Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 1163/2023, Nr 1164/2023 oraz 1165/2023 z dnia 31 marca 2023 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki orz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2023-04-04 10:39

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2023-04-04
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2023-04-04 10:36

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2023-03-01
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2023-03-01 16:08

Uchwałą Nr 1131/2023 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 17 lutego 2023 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2023-02-20 10:45

Na podstawie Uchwały Nr 1120/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2022 r. określona została wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach w ramach Priorytetu DC Włączenie społeczne. Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania VX.2.1 Ustugi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-12-30
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-12-30 11:15

Uchwałą nr 1109/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2022 r. powołana została Komisja Konkursowa do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Priorytetu JX Włączenie społeczne. Działania TK.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania DC.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz ustalony został regulamin jej działania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-12-27 15:20

Uchwałą Nr 1091/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-12-01 15:16

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

drukuj (Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Łowicki Marcin Kosiorek
  data wytworzenia: 2022-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-07 15:42

Na podstawie Uchwały Nr 1071/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2022 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 25 października do 4 listopada br.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-10-25
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-10-25 12:36

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-04-19 15:19

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 914/2022, Nr 915/2022 oraz 916/2022 z dnia 31 marca 2022 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-04-07 12:26

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-02-24 15:14

Uchwałą Nr 883/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 lutego 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-02-18 12:11
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-18 12:27

Na podstawie Uchwały Nr 866/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 4 lutego 2022 roku określona została wysokość i podział dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej poprzez organizację terapii ruchem - treningu funkcjonalnego dla uczestników projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” w ramach w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-02-10 15:03

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2022-01-03 15:21

Uchwałą Nr 841/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2021-12-21
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-12-21 11:02

Na podstawie Uchwały Nr 722/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 20 sierpnia do 3 września br.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2021-08-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-08-19 15:41

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego: Nr 649/2021, Nr 650/2021 oraz Nr 651/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2021-04-20
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-04-20 16:29

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dn.24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-04-07 17:01

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-03-12 14:49

Uchwałą 618/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2021-02-26
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2021-02-26 12:26

Na podstawie Uchwały Nr 515/2020 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 8 października 2020 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 9 do 19 października br.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-10-09 09:44

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 500/2020 z dnia 22 września 2020 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-09-23
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-09-23 15:22

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 496/2020 oraz 497/2020 z dnia 15 września 2020 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-09-21 14:44

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-08-19 10:43

Uchwałą 462/220 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-08-12 15:44

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w dniu 14 maja 2020 r Stowarzyszenie Edukacyjno–Kulturalne „NDM” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego „Znam zabytki mojej gminy - Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego Powiatu Łowickiego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-05-18 15:25
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 09:01

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-05-04 14:39

Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Zarząd Powiatu Łowickiego, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 369/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku ZPŁ, ze względu na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), odwołuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia.)

Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego podane zostanie do wiadomości w formie zgodnej z zapisami art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-03-30 13:09

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-02-26
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-02-26 12:11
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-26 15:28

Uchwałą 369/220 z dnia 11 lutego 2020 roku Zarząd Powiatu Łowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2020-02-13 12:27

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-12-05 14:52

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-11-12 10:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-11-07 14:49

Na podstawie Uchwały Nr 249/2019 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 września 2019 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwać będą od 16 do 30 września br.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-09-13 11:44

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 115/2019, 116/2019 oraz 117/2019 z dnia 8 maja 2019 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-05-09 11:05

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-04-19 11:30

Zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Łowickiego z dnia 1 kwietnia 2019 roku ogłoszony został nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-04-02 12:36

Na podstawie Uchwały ZPŁ Nr 76/2019 z dnia 18 marca 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2019-03-21
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2019-03-21 08:59

Informacja o wyborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne), ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 14 listopada 2018 r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-12-28 13:07

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LV/336/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 2018 roku termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe mija 25 stycznia 2019 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-28
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-12-28 12:59
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 13:00

Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2018 roku, w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Klimkiewicz
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2018-12-14 15:13
 • zmodyfikował: Małgorzata Klimkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 15:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Klimkiewicz
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Małgorzata Klimkiewicz
  data publikacji: 2018-12-14 15:17
 • zmodyfikował: Małgorzata Klimkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-14 15:32

