Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr III/12/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:14

Uchwała Nr III/13/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:22

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:19

Uchwała Nr III/14/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:26

Uchwała Nr III/15/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:25

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:51

Uchwała Nr III/16/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:53

Uchwała Nr III/17/2011 RPŁ
z dnia 26 styznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 13:35

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-09 14:56

Uchwała Nr III/18/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:21

Uchwała Nr III/19/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:25

Uchwała Nr IV/20/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:27

Uchwała Nr IV/21/2011 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-02-10 09:29

Uchwała Nr V/22/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:26

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:51

Uchwała Nr V/23/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. "Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:56

Uchwała Nr V/24/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. "Kwalifikacje to podstawa sukcesu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 11:59

Uchwałą Nr V/25/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do projektu pn. "Zaplanuj ścieżkę kariery zawodowej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:01

Uchwała Nr V/26/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie powołania Kapituły Nagrody "Łowicka Róża" i jej składu osobowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:04

Uchwała Nr V/27/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:13

Uchwała Nr V/28/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:27

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:16

Uchwała Nr V/29/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:19

Uchwała Nr V/30/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:22

Uchwała Nr V/31/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:25

Uchwała Nr V/32/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr VIII/60/2007 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:28

Uchwała Nr V/33/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:31

Uchwała Nr V/34/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:28

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:34

Uchwała Nr V/35/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:37

Uchwała Nr V/36/2011 RPŁ
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:29

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-02 12:40

Uchwała Nr VI/37/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:26

Uchwała Nr VI/38/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:29

Uchwała Nr VI/39/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:29

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:32

Uchwała Nr VI/40/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:37

Uchwała Nr VI/41/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:41

Uchwała Nr VI/42/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:45

Uchwała Nr VI/43/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:30

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:49

Uchwała Nr VI/44/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:52

Uchwała Nr VI/45/2011 RPŁ
z dnia 30 marca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 14:55

Uchwała Nr VII/46/2011 RPŁ
z 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i wyłonienia jej członków.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-05-16 10:13

Uchwała Nr VII/47/2011 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zasad i trybu korzystania z urządzeń i obiektów użyteczności publicznej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:20

Uchwała Nr VII/48/2011 RPŁ
z 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:31

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:24

Uchwała Nr VII/49/2011 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:32

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:34

Uchwała Nr VII/50/2011 RPŁ
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2722E na odcinku Małszyce - Klewków

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:32

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-11 12:39

Uchwała Nr VIII/51/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 09:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 09:39

Uchwała Nr VIII/52/2011
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 09:46

Uchwała Nr VIII/53/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 09:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:10

Uchwała Nr VIII/54/2011
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2010 rok

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:20

Uchwała Nr VIII/55/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:26

Uchwała Nr VIII/56/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łowickiego za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:33

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:30

Uchwała Nr VIII/57/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:34

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:33

Uchwała nr VIII/58/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:34

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:39

Uchwała Nr VIII/59/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:34

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:42

Uchwała Nr VIII/60/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:48

Uchwała Nr VIII/61/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:52

Uchwała Nr VIII/62/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/420/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:35

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 10:58

Uchwała Nr VIII/63/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie przekazania Gminie Bielawy zadania polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska młodzieżowego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:01

Uchwała Nr VIII/64/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:04

Uchwała Nr VIII/65/2011 RPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2010 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:36

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-04 11:10

Uchwała Nr IX/66/2011 RPŁ
z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt.: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:37

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:07

Uchwała Nr IX/67/2011 RPŁ
z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie udziału Powiatu Łowickiego w realizacji projektu pn.: "Kompetencje i przejrzystość JST - kluczem do rozwoju lokalnego" 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:38

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:12

Uchwała Nr IX/68/2011 RPŁ
z dnia 20 lipca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:39

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:15

Uchwała Nr X/69/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:40

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:13

Uchwała Nr X/70/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:16

Uchwała Nr X/71/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:41

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:18

Uchwała Nr X/72/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:20

Uchwała Nr X/73/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2011-2015.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:42

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:29

Uchwała Nr X/74/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:43

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:35

Uchwała Nr X/75/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Domaniewice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:44

