Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr XLVII/324/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:41

Uchwała Nr XLVII/325/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:44

Uchwała Nr XLVII/326/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem Bezpieczniej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:48

Uchwała Nr XLVII/327/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:51

Uchwała Nr XLVIII/328/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:47

Uchwała Nr XLVIII/329/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:51

Uchwała Nr XLVIII/330/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:32

Uchwała Nr XLVIII/331/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:34

Uchwała Nr XLVIII/332/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:41

Uchwała Nr XLVIII/333/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:43

Uchwała Nr XLIX/334/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:14

Uchwała Nr XLIX/335/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:16

Uchwała Nr XLIX/336/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:18

Uchwała Nr XLIX/337/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/296/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:20

Uchwała Nr XLIX/338/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:22

Uchwała Nr XLIX/339/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:23

Uchwała Nr XLIX/340/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:25

Uchwała Nr XLIX/341/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:27

Uchwała Nr L/342/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:39

Uchwała Nr L/343/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:41

Uchwała Nr L/344/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:43

Uchwała Nr L/345/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:47

Uchwała Nr L/346/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 402
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-04-28 13:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9266124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-05-20 13:12

Stopka strony