Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

WYDAWANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

Osoby odpowiedzialne:

1. Maria Bazak – Inspektor, pokój nr 14, tel. (046) 830 00 83;

2. Bogusława Lisiewska - Inspektor, pokój nr 14, tel. (046) 830 09 16;

3. Mirosława Pawlata - Inspektor, pokój nr 17, tel. (046) 830 04 73.


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (wniosek do pobrania tutaj oraz jeżeli wymagany wniosek o uzupełnienie danych do pobrania tutaj):

1.1. Zgodę właściciela obiektu (do pobrania tutaj);

1.2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;

1.3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

1.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

1.5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

1.6. W zależności od potrzeb,  4 egzemplarze projektu rozbiórki obiektu.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek

8.00 ÷ 16.00

Wtorek

8.00 ÷ 16.00

Środa

8.00 ÷ 17.00

Czwartek

8.00 ÷ 16.00

Piątek

8.00 ÷ 16.00

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. Na rozbiórkę obiektu – 36 zł za każdy budynek.

4. Termin załatwienia sprawy: maksymalnie do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
 

5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Po uprawomocnieniu się decyzji (po 14 dniach od doręczenia decyzji stronom) o pozwoleniu na rozbiórkę, w pokoju nr 15 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego można zakupić i zarejestrować dziennik rozbiórki. Koszt dziennika: 6 zł,

6.2. Na 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy złożyć stosowne zgłoszenie oraz oświadczenie osoby uprawnionej do przejęcia obowiązków kierownika budowy (do pobrania tutaj),

6.3. Dane do przelewu za wydanie pozwolenia na rozbiórkę:

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Tytułem: OPŁATA SKARBOWA

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty

6.4. Dane do przelewu za dziennik budowy:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 22 9288 0001 0011 1924 2000 0020
Tytułem: DZIENNIK BUDOWY

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty

6.5. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

 

  • opublikował: Bogumiła Czułek
    data publikacji: 2013-09-12 10:20

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-05 07:46

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7063793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 14:17

Stopka strony