Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Położenie i nr działki:
Rogóźno Drugie, gm. Domaniewice, działka ozn. nr 11
Pow. 0,33 ha
Cena wywoławcza nieruchomości/ Brutto/:
5300 zł
Wadium w zł / wniesione w pieniądzu/:
530 zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową, tereny dróg publicznych,
Część nieruchomości położona poza ustaleniami planu
Godzina przetargu:
11:00
KW LD1O/00027794/3

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr KW LD1O/00027794/3.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 18.01.2016 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016r.o godz. 11.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 09 11
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.               

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-12-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-07 14:19
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 13:28

Starosta Łowicki ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa


Położenie i nr działki :Gm. Nieborów , obręb Dzierzgów 66A dz. nr 220/2 i nr  221/4
Pow.m 2    : 2706
Cena wywoławcza nieruchomości/ Brutto/    89 000  zł
Wadium w zł / wniesione w pieniądzu /    8 900  zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania    Brak planu
Godzina przetargu 10:00    
KW LD1O/000441844189/4

                                   
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/00044189/4 .
Termin przeprowadzenia I przetargu : 11.06.2015 r zakończony wynikiem negatywnym .
Termin przeprowadzenia II przetargu : 3.09.2015 r.  zakończony wynikiem negatywnym .
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 23 listopada 2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada o godz. 10 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.            

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-10-26 09:35
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 09:35

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Położenie: Łowicz , obręb Małyszce

nr działki:  476/4 i 476/7   

Pow. w ha: 1.7699

Cena wywoławcza nieruchomości: 143 362 zł   

Wadium w zł /wniesione w pieniądzu/: 14 336 zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowaniaŁ Przedmiotowa nieruchomość  położona jest w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  

Godzina przetargu: 11:00

KW: LD1O/00008489/389/3

                                   
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/00008489/3
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy .
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 23 listopada  2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r.o godz. 11 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.      

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-10-26 09:29
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-26 09:32

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

IV ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana : murowany budynek usługowy, budynek gospodarczy, metalowy garaż. W części działki znajduje się ogólnodostępny parking o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony , porośnięty starym drzewostanem parkowym. Fragment parku wpisany do rejestru zabytków.
Powierzchnia nieruchomości – 6.117m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, komunikacji – parking ogólnodostępny i zieleni - parki
Cena wywoławcza – 1.500.000,-zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł)
Wadium – 150.000,- zł                                   
Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły  się 11.12.2014r., 02.04.2015r.; 16.07.2015r,
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu  16.11.2015r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  19 listopada 2015r. o godz. 11  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a oraz na stronie BIP:
 http://www.bip.powiat.lowicz.pl/plik,8034,uchwala-nr-419-2013-zpl.pdf

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-09-14 09:34

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż   niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

-Położenie i nr działki: Łowicz ul. Radziecka, obręb Kostka, dz. nr 4670/1 
-Pow. 2307 m 2
-Cena wywoławcza nieruchomości 117 000 zł (Brutto)
-Wadium (wniesione w pieniądzu) 11 700  zł 
-Przeznaczenie w planie zagospodarowania: Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5.38. P.U – tereny obiektów produkcyjnych ,składów i magazynów i tereny zabudowy usługowej
-Godzina przetargu: 11:00
-KW LD1O/000008761605/5

 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/00000605/5 .
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy .
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 31 sierpnia  2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września  2015 r. o godz. 11 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.        

 

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-07-28
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-07-28 14:24

Starosta Łowicki ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

-Położenie i nr działki: Gm. Nieborów, obręb Dzierzgów 66A dz. nr 220/2 i nr  221/4
-Pow. 2706 m 2
-Cena wywoławcza nieruchomości 99 000zł (Brutto)
-Wadium (wniesione w pieniądzu) 9 900 zł 
-Przeznaczenie w planie zagospodarowania: Brak planu
-Godzina przetargu: 10:00
-KW LD1O/000441844189/4


Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa , dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/00044189/4 .
Termin przeprowadzenia I przetargu : 11.06.2015 r zakończony wynikiem negatywnym.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września  2015r.o godz. 10 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.                                                                            

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-07-28
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-07-28 14:15
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-28 14:21

