

Uchwała Nr 471/2010 ZPŁ
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup baz danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego", powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:16

Uchwała Nr 472/2010 ZPŁ
z dnia 20 kwietnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego", i poza Projektem oraz powołania doraźnej komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:21

Uchwała Nr 473/2010 ZPŁ
z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:24

Uchwała Nr 474/2010 ZPŁ
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:28

Uchwała Nr 475/2010 ZPŁ
z dnia 7 maja 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:30

Uchwała Nr 476/2010 ZPŁ
z dnia 7 maja 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:33

Uchwała Nr 477/2010 ZPŁ
z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:35

Uchwała Nr 478/2010 ZPŁ
z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:41

Uchwała Nr 479/2010 ZPŁ
z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:47

Uchwała Nr 480/2010 ZPŁ
z dnia 14 maja 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: :Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 11:52

Uchwała Nr 481/2010 ZPŁ
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 12:00

Uchwała Nr 482/2010 ZPŁ
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:16

Uchwała Nr 483/2010 ZPŁ
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:23

Uchwała Nr 484/2010 ZPŁ
z dnia 21 maja 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:26

Uchwała Nr 485/2010 ZPŁ
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie miasta Łowicza do kategorii dróg gminnych.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:29

Uchwała Nr 486/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 465/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:34

Uchwała Nr 487/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Adaptacja poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a."

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:37

Uchwała Nr 488/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Adaptacja poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:42

Uchwała Nr 489/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:44

Uchwała Nr 490/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 r.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:46

Uchwała Nr 491/2010 ZPŁ
z dnia 31 maja 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:54

Uchwała Nr 492/2010 ZPŁ
z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 14:59

Uchwała Nr 493/2010 ZPŁ
z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 15:08

Uchwała Nr 494/2010 ZPŁ
z dnia 7 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 15:15

Uchwała Nr 495/2010 ZPŁ
z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" oraz powołania komisji przetargowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 15:30

Uchwała Nr 496/2010 ZPŁ
z dnia 14 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-06-16 15:40

Uchwała Nr 497/2010 ZPŁ
z dnia 17 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:07

Uchwała Nr 498/2010 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:10

Uchwała Nr 499/2010 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:19

Uchwała Nr 500/2010 ZPŁ
z dnia 23 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:24

Uchwała Nr 501/2010 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 489/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:28

Uchwała Nr 502/2010 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są:"Prace konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym budynku klasztoru o. Dominikanów - obecnie siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:34

Uchwała Nr 503/2010 ZPŁ
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: "Prace konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym budynku klasztoru o. Dominikanów - obecnie siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-16 14:40

Uchwała Nr 504/2010 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:34

Uchwała Nr 505/2010 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:36

Uchwała Nr 506/2010 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:38

Uchwała Nr 507/2010 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:41

Uchwała Nr 508/2010 ZPŁ
z dnia 1 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Powiatu Łowickiego w przedmiocie likwidacji niepodjętych depozytów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:45

Uchwała Nr 509/2010 ZPŁ
z dnia 2 lipca 2010 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:47

Uchwała Nr 510/2010 ZPŁ
z dnia 13 lipca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Miasteczko ruchu drogowego w Łowiczu oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 09:52

Uchwała Nr 511/2010 ZPŁ
z dnia 13 lipca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Miasteczko ruchu drogowego w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:04

Uchwała Nr 512/2010 ZPŁ
z dnia 13 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 509/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 10:14

Uchwała Nr 513/2010 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 11:02

Uchwała Nr 514/2010 ZPŁ
z dnia 19 lipca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-17 11:10

Uchwała Nr 515/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 11:55

Uchwała Nr 516/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:00

Uchwała Nr 517/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:04

Uchwała Nr 518/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:07

Uchwała Nr 519/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:16

Uchwała Nr 520/2010 ZPŁ
z dnia 23 lipca 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północni-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:23

Uchwała Nr 521/2010 ZPŁ
z dnia 28 lipca 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna szkoła".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:42
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-18 12:44

Uchwała Nr 522/2010 ZPŁ
z dnia 2 sierpnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:52

Uchwała Nr 523/2010 ZPŁ
z dnia 2 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 12:58

Uchwała Nr 524/2010 ZPŁ
z dnia 9 sierpnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:"Udzielenie w 2010 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów"oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 13:15

Uchwała Nr 525/2010 ZPŁ
z dnia 9 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Udzielenie w 2010 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 13:18

Uchwała Nr 526/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 13:22

Uchwała Nr 527/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 13:25

Uchwała Nr 528/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 13:54

Uchwała Nr 529/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 14:01

Uchwała Nr 530/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną"

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-18 14:07

Uchwała Nr 531/2010 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w ramach projektu: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:10

Uchwała Nr 532/2010 ZPŁ
z dnia 18 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:16

Uchwała Nr 533/2010 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:20

Uchwała Nr 534/2010 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:25

Uchwała Nr 535/2010 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:30

Uchwała Nr 536/2010 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie odwołania Pani Sławomiry Milczarek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach w związku z przyjęciem rezygnacji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:53

