Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Osoba odpowiedzialna:

Aleksandra Dyngus - młodszy referent w Wydziale Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

telefon:   46 811 53 23

e-mail:    aleksandra.dyngus@powiatlowicki.pl

pokój nr 8 (parter)

Sposób załatwienia sprawy

1. Wymagane dokumenty:

1. Dowód własności

2. Wniosek o rejestrację zawierający poniższe informacje:

   - dane o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze

   - dane o rejestracji jednostki w innym rejestrze w kraju lub za granicą (o ile była zarejestrowana)

   - dane o numerze identyfikacyjnym lub indywidualnym numerze identyfikacyjnym

   - dane o obszarze eksploatacji, celu eksploatacji i celu używania

   - nazwa oraz port macierzysty

   - dane o rodzaju napędu głównego

   - dane o marce modelu, producencie i roku budowy

   - dane o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki oraz materiale głównym kadłuba

   - dane o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie, sile wiatru oraz znaczącej wysokości fal

   - dane o sygnale rozpoznawczym (CallSign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym (MMSI)

3. Dokumenty i materiały potwierdzające poprawność danych wprowadzonych do wniosku

4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku

 

2. Miejsce składania dokumentów: sekretariat (pokój nr 101, I piętro) ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

 

3. Opłaty:

- opłata  za rejestrację jednostki, zmianę danych w rejestrze, wydanie wtórnika -  80,00 zł

- opłata w przypadku jednostek przerejestrowywanych, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 60,00 zł

- opłata za wydanie poświadczonego odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów - 15 zł

 

Opłatę należy wpłacić z chwilą złożenia wniosku na konto Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Organ rejestrujący w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku o rejestrację rejestruje jednostkę lub wydaje decyzję odmawiającą wpisania jednostki do rejestru.

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, do:

- ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej , co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

- lub ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej , co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

 

6. Dodatkowe informacje:  brak

 

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500).

Metryka

  • opublikował: Adriana Drzewiecka
    data publikacji: 2021-07-13 12:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-13 12:16:12