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:38

Uchwała Nr X/76/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kocierzew Południowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:40

Uchwała Nr X/77/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:45

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-30 11:41

Uchwała Nr X/78/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Łowicz

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:50

Uchwała Nr X/79/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łyszkowice.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:46

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:52

Uchwała Nr X/80/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieborów.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:47

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:54

Uchwała Nr X/81/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:55

Uchwała Nr X/82/2011 RPŁ z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 13:48

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-08-31 14:56

Uchwała Nr XI/83/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicestarosty Łowickiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:19

Uchwała Nr XI/84/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 201 roku w sprawie określenia zadań Rady Powiatu łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:24

Uchwała Nr XI/85/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:27

Uchwała Nr XI/86/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w Powiecie Łowickim.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:29

Uchwała Nr XI/87/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizacji zadań z zakresu środowiska i gospodarki wodnej.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:32

Uchwała Nr XI/88/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łowicz zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentem drogi nr. 2754E na terytorium Gminy Miasto Łowicz oraz udzielenie dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Miasto Łowicz w celu współfinansowania przyjętych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:36

Uchwała Nr XI/89/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie powierzenia Gminie Kocierzew Południowy zadań Powiatu Łowickiego z zakresu zarządzania fragmentami drogi powiatowej nr. 2718E relacji Ostrowiec-Sromów-Płaskocin na terytorium Gminy Kocierzew Południowy oraz udzielenie dotacji przez Powiat Łowicki dla Gminy Kocierzew Południowy w celu dofinansowania realizacji przekazanych zadań.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:08

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:40

Uchwała Nr XI/90/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:09

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:43

Uchwała Nr XI/91/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:05

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:45

Uchwała Nr XI/92/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:06

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:46

Uchwała Nr XI/93/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011-2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:50

Uchwała Nr XI/94/201
Z dnia 28 września 2011

w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Łowickiego do zawarcia stosownej umowy

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 08:07

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:53

Uchwała Nr XII/95/2011 RPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w przedmiocie zmiany Uchwały Nr VII/50/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2722E na odcinku Małszyce - Klewków

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:09

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:15

Uchwała Nr XII/96/2011 RPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:21

Uchwała Nr XII/97/2011 RPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2011

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:28

Uchwała Nr XII/98/2011 RPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:32

Uchwała Nr XII/99/2011 RPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:10

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:39

Uchwała Nr XIV/100/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łowickiego do realizacji projektu pt. "Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius" w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:45

Uchwała Nr XIV/101/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 RPŁ z dnia 30 marca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2011 RPŁ z dnia 22 czerwca 2011 oraz Uchwałą Nr XI/84/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:51

Uchwała Nr XIV/102/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:11

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 10:57

Uchwała XIV/103/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:03

Uchwała Nr XIV/104/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:08

Uchwała Nr XIV/105/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:12

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:11

Uchwała Nr  XIV/106/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marcina Kosiorka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:15

Uchwała Nr XIV/107/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:19

Uchwała Nr XIV/108/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Waldemara Wojciechowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:25

Uchwała Nr XIV/109/2011 RPŁ
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Łowickiego

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-24 14:27

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:28

Uchwała Nr XV/110/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:13

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:32

Uchwała Nr XV/111/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2012 - 2018

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:36

Uchwała Nr XV/112/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:41

Uchwała Nr XV/113/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 11:53

Uchwała Nr XV/114/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie "Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2012 - 2014"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 12:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 12:00

Uchwała Nr XV/115/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania Rady Muzeum w Łowiczu

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:14

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:36

Uchwała Nr XV/116/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawia wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:40

Uchwała Nr XV/117/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:44

Uchwała Nr XV/118/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie poprzez oddanie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiego w Łowiczu na czas nieoznaczony w odpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 17

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-08 14:48

Uchwała Nr XV/119/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/6/2011 RPŁ z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:15

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:03

Uchwała Nr XV/120/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:16

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:07

Uchwała Nr XV/121/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2011 - 2017

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:16

Uchwała Nr XV/122/2011 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej - pod nazwą: Powiatowy Ośrodek ds. Pieczy Zastępczej w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-15 15:16

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-02-10 09:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57270
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 08:07:55