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera Powiat Łowicki ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-12-04 15:26
Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-09-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-09-07 09:57

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-04-06 11:09

Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie Uchwały Nr 685/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 lutego 2018 roku, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-03-19 11:33

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-02-21 09:51

Zarząd Powiatu Łowickiego, na podstawie Uchwały Nr 685/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia), z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3) turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2018-02-15 12:30
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 12:20

Uchwała Nr 640/2017 ZPŁ z dn. 30.11.2017 r. w spr. powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-12-01 14:43

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-11-06 15:19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-10-31 14:37

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-09-12 09:52
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 09:56

Podział dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-08 14:08

Podział dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-05-18 11:09
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 11:13

Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-12
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-12 13:50

Na podstawie Uchwały Nr 464/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia), z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3) turystyki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-07 11:14

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-04-07 11:10

Konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2017-03-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2017-03-09 13:59

Uchwała Nr 379-2016 ZPŁ z dnia 6.12.2016 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-12-09
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-12-09 12:16
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-09 12:40

Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia). Termin składania propozycji kandydatów do dnia 18 listopada 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-11-08 13:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-11-08 12:20

Uchwała ZPŁ Nr 331/2016 w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Wicher
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-21 09:06

Uchwała Nr 291/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-01 14:17
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Wójcik
   data wytworzenia: 2016-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-07-01 14:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-07-01 14:16

Uchwała Nr 233/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-04-04 13:35

Uchwała Nr 232/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-04-04 13:33

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-03-31 10:32

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-02-10 10:29
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 10:36

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2016-02-10 10:20
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 10:49

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia)

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-12-01 11:49

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2016 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-11-04 09:16
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 13:59

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Łowickiego w 2016 roku

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-10-27 09:41

Na podstawie Uchwały Nr 129/2015 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 września 2015 roku w dniach od 2 do 9 października 2015 roku trwać będą konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prawadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
Uchwała Nr 399/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki.
Uchwała Nr 398/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Uchwała Nr 397/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prawadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach.

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach.
Zarząd Powiatu Łowickiego unieważnia:
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2012 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie organizacji i prowadzenia całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – organizacja i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Uchwała Nr 224/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-03 10:11

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji z zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2011r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-02 09:44

Uchwała Nr 210/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:29

Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-27 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:25

Uchwała Nr 211/2012 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Reczulska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 11:18

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korabka” w Łowiczu

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) zamieszczona została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” w Łowiczu. W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty tj. do dnia 17 stycznia  2012 roku, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz; e-mail eks@powiatlowicki.pl (listownie lub pocztą elektroniczną).

drukuj (Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korabka” w Łowiczu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 14:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-11 14:49

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2012 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 13:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-01-09 13:58

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) zamieszczona została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty tj. do dnia 14 listopada 2011 roku, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30; 99-400 Łowicz; e-mail eks@powiatlowicki.pl (listownie lub pocztą elektroniczną).
 

drukuj (Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błyskawica” w Domaniewicach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Idzikowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 08:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-08 08:48

Uchwała Nr 103/2011 Zarządu Powiatu Łowickieg z dnia 22 lipca 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 roku.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-25 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-25 14:34

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu  finansowanych przez Powiat  Łowicki w 2011 r.
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 08:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-09 08:03

Uchwala Nr 52/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-04 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-04-04 10:43

Uchwała Nr 49/2011 Zarządu Powiatu Łowickieg z dnia 18 marca 2011 roku
w sprawie: określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 10:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-23 11:01
W Ministerstwie Sportu i Turystyki  istnieje możliwość ubiegania się w 2011 roku o dofinansowanie zadań z zakresu sportu skierowanych również do stowarzyszeń sportowych.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://msport.gov.pl/sport 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-03 12:56

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w 2011 r.,przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 09:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 09:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-01 09:16

Uchwała Nr LVII/420/2010 RPŁ
z dnia 21 października 2010 roku
w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2011 - 2015 Samorządu Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 09:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-10 09:21

Uchwała Nr LV/401/2010 RPŁ
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-11 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-11 08:58

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 98572
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-04 10:40:38