Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Wydział Ochorny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz


Sprawy które można załatwić  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń z instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
    z której emisja nie wymaga pozwolenia.
3. Udzielanie pozwolenia zintegrowanego.
4. Udzielanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
5. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem
    i określających obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowania.
6. Wydawanie decyzji wyłączających z produkcji użytki rolne wytworzone z gleb
    pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb,
    oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia  
     organicznego.
7. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych.
8. Wydawania decyzji określających zadania dla właścicieli lasów nie stanowiących
    własności Skarbu Państwa.
9.Cechowanie pozyskanego drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
    i wystawianie dokumentu zatwierdzającego legalność pozyskania drewna.
10. Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub
     decyzją, o której mowa w art. 19 ust .3 ustawy o lasach.
11. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów lub ich mieszańców.
12. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru zwierząt, o których
      mowa w art. 64 ust. 1.
13. Wykreślanie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom  handlu nimi na podstawie
     przepisów prawa międzynarodowego .
14. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących
     własnością gminy.
15. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeśli obszar udokumentowanego
     złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, roczne wydobycie
     nie przekroczy 20 000 m3 a działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową
     bez użycia środków strzałowych.
16. Zatwierdzanie projektów oraz dodatków do projektów robót geologicznych, których
     wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz zatwierdzanie dokumentacji
     geologicznych oraz dodatków do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,
     hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
17. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu
     wykorzystania ciepła Ziemi oraz wykonywania wkopów i otworów wiertniczych
     o gł. do 30 m w celu ujęci wody podziemnej na potrzeby poboru do 5m3/dobę
18. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych
     niż niebezpieczne w związku z eksploatacja instalacji powyżej 1 tony odpadów
     niebezpiecznych rocznie, 5 tys. ton odpadów innych ni z niebezpieczne rocznie.
19. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w  zakresie zbierania odpadów.
20. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w  zakresie przetwarzania odpadów.
21.Wydawanie kart wędkarskich, duplikatów kart wędkarskich, wymiany kart wędkarskich.
22.Wydawanie duplikatu karty wędkarskiej.
23.Wymiana karty wędkarskiej.
24. Wydawanie karty łowiectwa podwodnego.
25. Rejestrację sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.
26.Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2015-10-30 13:03
  • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 15:32

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Adriana Drzewiecka - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 046 811 53 30, e-mail: adriana.drzewiecka@powiatlowicki.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-30 15:32:23