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny  przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie  Dzierzgówek, gm. Nieborów ozn. nr dz. 208  o pow. 0,60  ha, cena wywoławcza wynosi  65 000 zł.                                 
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, w Sądzie Rejonowym w Łowiczu dla nieruchomości prowadzona jest KW Nr LD10 /00040183/4
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów
przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową, w pozostałej  części to tereny rolne i leśne.
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy.
Wadium w wysokości 6500,- zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu  85  9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej
 w dniu  22 czerwca 2015 r . 
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 18  o godz. 10 00
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.   
                                                                                               

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-05-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-05-26 13:59
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-26 14:06

Starosta Łowicki ogłasza

Starosta Łowicki ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Położenie i nr działki:
Gm. Bielawy , obręb Sobota dz. nr 317/2 
Pow. 617 m 2
Cena wywoławcza nieruchomości/ Brutto/:
2715 zł
Wadium w zł / wniesione w pieniądzu/:
270 zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
Brak planu
Godzina przetargu:
11:00
KW LD1O/000048761876/5

                                   
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 8 czerwca  2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015r.o godz. 11 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.                                                                       

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-05-08 12:55

Starosta Łowicki ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Położenie i nr działki:
Gm. Nieborów , obręb Dzierzgów 66A dz. nr 220/2 i nr 221/4
Pow. 2706  m 2
Cena wywoławcza nieruchomości /Brutto/:
110 000 zł
Wadium w zł /wniesione w pieniądzu /:
11 000 zł
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
Brak planu
Godzina Przetargu:
10:00
KW LD1O/000441844189/4
                              
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu -  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu nr  85 9288 0001 0011 1924 2000 0050  najpóźniej w dniu 8 czerwca  2015 r.
Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015r.o godz. 10 00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A pok. 19
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 046 830 00 74
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 A.
Starosta Łowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny.                                                                            

drukuj (Starosta Łowicki ogłasza )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-05-08 12:41
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 12:54

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

 IV ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej  w   obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

 

Opis nieruchomości

Pow.

(ha)

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

Godzina przetargu

zabudowa: budynki: administracyjno-socjalny, warsztatowy, garażowy; zasieki betonowe, wiaty stalowe, kanał najezdny; na terenie nieruchomości znajduje się staw o pow. 0,34 ha

1,60

Brak  planu

299.250

29.000

1300

                                  

Przetargi odbyły się - 13.11.2014r, 29.01.2015r. i 16.04.2015r.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

 

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   -   Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu 08.06.2015r.

Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Starostwa.

Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg  odbędzie się w dniu  11 czerwca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11

Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej  przyczyny. 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-05-08 12:35
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 12:38

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana : murowany budynek usługowy, budynek gospodarczy, metalowy garaż. W części działki znajduje się ogólnodostępny parking o nawierzchni utwardzonej. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony , porośnięty starym drzewostanem parkowym. Fragment parku wpisany do rejestru zabytków.
Powierzchnia nieruchomości – 6.117m2
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, komunikacji – parking ogólnodostępny i zieleni - parki
Cena wywoławcza – 1.574.625,-zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery sześćset dwadzieścia pięć zł)
Wadium – 158.000,- zł                                   
Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły  się 11.12.2014r., 02.04.2015r.
Właścicielem nieruchomości jest Powiat Łowicki.

Minimalne postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Wadium pod rygorem niedopuszczenia do przetargu  należy wpłacić w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego  w  Łowiczu   - -  Bank  Spółdzielczy  Ziemi Łowickiej w Łowiczu,  konto nr   85 9288 0001 0011 1924 2000 0050 najpóźniej w dniu  13.07.2015r.
Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Starostwa.
Wadium  nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg  odbędzie się w dniu  16 lipca 2015r. o godz. 11  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a pok.18
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu : 46 830 09 11 
Warunki przetargu zawarte są w regulaminie przetargu udostępniane są do wglądu w pok.11 Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-05-08 12:33

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krępa oznaczonej nr ewidencyjnym 988, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 6699

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  LD1O/00028851/8

 

drukuj (Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-02-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-02 09:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-02 09:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Kasińska
   data wytworzenia: 2015-02-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-02-02 09:32

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-13 11:23:26