Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XVI/123/2012 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2722E na odcinku Małszyce - Klewków oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:24

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:07
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-17 10:24

Uchwała Nr XVI/124/2012 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:24

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:10
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-17 10:25

Uchwała Nr XVI/125/2012 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018


Uchwała Nr XVI/126/2012 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego w partnerstwie z Gminą Nieborów i Powiatem Skierniewickim do realizacji projektu pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1322E, 2714E i 2700E łączących Województwo Łódzkie z Mazowieckim i przebiegających przez Powiaty Łowicki, Skierniewicki i Sochaczewski".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:25

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:37

Uchwała Nr XVI/127/2012 RPŁ
z dnia 25 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łowickiego

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 10:40

Uchwała Nr XVIII/128/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:12

Uchwała Nr XVIII/129/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zesple Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:19

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:19

Uchwała Nr XVIII/130/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:23

Uchwała Nr XVIII/131/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:26

Uchwała Nr XVIII/132/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogółnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:34

Uchwała Nr XVIII/133/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru likwidacji: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu - szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:41

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:42

Uchwała Nr XVIII/134/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:56

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:56

Uchwała Nr XVIII/135/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:59

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 12:59

Uchwała Nr XVIII/136/2012 RPŁ
z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:01

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:01

Uchwała Nr XIX/137/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie wyboru Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:04

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:04

Uchwała Nr XIX/138/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Zbigniewa Kuczyńskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:07

Uchwała Nr XIX/139/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mieczysława Szymajdy z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:09
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 13:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:12

Uchwała Nr XIX/140/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:24

Uchwała Nr XIX/141/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:27

Uchwała Nr XIX/142/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:33

Uchwała Nr XIX/143/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:38

Uchwała Nr XIX/144/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:46

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:46

Uchwała Nr XIX/145/2012 RPŁ
z dnia 16 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:49

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:49

Uchwała Nr XX/146/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:52

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:52

Uchwała Nr XX/147/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 oku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 - 2013

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:56

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 13:56

Uchwała Nr XX/148/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wobec rodziców biologicznych, osób dysponujących dochodem dziecka i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:08

Uchwała Nr XX/149/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:16

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:16

Uchwała Nr XX/150/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:20
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-27 14:20

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:20

Uchwała Nr XX/151/2012 RPŁ
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:23

Uchwała Nr XXI/152/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:30

Uchwała Nr XXI/153/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/102/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:33

Uchwała Nr XXI/154/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:36

Uchwała Nr XXI/155/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za odpłatne użytkowanie

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:38

Uchwała Nr XXI/156/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu ,,Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:42

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:42

Uchwała Nr XXI/157/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:44

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:44

Uchwała Nr XXI/158/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:46

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:46

Uchwała Nr XXI/159/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:49

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:49

Uchwała Nr XXI/160/2012 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Guźnia oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz w celu dofinansownia realizacji przekazanych zadań

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:58

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-27 14:58

Uchwała Nr XXII/161/2012 RPŁ
z dnia 09 maja 2012 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:01

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:01

Uchwała Nr XXIII/162/2012 RPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie wstąpienia kandydatki z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:18

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:18

Uchwała Nr XXIII/163/2012 RPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zmniany Uchwały Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:22

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:22
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-31 15:23

Uchwała Nr XXIII/164/2012 RPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:26

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:26

Uchwała Nr XXIII/165/2012 RPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-31 15:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 10:54

Uchwała Nr XXIII/166/2012 RPŁ
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 10:59

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-06-01 10:59

Uchwała Nr XXIV/167/2012 RPŁ
z dnia 06 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 11:51
 • zmodyfikował: Beata Prus-Miterka
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-17 11:53

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 11:51

Uchwała Nr XXIV/168/2012 RPŁ
z dnia 06 czerwca 2012 roku
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/88/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 11:58

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 11:58

Uchwała Nr XXV/169/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:01

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:02

Uchwała Nr XXV/170/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:06

Uchwała Nr XXV/171/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:10

Uchwała Nr XXV/172/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:13

Uchwała Nr XXV/173/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:18

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:18

Uchwała Nr XXV/174/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:21

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:21

Uchwała Nr XXV/175/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:23

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:23

Uchwała Nr XXV/176/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:28

Uchwała Nr XXV/177/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Stadninie Koni Walewice Spółka z o.o.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:37

