Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łowiczu 
 
Tel. 46 811 53 28

Aby uzyskać pomoc można zgłosić się telefonicznie, osobiście, bądź na piśmie.Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Łowiczu w zakładce https://www.bip.powiat.lowicz.pl/276,powiatowy-rzecznik-konsumentow.html 

W przypadku zgłoszenia na piśmie należy dołączyć do pisma kopie wszystkich posiadanych w sprawie dokumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna, zawierająca z przedsiębiorcą umowę w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz  nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą(wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową)
Sprawami  konsumenckimi są relacje między konsumentem i przedsiębiorcą.

Rzecznik występując w imieniu i z upoważnienia konsumenta zastępuje go w sporze z przedsiębiorcą. Nie posiada jednak uprawnień do wydawania zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców - przede wszystkim służy fachową, bezpłatną poradą prawną mieszkańcom Powiatu Łowickiego w sprawach konsumenckich.in. takich jak:

 1. prawa konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową
 2. reklamowanie towaru z tytułu gwarancji
 3. umowy zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 4. umowy o świadczenie różnego rodzaju usług np.: remontowych, pralniczych, turystycznych

Do zadań i uprawnień rzecznika, zgodnie z ustawą z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275)należy:

 • zapewnienie  bezpłatnego poradnictwa  konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony  interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów(UOKiK), organami Inspekcji Handlowej (IH) oraz organizacjami konsumenckimi;
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych;

Zgodnie z c/w ustawą rzecznik ma możliwość wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstąpienia, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumenta.

Współdziałanie (współpraca) z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami IH oraz organizacjami konsumenckimi polega przede wszystkim na:

 • sygnalizowaniu problemów dotyczących naruszeń praw konsumenckich odpowiednim jednostkom, stosownie do ich właściwości, czyli w przypadku złej jakości towarów do Inspekcji Handlowej a w razie praktyk monopolistycznych lub nieuczciwej konkurencji do UOKiK
 • wzajemne informowanie o zamierzonych działaniach i ich koordynowanie, wymianę doświadczeń
 • składanie wniosków co do publikacji, programów i badań niezbędnych dla edukacji konsumentów
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie ochrony konsumenta wymagających rozwiązań prawnych na szczeblu ogólnokrajowym.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kopczyńska
 • opublikował: Agnieszka Kopczyńska
  data publikacji: 2005-06-15 15:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Kopczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 09:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-14 09:28:24