Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr XLVII/324/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:41

Uchwała Nr XLVII/325/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:44

Uchwała Nr XLVII/326/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Łowickim na lata 2022-2024 ,,Razem Bezpieczniej".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:48

Uchwała Nr XLVII/327/2022 RPŁ
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-01-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-02-02 08:51

Uchwała Nr XLVIII/328/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:47

Uchwała Nr XLVIII/329/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie powierzenia Gminie Zduny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu fragmentami dróg powiatowych nr 2706E, 2709E, 2710E, 2730E i 2731E znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Zduny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 12:51

Uchwała Nr XLVIII/330/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chąśno prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2723E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Goleńsko w granicach administracyjnych Gminy Chąśno.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:32

Uchwała Nr XLVIII/331/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:34

Uchwała Nr XLVIII/332/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:41

Uchwała Nr XLVIII/333/2022 RPŁ
z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-03-16 13:43

Uchwała Nr XLIX/334/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:14

Uchwała Nr XLIX/335/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:16

Uchwała Nr XLIX/336/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:18

Uchwała Nr XLIX/337/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/296/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:20

Uchwała Nr XLIX/338/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:22

Uchwała Nr XLIX/339/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:23

Uchwała Nr XLIX/340/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:25

Uchwała Nr XLIX/341/2022 RPŁ
z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-07 15:27

Uchwała Nr L/342/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:39

Uchwała Nr L/343/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:41

Uchwała Nr L/344/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:43

Uchwała Nr L/345/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:47

Uchwała Nr L/346/2022 RPŁ
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-04-28 13:49

Uchwała Nr LI/347/2022 RPŁ
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-06 14:25

Uchwała Nr LI/348/2022 RPŁ
z dnia 25 maja 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-06 14:29

Uchwała Nr LI/349/2022 RPŁ
z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-06 14:40

Uchwała Nr LI/350/2022 RPŁ
z dnia 25 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-06-06 14:42

Uchwała Nr LII/351/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:24

Uchwała Nr LII/352/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:28

Uchwała Nr LII/353/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:31

Uchwała Nr LII/354/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2021 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:34

Uchwała Nr LII/355/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:38

Uchwała Nr LII/356/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:41

Uchwała Nr LII/357/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr I/10/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania, ustalenia składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Powiatu Łowickiego .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:44

Uchwała Nr LII/358/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru delegata Powiatu Łowickiego do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:46

Uchwała Nr LII/359/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:47

Uchwała Nr LII/360/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:49

Uchwała Nr LII/361/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:50

Uchwała Nr LII/362/2022 RPŁ
z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-07-01 14:52

Uchwała Nr LIII/363/2022 RPŁ
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkół i placówkach, prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-08 08:58
 • zmodyfikował: Wioleta Kwasek
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-01 08:26

Uchwała Nr LIII/364/2022 RPŁ
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-08-08 09:00

Uchwała Nr LIV/365/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:33

Uchwała Nr LIV/366/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:36

Uchwała Nr LIV/367/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:39

Uchwała Nr LIV/368/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:43

Uchwała Nr LIV/369/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na czas oznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku położonym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:45

Uchwała Nr LIV/370/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:51

Uchwała Nr LIV/371/2022 RPŁ
z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-09-08 11:56

Uchwała Nr LV/372/2022 RPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 13:45

Uchwała Nr LV/373/2022 RPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 13:46

Uchwała Nr LV/374/2022 RPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 13:50

Uchwała Nr LV/375/2022 RPŁ
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie funkcjonowania Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-09-28
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-10-12 13:52

Uchwała Nr LVI/376/2022 RPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 08:47

Uchwała Nr LVI/377/2022 RPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 08:51

Uchwała Nr LVI/378/2022 RPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu na lata 2022-2024".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 08:53

Uchwała Nr LVI/379/2022 RPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 08:57

Uchwała Nr LVI/380/2022 RPŁ
z dnia 26 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-04 09:04

Uchwała Nr LVII/381/2022 RPŁ
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 08:37

Uchwała Nr LVIII/382/2022 RPŁ
z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-11-22 08:39

Uchwała Nr LIX/383/2022 RPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-13 10:03

Uchwała Nr LIX/384/2022 RPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-13 09:57

Uchwała Nr LIX/385/2022 RPŁ
z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-13 09:59

Uchwała Nr LX/386/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2023 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:19

Uchwała Nr LX/387/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:22

Uchwała Nr LX/388/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:25

Uchwała Nr LX/389/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomosciach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:28

Uchwała Nr LX/390/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/222/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:31

Uchwała Nr LX/391/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:32

Uchwała Nr LX/392/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:34

Uchwała Nr LX/393/2022 RPŁ
z dnia 21 grudnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Łowickiego
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2022-12-23 13:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-23 13:36:39