Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRS
Starostwo Powiatowe w Łowiczu prowadzi ewidencje stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, mających siedzibę na terenie Powiatu Łowickiego.

Nazwa wydziału:
Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późń. zm.)

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacyjny
tel. 46/837 59 02, pokój nr 101

Dodatkowe informacje:
· W Starostwie Powiatowym w Łowiczu można otrzymać wykaz stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Łowickiego wpisanych do rejestru.
· Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
· Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do Starosty, który ma prawo:
1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków,
2) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.
 

 

Klauzula informacyjna dla członków stowarzyszeń nadzorowanych przez Starostę Łowickiego

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
 2. inspektorem ochrony danych jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03, adres mail: martyna.bogucka@powiatlowicki.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rejestrowania stowarzyszeń oraz monitorowania ich działalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);
 7. posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 9. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;
 10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zarejestrowania stowarzyszenia; w pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

 

 

 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2016-09-29 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6358
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-05 13:14

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5351416
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-21 14:40

Stopka strony