Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • oświadczenie przedsiębiorcy;
  • dowód uiszczenia opłaty.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

  • za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - opłata 412,00 zł;
  • za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w związku ze zmianą polegającą na poszerzeniu jego zakresu - opłata w wysokości 206,00 zł.
  • Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty skompletowania przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Brak.

Podstawa prawna:

  1. Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.);
  2. Art. 64 i 65 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:Dz. U. z 2013r. poz.672 z późn. zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012r. poz. 996 z późn. zm.);

Formularze do pobrania

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

2. Oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego skp

3. Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Łowickiego

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 12:02:51