Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDAWANIE POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

Osoby odpowiedzialne:

1. Krzysztof Wojda - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 61, e-mail: krzysztof.wojda@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;

2. Mirosława Pawlata - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: miroslawa.pawlata@powiatlowicki.pl, pok. nr 14;

3. Bogumiła Czułek - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: bogumila.czulek@powiatlowicki.pl, pok. nr 17.

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, opłata skarbowa).


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (wzory do pobrania na końcu strony):

1.1. Zgodę właściciela obiektu;

1.2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;

1.3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

1.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

1.5. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

1.6. W zależności od potrzeb,  3 egzemplarze projektu rozbiórki obiektu.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

lub wniosek o pozwolenie na rozbiórkę można złożyć poprzez system e-budownictwo.


3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. Na rozbiórkę obiektu – 36 zł za każdy budynek.

4. Termin załatwienia sprawy: maksymalnie do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
 

5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Po uprawomocnieniu się decyzji (po 14 dniach od doręczenia decyzji stronom) o pozwoleniu na rozbiórkę, w pokoju nr 15 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego można zakupić i zarejestrować dziennik rozbiórki.

6.2. Na 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy złożyć stosowne zgłoszenie oraz oświadczenie osoby uprawnionej do przejęcia obowiązków kierownika budowy (do pobrania tutaj),

6.3. Dane do przelewu za wydanie pozwolenia na rozbiórkę:

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Tytułem: OPŁATA SKARBOWA

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

6.4. Dane do przelewu za dziennik budowy:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Nr rachunku:
91 1600 1462 1823 7965 3000 0003
Tytułem: DZIENNIK BUDOWY

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty

6.5. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Maria Bazak
  data publikacji: 2003-12-09 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-28 11:30

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Czułek
  data publikacji: 2013-09-12 10:20
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 13:30

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .DOC

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 13:36

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-28 11:30:53