Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Organizacje Pozarządowe

Treść strony

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-09-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-09-07 09:57

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-04-06 11:09

Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 685/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 lutego 2018 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-03-19 11:33

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-02-21 09:51

Zarząd Powiatu Łowickiego, na podstawie Uchwały Nr 685/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia), z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3) turystyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-02-15 12:30
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 12:20

Uchwała Nr 640/2017 ZPŁ z dn. 30.11.2017 r. w spr. powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-12-01 14:43

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-11-06 15:19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:37

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-09-12 09:52
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 09:56

Podział dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-08 14:08

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-05-18 11:09
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 11:13

Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-12 13:50

Na podstawie Uchwały Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia), z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3) turystyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-07 11:14

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-07 11:10

Konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-03-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-03-09 13:59

Uchwała Nr 379-2016 ZPŁ z dnia 6.12.2016 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-12-09 12:16
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 12:40

Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia). Termin składania propozycji kandydatów do dnia 18 listopada 2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-11-08 13:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-11-08 12:20

Uchwała ZPŁ Nr 331/2016 w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Wicher
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 09:06

Uchwała Nr 291/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-01 14:17
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
   data wytworzenia: 2016-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-01 14:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-07-01 14:16

Uchwała Nr 233/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-04-04 13:35

Uchwała Nr 232/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-04-04 13:33

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-03-31 10:32

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-02-10 10:29
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 10:36

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-02-10 10:20
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 10:49

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia)

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-12-01 11:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-11-04 09:16
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 13:59

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Łowickiego w 2016 roku

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-10-27 09:41

Na podstawie Uchwały Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 września 2015 roku w dniach od 2 do 9 października 2015 roku trwać będą konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z Wieloletniego Programu Współpracy za 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-03-31 10:12
Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Uchwała Nr 36/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prawadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
Uchwała Nr 399/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki.
Uchwała Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 397/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prawadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach.
Zarząd Powiatu Łowickiego unieważnia:
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – organizacja i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uchwała Nr 224/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2012.04.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-03 10:11

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2011r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2012.04.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 09:44

Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2012.02.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:29

Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2012.02.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-27 11:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:25

Uchwała Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
  data wytworzenia: 2012.02.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:18

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korabka” w Łowiczu

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) zamieszczona została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” w Łowiczu. W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty tj. do dnia 17 stycznia  2012 roku, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz; e-mail eks@powiatlowicki.pl (listownie lub pocztą elektroniczną).

drukuj (Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korabka” w Łowiczu)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2012.01.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 14:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 14:49

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2012 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2012.01.09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 13:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 13:58

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) zamieszczona została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty tj. do dnia 14 listopada 2011 roku, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz; e-mail eks@powiatlowicki.pl (listownie lub pocztą elektroniczną).
 

drukuj (Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2011.11.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 08:47
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2011-11-08 08:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 08:48

Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Łowickieg z dnia 22 lipca 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 roku.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-25 14:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-25 14:34

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu  finansowanych przez Powiat  Łowicki w 2011 r.
 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 08:03

Uchwala Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-04 10:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-04 10:43

Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Łowickieg z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 10:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 11:01
W Ministerstwie Sportu i Turystyki  istnieje możliwość ubiegania się w 2011 roku o dofinansowanie zadań z zakresu sportu skierowanych również do stowarzyszeń sportowych.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://msport.gov.pl/sport 
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:56

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2011 r.,przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 09:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 09:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 09:16

Uchwała Nr LVII/420/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 09:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 09:21

Uchwała Nr LV/401/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-11 08:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-11 08:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-07 10:06

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5661433
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-11-16 12:46

Stopka strony