Uchwała Nr 537/2010 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 10:59

Uchwała Nr 538/2010 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 11:04

Uchwała Nr 539/2010 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 11:44

Uchwała Nr 540/2010 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 11:46

Uchwała Nr 541/2010 ZPŁ
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 12:13

Uchwała Nr 542/2010 ZPŁ
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania przez Zarząd Powiatu Łowickiego Stypendium Starosty Łowickiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 12:19

Uchwała Nr 543/2010 ZPŁ
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie nominowania zawodników do przyznania stypendiów sportowych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 12:23

Uchwała Nr 544/2010 ZPŁ
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie nominowania osób do przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 12:26

Uchwała Nr 545/2010 ZPŁ
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:00

Uchwała Nr 546/2010 ZPŁ
z dnia 2 września 2010 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:11

Uchwała Nr 547/2010 ZPŁ
z dnia 8 września 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:16

Uchwała Nr 548/2010 ZPŁ
z dnia 8 września 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:22

Uchwała Nr 549/2010 ZPŁ
z dnia 10 września 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:28

Uchwała Nr 550/2010 ZPŁ
z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:40

Uchwała Nr 551/2010 ZPŁ
z dnia 20 września 2010 roku

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu drogi na terenie gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:43

Uchwała Nr 552/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-19 15:46

Uchwała Nr 553/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:02

Uchwała Nr 554/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:08

Uchwała Nr 555/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:14

Uchwała Nr 556/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:18

Uchwała Nr 557/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania: Adaptacja poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 20a".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:23

Uchwała Nr 558/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania: Adaptacja poddasza w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28a."

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:31

Uchwała Nr 559/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:37

Uchwałą Nr 560/2010 ZPŁ
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-23 09:44

Uchwała Nr 561/2010 ZPŁ
z dnia 12 października 2010 roku

w sprawie pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 09:33

Uchwała Nr 562/2010 ZPŁ
z dnia 12 października 2010 roku

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2011 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 09:53

Uchwała Nr 563/2010 ZPŁ
z dnia 12 października 2010 roku

w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:12

Uchwała Nr 564/2010 ZPŁ
z dnia 13 października 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:14

Uchwała Nr 565/2010 ZPŁ
z dnia 13 października 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:16

Uchwała Nr 566/2010 ZPŁ
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:19

Uchwała Nr 567/2010 ZPŁ
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:21

Uchwała Nr 568/2010 ZPŁ
z dnia 20 października 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:23

Uchwała Nr 569/2010 ZPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego: Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:28

Uchwała Nr 570/2010 ZPŁ
z dnia 21 października 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego: Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez  przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:33

Uchwała Nr 571/2010 ZPŁ
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:36

Uchwała Nr 572/2010 ZPŁ
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:38

Uchwała Nr 573/2010 ZPŁ
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:41

Uchwała Nr 574/2010 ZPŁ
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:43

Uchwała Nr 575/2010 ZPŁ
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Termomodernizacja budynków ZSP Nr 4 w Łowiczu" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:47

Uchwała Nr 576/2010 ZPŁ
z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Termomodernizacja budynków ZSP Nr 4 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:53

Uchwała Nr 577/2010 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 10:56

Uchwała Nr 578/2010 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 11:21

Uchwała Nr 579/2010 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 11:49

Uchwała Nr 580/2010 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 11:55

Uchwała Nr 581/2010 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 12:00

Uchwała Nr 582/2010 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-11-24 12:11

Uchwała Nr 583/2010 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-14 15:16

Uchwała Nr 584/2010 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-14 15:18

Uchwała Nr 585/2010 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-14 15:20

Uchwała Nr 586/2010 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Termomodernizacja budynków ZSP Nr 4 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-14 15:24

Uchwała Nr 587/2010 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: "Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego - Termomodernizacja budynków ZSP Nr 4 w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2010-12-14 15:29

 

IV KADENCJA ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO
 

 

 


Uchwała Nr 1/2010 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-03 15:49

Uchwała Nr 2/2010 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-04 10:50

Uchwała Nr 3/2010 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-04 10:53

Uchwała Nr 4/2010 ZPŁ
z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-04 10:55

Uchwała Nr 5/2010 ZPŁ
z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-04 10:58

Uchwała Nr 6/2010 ZPŁ
z dnia 9 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-04 11:00

Uchwała Nr 7/2010 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:31

Uchwała Nr 8/2010 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:36

Uchwała Nr 9/2010 ZPŁ
z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4*4 zakupionego wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:42

Uchwała Nr 10/2010 ZPŁ
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu pojazdu wraz z wyposażeniem zakupionego w ramach projektu pn. "Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego", który dofinansowany został z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:48

Uchwała Nr 11/2010 ZPŁ
z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:50
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 14:52

Uchwała Nr 12/2010 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:54

Uchwała Nr 13/2010 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:57

Uchwała Nr 14/2010 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu Powiatu Łowickiego na 2010 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 14:59

Uchwała Nr 15/2010 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 15:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8604
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 14:36:37