Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (SAM)

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - podinspektor w Wydziale Komunikacji; Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Katarzyna Siekierska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji; Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji; Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji; Jolanta Protekta - inspektor w Wydziale Komunikacji

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • wyciąg ze świadectwa homologacji WE;
 • dokument w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
 • dokument w zakresie dopuszczenia indywidualnego pojazdu;
 • oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu typu SAM;
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

3. Opłaty:

 • w wysokości 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych
 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych
 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

 

Tabelę z aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

4. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe pojazdu, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego można sprawdzić  tutaj.

Jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych w przypadku pojazdu marki SAM:

 1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa);
 2. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa);
 3. Instytut Technologiczno Przyrodniczy z siedzibą w Falentach (Falenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn);
 4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko Biała);
 5. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka);
 6. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Krakowie (ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków) - Zakład Technologii Szkła (ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków);
 7. Politechnika Świętokrzyska - Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej, z siedzibą w Kielcach (Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce);
 8. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (ul. Starołęcka 20, 61-361 Poznań).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj.:Dz.U.2014.1727);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 ze zm.);
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 listopada 2014r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. Urz.z 2014r. poz. 81);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 148);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 396);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (tj. Dz.U.2011.236.1401). 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o rejestrację pojazdu

2. Pełnomocnictwo

 

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5050
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 12:37

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9589373
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-10-06 16:43

Stopka strony