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:37

Uchwała Nr XXV/178/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:40

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:40

Uchwała Nr XXV/179/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:57

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 12:57

Uchwała Nr XXV/180/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/122/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - pod nazwą: Powiatowy Ośrodek ds. Pieczy Zastępczej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 13:03

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 13:03

Uchwała Nr XXV/181/2012 RPŁ
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014" w Powiecie Łowickim

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-08-17 13:05

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 10:34

Uchwała Nr XXVI/182/2012 RPŁ
z dnia 20 lipca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 10:39

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 10:40

Uchwała Nr XXVI/183/2012 RPŁ
z dnia 20 lipca 2012 roku
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XI/89/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi powiatowej Nr 2718 E relacji Ostrowiec - Sromów - Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew Południuowy oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 10:50

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 10:50

Uchwała Nr XXVII/184/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:41

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:41

Uchwała Nr XXVII/185/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasdaniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:48

Uchwała Nr XXVII/186/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:51

Uchwała Nr XXVII/187/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:54

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 11:54

Uchwała Nr XXVII/188/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:00

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:00

Uchwała Nr XXVII/189/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie likwidacji: Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Łowiczu, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Łowiczu, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:06

Uchwała Nr XXVII/190/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:08

Uchwała Nr XXVII/191/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:11

Uchwała Nr XXVII/192/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Łowiczu oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:16

Uchwała Nr XXVII/193/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:19

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:19

Uchwała Nr XXVII/194/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:29

Uchwała Nr XXVII/195/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:33

Uchwała Nr XXVII/196/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:36

Uchwała Nr XXVII/197/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:38

Uchwała Nr XXVII/198/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/113/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:42

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:43

Uchwała Nr XXVII/199/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:45

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:45

Uchwała Nr XXVII/200/2012 RPŁ
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012-2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:49

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-09-27 12:49

Uchwała Nr XXVIII/201/2012 RPŁ
z dnia 26 wrzesnia 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:33

Uchwała Nr XXVIII/202/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:35

Uchwała Nr XXVIII/203/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:38

Uchwała Nr XXVIII/204/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:40

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:40

Uchwała Nr XXVIII/205/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:44

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:44

Uchwała Nr XXVIII/206/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:47

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:47

Uchwała Nr XXVIII/207/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi Nr 2754 E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenia dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania realizacji przyjętych zadań

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:51

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:52

Uchwała Nr XXVIII/208/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:55

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:55

Uchwała Nr XXVIII/209/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:57

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 09:58

Uchwała Nr XXVIII/210/2012 RPŁ
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 10:00

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-10-02 10:01

 


Uchwała Nr XXIX/211/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 11:52

Uchwała Nr XXIX/212/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. "PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii, szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 12:12

Uchwała Nr XXIX/213/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/331/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania Nagrody "Łowicka Róża".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:08

Uchwała Nr XXIX/214/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia oraz zasad i trybu przyznawania "Nagrody im. Władysława Grabskiego" zmienionej uchwałą Nr XLVIII/351/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/332/2009 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia oraz zasad przyznawania "Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:30

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:35

Uchwała Nr XXIX/215/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:44

Uchwała Nr XXIX/216/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:31

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 13:50
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-08 14:11

Uchwała Nr XXIX/217/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2012.  

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:02

Uchwała Nr XXIX/218/2012 RPŁ
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:32

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:23

Uchwała Nr XXXII/219/2012 RPŁ
z dnia 4 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/218/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:32

Uchwała Nr XXXII/220/2012 RPŁ
z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:33

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:37

Uchwała Nr XXXIII/221/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:41

Uchwała Nr XXXIII/222/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:34

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:47

Uchwała Nr XXXIII/223/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:53

Uchwała Nr XXXIII/224/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/208/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 14:59

Uchwała Nr XXXIII/225/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 15:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 15:04

Uchwała Nr XXXIII/226/2012 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2012 roku.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 15:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:36

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2013-01-08 15:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:36:49